Pomieszczenia dodatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomieszczenia dodatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
gru

Istota:

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług najmu piwnic na cele mieszkaniowe

Fragment:

Piwnice będą wykorzystywane przez najemców jako pomieszczenia dodatkowe na potrzeby związane z zamieszkiwaniem, w celu przechowywania dla celów własnych rzeczy, np. wózków, mebli, produktów żywnościowych i w ten sposób będą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe najemców. Taki cel najmu piwnic Wnioskodawca zamierza określić w umowach najmu, a najem na inny cel (np. działalności gospodarczej najemcy) nie będzie możliwy. Mając na względzie okoliczności sprawy przedstawione we wniosku oraz przeprowadzoną wyżej analizę przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie, należy stwierdzić, iż wskazana usługa, polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu piwnic znajdujących się w budynku mieszkalnym, które jak wskazał Wnioskodawca, mają służyć mieszkańcom wyłącznie jako pomieszczenia dodatkowe na potrzeby związane z zamieszkiwaniem i w ten sposób zaspakajać potrzeby mieszkaniowe najemców, korzysta ze zwolnienia od podatku, na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto nadmienia się, że wydana interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania Wnioskodawcy.