PUS.I/423/30/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Dotyczy sposobu ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w formie regionalnej w celu wspierania nowych inwestycji oraz sposobu wyliczenia dochodu stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty wolnej od podatku przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PUS.I/423/30/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. pomoc regionalna
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. ustalanie dochodu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma R. sp. z o.o. w M. z dnia 15.12.2003 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, które to pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Mielcu w dniu 16.12.2003 r., a następnie przekazane zostało Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 7.01.2004 r., udziela poniższych wyjaśnień:

W dniu 16.02.2004 r. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego zwrócił się do Izby Skarbowej w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym ustalenia wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W odpowiedzi na powyższe zapytanie Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w dniu 2.03.2004 r. przekazał do tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnienie Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Gospodarki Narodowej (pismo z dnia 23.02.2004 r., znak: GN-8/KK/49/2004/3), z którego wynika, że:

„Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.04.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, wprowadziły obowiązujące od dnia 8.06.2002 r. zmiany w sposobie ustalania wielkości pomocy regionalnej, w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji. Zmiany te nie wprowadziły jednak odmiennego rozumienia wartości pomocy regionalnej.

Zatem brzmienie § 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (zarówno przed dniem 8.06.2002 r., jak i po tym dniu) wskazuje, iż zwolnienie dochodu do opodatkowania jest formą pomocy regionalnej. Wartością pomocy, wynikającą z tego zwolnienia jest kwota niezapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, sposób wyliczenia wielkości pomocy regionalnej przedstawiony w piśmie, jest zgodny z literalnym brzmieniem § 3 ww. rozporządzenia. Wskazany w wyliczeniu „dochód zwolniony” znajduje jednak zastosowanie jedynie dla określenia wielkości pomocy regionalnej. Określenie wysokości dochodu zwolnionego w danym roku podatkowym może bowiem zostać dokonane wyłącznie na podstawie przepisów ustaw podatkowych.”

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.