Pokwitowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pokwitowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy po otrzymaniu, za pośrednictwem banku, darowizny na wybudowanie pomnika-kapliczki, Parafia będzie zobowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie jej otrzymania, a po zrealizowaniu budowy złożyć sprawozdanie-rozliczenie z przeznaczenia tejże darowizny?

Fragment:

(...) Miłosiernego z klęczącą pod nią postacią Jana Pawła II. Pomnik-kapliczka ma zachęcać do modlitwy i zadumy, a także stanowić jeden z ołtarzy podczas corocznej procesji Bożego Ciała. Wybudowanie pomnika-kapliczki wymaga funduszy-darowizn parafian zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Parafia wystąpiła z pytaniem, czy po otrzymaniu darowizny na ww. cel za pośrednictwem banku, parafia będzie zobowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie jej otrzymania, a po zrealizowaniu budowy złożyć sprawozdanie-rozliczenie z przeznaczenia tejże darowizny. Zdaniem Parafii, w przedmiotowej sprawie nie występuje: 1. obowiązek przedstawienia darczyńcy pokwitowania otrzymania darowizny przekazanej przez darczyńcę za pośrednictwem banku oraz 2. sporządzenia sprawozdania z wykorzystania darowizny. Organ podatkowy stwierdza, iż przedstawione stanowisko jest prawidłowe (pkt 1). Darowizna jest pojęciem wywodzącym się z (...)