Połączenie | Interpretacje podatkowe

Połączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to połączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym ustawa o CIT, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ” w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym, w wyniku Połączenia dwa (lub więcej) podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez ksh. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów ustawy o CIT, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie jakie określone zostały w poszczególnych przepisach ustawy o CIT dla „ połączeń ”.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.12, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.12 za zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.13, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.13 za zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5).
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.17, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.17 za zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6).
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8).
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Czy dla celów stosowania art. 24a ustawy o CIT, w tym w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym ustawa o CIT, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ” w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym, w wyniku Połączenia trzy podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez ksh. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów ustawy o CIT, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie jakie określone zostały w poszczególnych przepisach ustawy o CIT dla „ połączeń ”.
2016
2
gru

Istota:
Czy w wyniku Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód Spółki „K.I.”, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT w przypadku, gdy Spółka „K.I.” będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.12, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.12 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.13, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.13 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT?
Fragment:
Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „ AM ”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę „ AM ” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Czy w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno być traktowane jak połączenie, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że polskie ustawy podatkowe, w tym ustawa o CIT, nie zawierają definicji legalnej „ połączenia ”, w celu ustalenia zakresu pojęciowego tego słowa, a tym samym zakresu jego zastosowania, należy w pierwszym rzędzie odwołać się do potocznego znaczenia słowa „ połączenie ”. Zgodnie z internetowym wydaniem słownika języka polskiego PWN ( http://sjp.pwn.pl/ ) „ połączenie ” to m.in. element łączący lub sposób łączenia elementów jakiejś całości. Z kolei „ połączyć ” oznacza m.in. złączyć w całość jakieś elementy. Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie (ang. amalgamation) spełnia ww. definicję, a także jest tożsame co do znaczenia potocznego rozumienia słowa „ połączenie ”, ponieważ jego skutkiem jest kontynuacja działalności kilku spółek przez jeden podmiot. Tym samym w wyniku Połączenia trzy podmioty są łączone w jedną całość. Co więcej, połączenie jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie i pomimo pewnych różnic, jest to konstrukcja prawna mająca wiele cech wspólnych z połączeniem spółek opisanym przez KSH. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze, że dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony powinien być na podstawie przepisów ustawy o CIT, która określa skutki podatkowe połączeń, Połączenie powinno powodować skutki podatkowe takie, jakie określone zostały w poszczególnych przepisach ustawy o CIT dla „ połączeń ”.
2016
30
lis

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.12, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.12 za zagraniczną spółkę kontrolowaną
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA) oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka AL Ltd., od dnia i godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę AL Ltd. oraz datę i godzinę Połączenia; a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
30
lis

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.13, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.13 za zagraniczną spółkę kontrolowaną
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA) oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka AL Ltd., od dnia i godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę AL Ltd. oraz datę i godzinę Połączenia; a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
30
lis

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.17, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.17 za zagraniczną spółkę kontrolowaną
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA) oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka AL Ltd., od dnia i godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę AL Ltd. oraz datę i godzinę Połączenia; a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
30
lis

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Przy planowanym Połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu. Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA) oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka AL Ltd., od dnia i godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie). Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, Spółkę AL Ltd. oraz datę i godzinę Połączenia; a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.
2016
30
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że do opisanego połączenia odwróconego znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 4 ustawy o CIT, a nie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Planowane jest połączenie Wnioskodawcy z Spółką X. Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ KSH ”), przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W procesie połączenia Wnioskodawca wystąpi w roli spółki przejmującej, a Spółka X w roli spółki przejmowanej. Zamierzone połączenie będzie tzw. połączeniem odwróconym przez przejęcie (downstream merger), co oznacza, że spółka córka (tj. Wnioskodawca) przejmie swoją spółkę matkę (tj. Spółkę X). W ramach połączenia przez przejęcie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, tj. Wnioskodawcy, a nowo wyemitowane akcje Wnioskodawcy obejmie Spółka Y, tj. dotychczasowy jedyny udziałowiec Spółki X. Po połączeniu Spółka Y będzie jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie akcje własne posiadane przez Spółkę X, stanowiące główny składnik majątku Spółki X. Zgodnie z regulacjami KSH, akcje własne nabyte na skutek rejestracji downstream merger powinny zostać zbyte albo umorzone.
2016
29
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że do opisanego połączenia odwróconego znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 4 ustawy o CIT, a nie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Planowane jest połączenie Wnioskodawcy z Spółką X. Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ KSH ”), przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W procesie połączenia Wnioskodawca wystąpi w roli spółki przejmującej, a Spółka X w roli spółki przejmowanej. Zamierzone połączenie będzie tzw. połączeniem odwróconym przez przejęcie (downstream merger), co oznacza, że spółka córka (tj. Wnioskodawca) przejmie swoją spółkę matkę (tj. Spółkę X). W ramach połączenia przez przejęcie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, tj. Wnioskodawcy, a nowo wyemitowane akcje Wnioskodawcy obejmie Spółka Y, tj. dotychczasowy jedyny udziałowiec Spółki X. Po połączeniu Spółka Y będzie jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie akcje własne posiadane przez Spółkę X, stanowiące główny składnik majątku Spółki X. Zgodnie z regulacjami KSH, akcje własne nabyte na skutek rejestracji downstream merger powinny zostać zbyte albo umorzone.
2016
29
lis

Istota:
Czy Połączenie I (tj. połączenie F1 ze Spółką A) będzie skutkować powstaniem dla Spółki X (członka PGK) przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Połączenia Transgraniczne efektywnie odbędą się jednego dnia i obecnie oczekiwane jest, że mogą powodować następujące główne skutki podatkowe w Luksemburgu dla Spółek przejmowanych (F1, F2 i F3): Połączenie I: Połączenie I w praktyce nie powinno prowadzić do powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w Luksemburgu, ponieważ głównymi składnikami aktywów podatkowych spółki F1 będą: udziały w spółce F2 i F3, w przypadku których ewentualny dochód kapitałowy powinien być w całości objęty zwolnieniem w ramach zwolnienia partycypacyjnego w Luksemburgu (niezależnie od powyższego, w związku ze spadkiem wartości majątku F2 dochód kapitałowy na udziałach F2 nie powinien wystąpić choć nie można tego obecnie przesądzić), wierzytelności i zobowiązania z tytułu pożyczek, przejęcie których nie powinno prowadzić do przeszacowania i w związku z tym spowodować konsekwencji podatkowych w Luksemburgu. Połączenie II i III: Połączenie II będzie skutkować przeniesieniem ZCC, co może potencjalnie prowadzić do i być widziane jako faktyczne wcześniejsze wygaśnięcie ZCC, gdyż Połączenie I, Połączenie II i Połączenie III efektywnie odbywają się w tym samym czasie. Ponadto, w rezultacie tej czynności, IFL i FSA wygasną. W praktyce, przewidywane jest, że wygaśnięcie (przed terminem zapadalności) ZCC, IFL oraz FSA nie powinno prowadzić do powstania zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego w Luksemburgu.
2016
28
lis

Istota:
Czy wygaśnięcie zobowiązań i wierzytelności wynikających z umowy ZCC oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F2 w związku z ich konfuzją w ramach Połączenia III (tj. połączenia Wnioskodawcy z F2) spowoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy (następcy prawnego F1 oraz F3)?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy zarówno Połączenie I (tj. połączenie Wnioskodawcy z F1), jak również Połączenie II (tj. połączenie Wnioskodawcy z F3) oraz Połączenie III (tj. połączenie Wnioskodawcy z F2) będzie skutkowało wstąpieniem przez Wnioskodawcę w ogół praw i obowiązków odpowiednio: F1, F3 oraz Fermat 2 z dniem realizacji Połączeń Transgranicznych. Zatem, z dniem Połączenia II (tj. połączenia Wnioskodawcy z F3) Wnioskodawca stanie się sukcesorem praw i obowiązków F3. W szczególności, Wnioskodawcy będą przysługiwały wszelkie prawa i obowiązki F3, w tym również prawa i obowiązki związane z przejętymi wierzytelnościami i zobowiązaniami. W konsekwencji, Wnioskodawca stanie się stroną umowy ZCC. Analogicznie, z dniem Połączenia III (tj. połączenia Wnioskodawcy z F2) Wnioskodawca (będący już w wyniku Połączenia I następcą prawnym F1, a następnie w wyniku Połączenia II następcą prawnym F3) stanie się sukcesorem praw i obowiązków F2. W wyniku Połączenia III dojdzie do wygaśnięcia istniejących wierzytelności i zobowiązań z tytułu ZCC oraz pożyczek udzielanych pierwotnie przez F1 do F2. Połączenie III w tym przypadku będzie skutkowało konfuzją w wyniku połączenia długu i wierzytelności w jednym podmiocie.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dotyczących transgranicznego połączenia spółek.
Fragment:
W związku z planową restrukturyzacją działalności grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca, sp. z o.o. i SKA, rozważane jest połączenie sp. z o.o. z SKA w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w wyniku którego dojdzie do przeniesienia na sp. z o.o. całego majątku SKA. W dalszej perspektywie czasowej rozważane jest połączenie Wnioskodawcy z sp. z o.o. Planowane połączenie będzie połączeniem transgranicznym przeprowadzonym na podstawie luksemburskich przepisów prawa implementujących dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz przepisów KSH, tj. art. 491 § 1 (1), art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516(1) - 516(18) KSH. Przed połączeniem, Wnioskodawca nabędzie od byłego już komplementariusza SKA udziały sp. z o.o. nabyte w wyniku połączenia SKA z sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego połączenia sp. z o.o. jako spółka przejmowana zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 KSH, tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. W wyniku połączenia Wnioskodawcy ze sp. z o.o., Wnioskodawca nie będzie wydawać udziałów za przejęty majątek. W związku z połączeniem nie zostaną również wypłacone żadne dopłaty w gotówce.
2016
28
lis

Istota:
Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną będzie neutralne na gruncie podatku od towarów i usług?
Fragment:
W związku z opisanym zdarzeniem Spółka zamierza połączyć się z Sp. z o.o. (dalej: „ Połączenie ”). Połączenie to nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.; dalej: „ KSH ”), to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie, zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, zostanie dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmującej zgodę na plan połączenia. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie nastąpi wydanie udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi bez podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH. Planowane jest również, że połączenie zostanie rozliczone w księgach rachunkowych metodą łączenia udziałów, wymagającą m.in. przekształcenia danych porównawczych. Po połączeniu Spółka będzie w całości kontynuowała działalność prowadzoną przez Sp. z o.o. W myśl art. 494 § 1 KSH w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca z dniem połączenia (dalej: „ Dzień Połączenia ”) wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe połączenia transgranicznego (międzynarodowego) spółek:dla spółki przejmującej;dla wspólnika spółki przejmowanej.
Fragment:
Połączenie nie powinno wywrzeć istotnych zmian dla wierzycieli Banku Przejmowanego oraz jego pracowników. Z uwagi na fakt, że Bank Przejmujący jest jedynym akcjonariuszem Banku Przejmowanego, w związku z połączeniem transgranicznym nie dojdzie do wydania akcji Banku Przejmowanego lub Banku Przejmującego (nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmowanego lub Banku Przejmującego) oraz nie zostaną wypłacone dopłaty w gotówce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy połączenie transgraniczne spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako spółki przejmującej)? Czy połączenie transgraniczne spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako wspólnika spółki przejmowanej)? Zdaniem Wnioskodawcy: połączenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako spółki przejmującej); połączenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako wspólnika spółki przejmowanej). Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 updop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym, w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe połączenia transgranicznego (międzynarodowego) spółek:dla spółki przejmującej;dla wspólnika spółki przejmowanej.
Fragment:
Połączenie nie powinno wywrzeć istotnych zmian dla wierzycieli Spółki Przejmowanej oraz jej pracowników. Z uwagi na fakt, że Bank Przejmujący jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, w związku z połączeniem transgranicznym nie dojdzie do wydania akcji Spółki Przejmowanej lub Banku Przejmującego (nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej lub Banku Przejmującego) oraz nie zostaną wypłacone dopłaty w gotówce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy połączenie transgraniczne spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako spółki przejmującej)? Czy połączenie transgraniczne spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako wspólnika spółki przejmowanej)? Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako spółki przejmującej); połączenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Banku Przejmującego (jako wspólnika spółki przejmowanej). Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 10 ust. l pkt 5 updop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym, w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Połączenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.