Pomoc medyczna | Interpretacje podatkowe

Pomoc medyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc medyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT odsprzedaży usługi zapewnienia gotowości punktu pierwszej pomocy.
Fragment:
Usługa polegająca na pozostawaniu w stałej gotowości do udzielania pomocy medycznej i udzielania świadczeń medycznych pracownikom firm obcych pracujących na rzecz Wnioskodawcy, służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jak już wspomniano, ustawodawca mocą art. 43 ust. 1 pkt 19a zwolnił od podatku świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 lit. a i b, tj. podmiotów leczniczych, a także lekarzy i pielęgniarek. Z powyższego wynika więc, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 lit. a i b ustawy o VAT, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.
2015
25
sty

Istota:
Czy w zaistniałej sytuacji podatnik może w roku 2004 skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki liniowej?
Fragment:
Podatnik prowadzi działalność gospodarcza w zakresie świadczenia wyjazdowej pomocy medycznej (usługi wykonywane na rzecz ZOZ, osób fizycznych i innych lekarzy prowadzących indywidualną praktykę). W czerwcu 2000 r. Podatnik „zawiesił” działalność gospodarczą, jednak zawód lekarza wykonywał nadal będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w szpitalu. Od 01 października 2003 r. Podatnik „odwiesił” działalność gospodarczą i – w związku z rozwiązaniem przez dyrekcję SP ZOZ umowy o pracę z lekarzami – obecnie – w ramach tej działalności – świadczy usługi na rzecz SP ZOZ, innych lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską oraz pomocy wyjazdowej na rzecz osób fizycznych. Ocena prawna stanu faktycznego: Od dnia 1 stycznia 2004 r. osoby, które prowadzą pozarolnicza działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych uzyskały możliwość wyboru opłacania podatku dochodowego: na dotychczasowych zasadach w zależności od wysokości uzyskanego dochodu według stawki 19%, 30% lub 40%, lub bez względu na wysokość uzyskanego dochodu według jednej stawki 19%. Możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą według skali podatkowej wynika z (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.