Poniesienie kosztów w czasie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to poniesienie kosztów w czasie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

„Czy wszystkie powyższe koszty można uznać w momencie ich poniesienia za koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2010r. (data wpływu do tut. BKIP 20 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem w Konsorcjum oraz z tytułu badań, analiz i rejestracji substancji chemicznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2010r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy opłatę wstępną i rejestracyjną pojazdu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia, czy koszty te należy rozliczać proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa leasingu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2010 r. (data wpływu 4 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. W (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy składki ubezpieczenia społecznego obciążające pracodawcę odprowadzane do instytucji niemieckiej są kosztem uzyskania przychodu?
2. Czy moment zaliczenia do kosztów podatkowych składek w części obciążającej pracodawcę oraz wartość ich w przeliczeniu na PLN jest prawidłowa?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008 r. (data wpływu 24 listopada 2008 r.), uzupełnionym w dniu 13 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych za pracowników do niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej - jest prawidłowe, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek oraz ustalenia ich wartości – (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowo zaliczono do kosztów uzyskania przychodów roku 2006 poniesione wydatki za lata 2003-2005, które zostały poddane rozliczeniom międzyokresowym, a które dotyczyły: leasingu samochodu Citroen z 2003 r. i podróży służbowych pracowników za 2004 i 2005 r.?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) po rozpatrzeniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 8.06.2007 r. nr D1/423-22/07 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnioskodawcy: uchylam z urzędu w/w postanowienie i uznaje stanowisko przedstawione w zapytaniu za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 31.03.2007 r. "B." Spółka z o.o. złożyła na podstawie art. 14 a ww. ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W złożonym wniosku zwrócono się o interpretację przepisów ustawy z dnia 15 lutego (...)