BI/005-0704/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnicy powinni w zeznaniu rocznym za 2002 i 2003r. pomniejszyć kwotę przysługujących odliczeń od podatku z tytułu budowy domu o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży – zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych?

BI/005-0704/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. pomniejszenie odliczenia
  2. ulga budowlana
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Stan faktyczny:

Podatnicy w 2002r. sprzedali mieszkanie, które posiadali przez okres krótszy niż pięć lat. Środki pochodzące ze sprzedaży przeznaczyli w 2002 i 2003r.na budowę domu.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2001r. - kwotę przysługujących odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1 lit. a) – f) (tj. między innymi budowę domu) pomniejsza się: o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnicy ponosząc w 2002 i 2003r. wydatki budowlane korzystali z nabytego w 2001r. prawa do „dużej ulgi budowlanej”, a zgodnie ze stanem prawnym wówczas obowiązującym byli zobowiązani do pomniejszenia w zeznaniu rocznym kwoty przysługujących odliczeń w tym przypadku z tytułu budowy domu o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży – zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. Przy czym jak wynika z treści powołanego przepisu pomniejszeniu ulegają przysługujące podatnikom w danych latach odliczenia z tytułu wydatków związanych z budową domu, a nie określona w ustawie ogólna kwota limitu z tytułu „dużej ulgi budowlanej”.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.