Pomoc drogowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc drogowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
4
lis

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, części, napraw, myjni dotyczących pojazdu – pomoc drogowa

Fragment:

(...) pomoc drogowa – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, części, napraw myjni dotyczących pojazdu – pomoc drogowa. Wniosek uzupełniony został pismem dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 30 czerwca 2014 r. (skutecznie doręczone dnia 2 lipca 2014 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskująca prowadzi działalność gospodarczą i zajmuje się usługami pomocy drogowej, holowania, obsługi samochodów, które uległy zepsuciu w wyniku kolizji, wypadków drogowych. Usługi te najczęściej świadczone są w miejscu wezwania, często kilkadziesiąt kilometrów od miejsca parkingu samochodu. Usługi świadczone są przy użyciu samochodu marki VW LT 46. Pojazd zarejestrowany jest jako specjalny o przeznaczeniu pomoc drogowa. Wnioskująca posiada zaświadczenie wydane przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, że spełnia dodatkowe warunki techniczne przewidziane dla pojazdów do wykonywania czynności na drodze.

2013
13
mar

Istota:

Opodatkowanie usług pomocy drogowej świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2012 r. (data wpływu 21.09.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pomocy drogowej świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.09.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pomocy drogowej świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką, która nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jest jednak zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT. Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług pomocy drogowej dla klientów flotowych, którymi są zagraniczni spedytorzy z krajów Unii Europejskiej lub spoza niej (dalej: Klienci). Ww. usługa polega na tym, że w przypadku awarii ciężarówek Klientów podczas transportu przez terytorium Polski, związanej ze zniszczeniem opony i koniecznością jej wymiany na nową, Wnioskodawca oferuje usługę pomocy drogowej obejmującą dostarczenie nowej opony do miejsca zdarzenia i jej wymianę celem umożliwienia Klientom kontynuowania transportu.

2013
13
mar

Istota:

Opodatkowanie usług pomocy drogowej świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2012 r. (data wpływu 21.09.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pomocy drogowej świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.09.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pomocy drogowej świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: G.(dalej: Wnioskodawca) jest spółką, która nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jest jednak zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT. Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług pomocy drogowej dla klientów flotowych, którymi są zagraniczni spedytorzy z krajów Unii Europejskiej lub spoza niej (dalej: Klienci). Ww. usługa polega na tym, że w przypadku awarii ciężarówek Klientów podczas transportu przez terytorium Polski, związanej ze zniszczeniem opony i koniecznością jej wymiany na nową, Wnioskodawca oferuje usługę pomocy drogowej obejmującą dostarczenie nowej opony do miejsca zdarzenia i jej wymianę celem umożliwienia Klientom kontynuowania transportu.