Polecenie darczyńcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to polecenie darczyńcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
cze

Istota:

Czy przekazanie pieniędzy Wnioskodawcy podlega podatkowi od spadków i darowizn?

Fragment:

Wobec tego, wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią jedyne przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji umowy darowizny oraz polecenia darczyńcy, to należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), regulującymi sprawy zobowiązań. W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak stanowi art. 893 Kodeksu cywilnego, darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Z treści wniosku wynika, że w dniu 6 sierpnia 2014 r. mama Wnioskodawcy (darczyńca), w formie aktu notarialnego darowała siostrzenicy Wnioskodawcy (obdarowana) własnościowe prawo lokalu mieszkalnego. Jednocześnie w tym samym akcie notarialnym (§ 7) strony umowy darowizny, stosownie do treści przepisu art. 393 K.c., zawarły umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Siostrzenica (obdarowana) zobowiązała się spełnić na rzecz Wnioskodawcy świadczenie polegające na uiszczeniu kwoty pieniężnej w wysokości 100 000 zł, w terminie najpóźniej do dnia 15 października 2014 r. na podane przez darującą (mamę) konto bankowe Wnioskodawcy, a mama oświadczenie to przyjęła.

2012
23
lis

Istota:

Ustalenia podstawy opodatkowania przy umowie darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy

Fragment:

Z wniosku wynika, iż umowa darowizny zawierać będzie polecenie darczyńcy, tj. dotyczy ustanowienia na rzecz darującej służebności mieszkania. Polecenie darczyńcy zostanie zatem wykonane poprzez ustanowienie służebności mieszkania. Tym samym w świetle art. 7 ust. 2 ustawy polecenie darczyńcy stanowić będzie ciężar darowizny. Wartość tego ciężaru (tj. polecenia darczyńcy) podlegać będzie zatem odliczeniu od podstawy opodatkowania umowy darowizny. Jako, że poleceniem darczyńcy jest ustanowienie służebności mieszkania wartość tego ciężaru należy obliczyć zgodnie z art. 13 ustawy, tj. mnożąc 4% wartości lokalu będącego odrębną nieruchomością (co stanowić będzie roczną wartość służebności) x 10 lat (ustanowienie służebności dokonane jest bowiem na czas nieokreślony). W treści wniosku wskazano, iż Wnioskodawczyni (obdarowana) jest bratanicą darczyńcy, zatem w świetle ustawy o podatku do spadków i darowizn jest zaliczona do II grupy podatkowej. Podatek z tytułu zawarcia umowy darowizny winien zatem zostać obliczony zgodnie z zasadami określonymi dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej. Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość służebności stanowić będzie ciężar darowizny, aczkolwiek podkreślić należy na co również zwraca uwagę Wnioskodawczyni, iż ciężarem darowizny będzie polecenie darczyńcy, którym jest ustanowienie służebności mieszkania.