Polskie Koleje Państwowe | Interpretacje podatkowe

Polskie Koleje Państwowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Polskie Koleje Państwowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy przeniesienie aktem notarialnym wartości lokali na rzecz najemców mieszkań zakładowych celem pokrycia ich wartością wkładów mieszkaniowych stanowi dochód i podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeżeli przeniesienie to stanowi dochód do opodatkowania to na kim ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT (XXX czy Spółdzielnia)?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu 15 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2010 r. (data wpływu za pośrednictwem: faksu 5 lutego 2010 r., urzędu pocztowego 9 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek składania informacji CIT-ST (za okresy miesięczne), w wypadku, gdy nie występuje za dany okres obowiązek zapłaty podatku CIT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008r.(data wpływu 21.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji CIT-ST, w wypadku, gdy nie występuje obowiązek zapłaty podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Spółka może powyższe prace zakwalifikować jako koszty remontu i w wysokości poniesionych nakładów zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania faktur? Czy też powyższe nakłady Spółka powinna odnieść w ciężar zadania inwestycyjnego i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków dotyczących remontu dzierżawionego obiektu do kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. w Z otrzymała w 2001 r. zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” - majątek (środki trwałe) z prawem dokonywania odpisów amortyzacyjnych (art. 17 ust. 8). Ponadto Spółka korzysta ze środków trwałych, stanowiących własność P S.A., przekazanych jej do odpłatnego korzystania na podstawie odrębnej umowy. Środki trwałe są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością przewozową. W ramach realizowanej w 2007 r. umowy Spółka dokonała termorenowacji dzierżawionego obiektu. Przeprowadzone prace (...)
2011
1
cze

Istota:
1. Czy w związku ze wspomnianą nowelizacją ustawy o PKP, w konsekwencji której uchylono przepis art. 17 ust. 9 dotyczący zaliczenia należności z tytułu umowy do przychodu dla celów rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych, wymagalny czynsz ależny Podatnikowi na podstawie umowy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu u Podatnika ?2. W jakiej wysokości powinien zostać rozpoznany koszt uzyskania przychodu z tytułu aportu:a) czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na 1 pytanie, kosztem uzyskania przychodu Podatnika z tytułu wniesienia przedmiotu umowy aportem jest wartość początkowa netto składników majątkowych u Podatnika na dzień 30.09.2001r.,? b) czy, w przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, tzn. jeżeli czynsz z tytułu umowy nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy o PKP, w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy, oraz zgodnie z zasadą praw nabytych, koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu przez Podatnika powinien być pomniejszony o wartość nieopodatkowanego czynszu z tytułu umowy.
Fragment:
(...) były wymagalne, byłoby niedopuszczalne z uwagi na zasadę ochrony praw nabytych, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP oraz wymagałoby zamieszczenia w ustawie z 28.03.2003r. odpowiedniej regulacji przejściowej w zakresie korzystania ze zwolnienia czynszu należnego Spółki z opodatkowania. Wobec braku przepisów przejściowych odnoszących się do danej kwestii, należy uznać, że zmiana art. 17 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” pozostaje bez wpływu na uprawnienia Spółki wynikające z 17 ust. 9 i ust. 10 w/w ustawy w jej pierwotnym brzmieniu. W takiej sytuacji należy zastosować wprost zasadę ochrony praw nabytych. Jednocześnie należy stwierdzić, że stanowisko Spółki o całkowitym zwolnieniu czynszu z opodatkowania jest nieprawidłowe. Przepisy w/w ustawy o PKP, w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy, wyłączały z opodatkowania w/w należności tylko w okresie, kiedy (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.