Pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy wypłacona na podstawie oświadczenia o wykorzystaniu urlopu na cele rehabilitacji pomoc finansowa osobie niepełnosprawnej, jako świadczenie z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku zorganizowanego w innej formie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca jest zakładem pracy chronionej. Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wykorzystuje m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca zamierza środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wykorzystywać także na finansowanie wypoczynku zorganizowanego w innych formach jako pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego świadczenia wnioskodawca będzie wypłacać pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, który zaliczy do wypoczynku zorganizowanego w innych formach. Jeśli zatem pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych wypłacana z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu osoby niepełnosprawnej na (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy kwota zwrotu uczestnikowi na zajęcia terapii kosztów dojazdu stanowi dla niego dochód do opodatkowania?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego świadczeń finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)