Pomoc medyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc medyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT odsprzedaży usługi zapewnienia gotowości punktu pierwszej pomocy.

Fragment:

Usługa polegająca na pozostawaniu w stałej gotowości do udzielania pomocy medycznej i udzielania świadczeń medycznych pracownikom firm obcych pracujących na rzecz Wnioskodawcy, służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jak już wspomniano, ustawodawca mocą art. 43 ust. 1 pkt 19a zwolnił od podatku świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 lit. a i b, tj. podmiotów leczniczych, a także lekarzy i pielęgniarek. Z powyższego wynika więc, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i pielęgniarki – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 lit. a i b ustawy o VAT, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej.

2011
1
lut

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji podatnik może w roku 2004 skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki liniowej?

Fragment:

Podatnik prowadzi działalność gospodarcza w zakresie świadczenia wyjazdowej pomocy medycznej (usługi wykonywane na rzecz ZOZ, osób fizycznych i innych lekarzy prowadzących indywidualną praktykę). W czerwcu 2000 r. Podatnik „zawiesił” działalność gospodarczą, jednak zawód lekarza wykonywał nadal będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w szpitalu. Od 01 października 2003 r. Podatnik „odwiesił” działalność gospodarczą i – w związku z rozwiązaniem przez dyrekcję SP ZOZ umowy o pracę z lekarzami – obecnie – w ramach tej działalności – świadczy usługi na rzecz SP ZOZ, innych lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską oraz pomocy wyjazdowej na rzecz osób fizycznych. Ocena prawna stanu faktycznego: Od dnia 1 stycznia 2004 r. osoby, które prowadzą pozarolnicza działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych uzyskały możliwość wyboru opłacania podatku dochodowego: na dotychczasowych zasadach w zależności od wysokości uzyskanego dochodu według stawki 19%, 30% lub 40%, lub bez względu na wysokość uzyskanego dochodu według jednej stawki 19%. Możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą według skali podatkowej wynika z (...)