Połączenie | Interpretacje podatkowe

Połączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to połączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
Fragment:
W związku z połączeniem nie będą dokonywane żadne wypłaty w gotówce na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych. W ocenie Wnioskodawcy połączenie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, niemniej Wnioskodawca rozważa sposób ustalenia swojego ewentualnego dochodu w razie uznania przez organ podatkowy transakcji za przeprowadzoną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lub mającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 Ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ Połączenie bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych ”). Połączenie Spółki Przejmowanej z Wnioskodawcą nastąpi w trakcie aktualnego roku podatkowego Wnioskodawcy, który rozpoczął się w 2016 r., przy czym nastąpi to nie wcześniej niż 1 sierpnia 2016 r. Możliwe także, że Połączenie Spółki Przejmowanej z Wnioskodawcą nastąpi w następnym roku podatkowym Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochodem Wnioskodawcy powstającym na skutek połączenia ze Spółką (...)
2017
11
sty

Istota:
Czy Połączenie I (tj. połączenie Wnioskodawcy z F1) będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Połączenia Transgraniczne efektywnie odbędą się jednego dnia i obecnie oczekiwane jest, że mogą powodować następujące główne skutki podatkowe w Luksemburgu dla Spółek przejmowanych (F1, F2 i F3): Połączenie I: Połączenie I w praktyce nie powinno prowadzić do powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w Luksemburgu, ponieważ głównymi składnikami aktywów podatkowych spółki F1 będą: i. udziały w spółce F2 i F3, w przypadku których ewentualny dochód kapitałowy powinien być w całości objęty zwolnieniem w ramach zwolnienia partycypacyjnego w Luksemburgu (niezależnie od powyższego, w związku ze spadkiem wartości majątku F2 dochód kapitałowy na udziałach F2 nie powinien wystąpić choć nie można tego obecnie przesądzić), ii. wierzytelności i zobowiązania z tytułu pożyczek, przejęcie których nie powinno prowadzić do przeszacowania i w związku z tym spowodować konsekwencji podatkowych w Luksemburgu. Połączenie II i III: Połączenie II będzie skutkować przeniesieniem ZCC, co może potencjalnie prowadzić do i być widziane jako faktyczne wcześniejsze wygaśnięcie ZCC, gdyż Połączenie I, Połączenie II i Połączenie III efektywnie odbywają się w tym samym czasie. Ponadto, w rezultacie tej czynności, IFL i FSA wygasną. W praktyce, przewidywane jest, że wygaśnięcie (przed terminem zapadalności) ZCC, IFL oraz FSA nie powinno prowadzić do powstania zobowiązania do zapłaty-podatku dochodowego w Luksemburgu.
2016
15
gru

Istota:
Czy Połączenie I (tj. połączenie F1 ze Spółką A) będzie skutkować powstaniem dla Spółki A (członka PGK) przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
Fragment:
Połączenia Transgraniczne efektywnie odbędą się jednego dnia i obecnie oczekiwane jest, że mogą powodować następujące główne skutki podatkowe w Luksemburgu dla Spółek przejmowanych (F1, F2 i F3): Połączenie I: Połączenie I w praktyce nie powinno prowadzić do powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w Luksemburgu, ponieważ głównymi składnikami aktywów podatkowych spółki F1 będą: udziały w spółce F2 i F3, w przypadku których ewentualny dochód kapitałowy powinien być w całości objęty zwolnieniem w ramach zwolnienia partycypacyjnego w Luksemburgu (niezależnie od powyższego, w związku ze spadkiem wartości majątku F2 dochód kapitałowy na udziałach F2 nie powinien wystąpić choć nie można tego obecnie przesądzić), wierzytelności i zobowiązania z tytułu pożyczek, przejęcie których nie powinno prowadzić do przeszacowania i w związku z tym spowodować konsekwencji podatkowych w Luksemburgu. Połączenie II i III: Połączenie II będzie skutkować przeniesieniem ZCC, co może potencjalnie prowadzić do i być widziane jako faktyczne wcześniejsze wygaśnięcie ZCC, gdyż Połączenie I, Połączenie II i Połączenie III efektywnie odbywają się w tym samym czasie. Ponadto, w rezultacie tej czynności, IFL i FSA wygasną. W praktyce, przewidywane jest, że wygaśnięcie (przed terminem zapadalności) ZCC, IFL oraz FSA nie powinno prowadzić do powstania zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w Luksemburgu.
2016
15
gru

Istota:
Czy Połączenie II (tj. połączenie F3 ze Spółką A) będzie skutkować powstaniem dla Spółki A - członka PGK (oraz następcy prawnego F1) przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Połączenie Transgraniczne - w tym Połączenie II (tj. połączenie F3 ze Spółką A) zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym, w przypadku Połączenia II warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, zostaną spełnione. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie II nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki A (a tym samym dla PGK jako podatnika) dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia fakt, że Połączenie II jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: Spółka A), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: F3).
2016
15
gru

Istota:
Czy Połączenie III (tj. połączenie F2 ze Spółką A) będzie skutkować powstaniem dla Spółki A - członka PGK (oraz następcy prawnego F1 i F3) przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Połączenie Transgraniczne - w tym Połączenie III (tj. połączenie F2 ze Spółką A) zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym, w przypadku Połączenia III warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT zostaną spełnione. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie III nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki A (a tym samym dla PGK jako podatnika) dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia fakt, że Połączenie III jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: Spółka A), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: F2).
2016
15
gru

Istota:
Czy Połączenie II (tj. połączenie Wnioskodawcy z F3) będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy (następcy prawnego F1) przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Połączenie Transgraniczne - w tym Połączenie II (tj. połączenie Wnioskodawcy z F3) zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym, w przypadku Połączenia II warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, zostaną spełnione. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie II nie będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia fakt, że Połączenie II jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: Wnioskodawcy), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: F3).
2016
15
gru

Istota:
Czy Połączenie III (tj. połączenie Wnioskodawcy z F2) będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy (następcy prawnego F1 i F3) przychodu (dochodu) w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Połączenie Transgraniczne - Połączenie III (tj. połączenie Wnioskodawcy z F2) zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym, w przypadku Połączenia III warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT zostaną spełnione. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie III nie będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia fakt, że Połączenie III jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: Wnioskodawcy), przejmujących m.in. spółkę podlegającą opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: F2).
2016
15
gru

Istota:
W zakresie połączenia transgranicznego Wnioskodawcy ze spółką będącą rezydentem podatkowym Łotwy
Fragment:
Jak wykazano w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, Połączenie II (tj. połączenie L. z V. PL) zostanie zrealizowane w związku z zamierzeniami biznesowymi Grupy V., tj. będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i nie będzie realizować celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania. Co więcej, w wyniku Połączenia II, V. PL nie tylko nie utraci władztwa podatkowego nad aktywami Grupy V., ale wręcz je wzmocni. Dzięki Połączeniu II (oraz Połączeniu I) działalność V. PL w Polsce zostanie rozwinięta. Tym samym, w przypadku Połączenia II warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT zostaną spełnione. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie II (tj. połączenie L. z V. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem dla V. PL (następcy prawnego L.) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie II jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: V.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie połączenia transgranicznego Wnioskodawcy ze spółką będącą rezydentem podatkowym Czech.
Fragment:
Jak wykazano w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL) zostanie zrealizowane w związku z zamierzeniami biznesowymi Grupy X., tj. będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i nie będzie realizować celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania. Co więcej, w wyniku Połączenia I, X. PL nie tylko nie utraci władztwa podatkowego nad aktywami Grupy X., ale wręcz je wzmocni. Dzięki Połączeniu I (oraz Połączeniu II) działalność X. PL w Polsce zostanie rozwinięta. Tym samym, w przypadku Połączenia I warunki do zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT zostaną spełnione. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie I (tj. połączenie X. CZ z X. PL, w drodze procedury połączenia transgranicznego) nie będzie skutkowało powstaniem dla X. PL (następcy prawnego X. CZ) przychodu/dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowości ww. stanowiska nie zmienia w żadnym stopniu fakt, iż Połączenie I jest tzw. transgranicznym połączeniem spółek. Jak wskazano powyżej, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT ma zastosowanie do spółek podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym: X.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym ustawa o CIT, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ” w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym, w wyniku Połączenia dwa (lub więcej) podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez ksh. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów ustawy o CIT, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie jakie określone zostały w poszczególnych przepisach ustawy o CIT dla „ połączeń ”.
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Połączenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.