Pompa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pompa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
lip

Istota:

Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup pompy insulinowej, oprzyrządowania, insuliny i glukozy.

Fragment:

Stosowanie terapii pompą insulinową ma ograniczać niedogodności związane z leczeniem cukrzycy, a najbardziej robienie zastrzyków podających insulinę do organizmu, w przypadku Wnioskodawczyni około 8 razy dziennie. Zestawy infuzyjne-wkłucia, pojemniki na insulinę, lancety, paski do glukometru, paski do badania moczu są niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji związanej z cukrzycą, charakteryzują się indywidualnym przeznaczeniem. Stosowanie terapii z wykorzystaniem terapii pompy insulinowej pomaga ograniczyć niedogodności związane z występowaniem i leczeniem choroby. Nie ma możliwości korzystania z pompy insulinowej bez pojemników na insulinę oraz zestawów infuzyjnych. Pozostałe wymienione urządzenia i narzędzia ułatwiają, a niekiedy umożliwiają wykonywanie czynności życiowych osoby niepełnosprawnej w związku z cukrzycą typu 1. Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że może odliczyć od podatku wydatki na zakup pompy insulinowej w części stanowiącej różnicę między kwotą poniesionego wydatku, a kwotą dofinansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pomocowego YYY, wydatki na zakup osprzętu do eksploatacji pompy insulinowej oraz drobnego indywidualnego sprzętu w pełnej wysokości oraz na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

2015
18
gru

Istota:

Stawka podatku dla wykonania instalacji ogrzewania budynku mieszkalnego z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła.

Fragment:

Poza bryłą budynku znajduje się dolne źródło pompy ciepła. W tym przypadku dwa odwierty pionowe. Ze względu na zastosowaną technologię odzysku ciepła (przy pomocy pompy ciepła) należy przenieść ciepło z gruntu do wnętrza budynku. I w tym celu została wykonana instalacja tzw. dolnego źródła pompy ciepła. Bez tej instalacji pompa ciepła nie jest w stanie funkcjonować. Część zewnętrzna i wewnętrzna instalacji są połączone ze sobą nierozerwalnie w sensie materialnym, jak i technologicznym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% na całość usługi związanej z wykonaniem kompleksowej instalacji ogrzewania budynku mieszkalnego z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła, w przypadku gdy część instalacji znajduje się poza tym budynkiem... W związku z możliwością stosowania stawki VAT 8% dla instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio 300 m2 i 150 m2, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że instalacja ogrzewania oparta na pompach ciepła, pomimo, że część jej znajduje się na zewnątrz budynku opiera się na takich samych zasadach, co tradycyjne instalacje ogrzewania.

2014
23
lis

Istota:

Czy gruntową pompę ciepła można zaliczyć do takich zakupów, od których Wnioskodawca może wystąpić o częściowy zwrot VAT?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 12 kwietnia 2012 r. zakupił gruntową pompę ciepła, na co posiada fakturę VAT z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wyjaśnił, że gruntowa pompa ciepła to urządzenie do automatycznej regulacji dostaw ciepła przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wykorzystujące przy tym energię nagromadzoną w środowisku naturalnym. Pompa pobiera energię z gruntu i przekazuje ją do instalacji grzewczej. Gruntowa pompa ciepła spełnia taką samą funkcję jak kotły gazowe lub olejowe albo elektryczne podgrzewacze wody. Jeżeli zatem zgodnie z tym, co wskazał Wnioskodawca w stanie faktycznym gruntowa pompa ciepła spełnia funkcję urządzenia do automatycznej regulacji dostaw ciepła, to jej zakup uprawnia Wnioskodawcę do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup tej pompy, na podstawie przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wprawdzie ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na mocy art. 38 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny
Podatnik choruje na cukrzycę i ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Od początku 2004 r. podatnik używa pompy insulinowej jako urządzenia do ciągłego (całodobowego ) podawania insuliny. Używanie tego instrumentu wiąże się z wymianą wkłuć, przez które podawana jest insulina.
Pytanie
Czy wkłucia do pompy insulinowej spełniają kryteria warunkujące uznanie ich za sprzęt rehabilitacyjny?

Fragment:

Od początku 2004 r. podatnik używa pompy insulinowej jako urządzenia do ciągłego (całodobowego ) podawania insuliny. Używanie tego instrumentu wiąże się z wymianą wkłuć, przez które podawana jest insulina. Miesięczny koszt zakupu wkłuć wynosi 400 zł. We wniosku podatnik zajął stanowisko, iż przedmiotowe wkłucia do pompy insulinowej spełniają kryteria warunkujące uznanie ich za sprzęt rehabilitacyjny. Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Pełen katalog wydatków zakwalifikowanych jako wydatki, które w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią podstawę do ich odliczenia od dochodu jako wydatki rehabilitacyjne, zawarty został w art. 26 ust 7a. Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa powyżej, uważa się wydatki poniesione m.in. na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.