IPTPP4/443-724/14-6/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.
IPTPP4/443-724/14-6/BMinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. podatek naliczony
 3. pojazd samochodowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) i z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% VAT od kosztów eksploatacji, w tym także od rat leasingowych, od zakupionych części, napraw samochodów, paliwa i olejów, pozostałych opłat parkingowych, autostrad:

 • odnośnie pojazdów: Fiat Ducato nr rej. 2820C, Fiat Ducato nr rej. ...., Mercedes Benz nr rej. ... – jest prawidłowe,
 • odnośnie pojazdów: Fiat Ducato o nr rej. ..., Citroen Berlingo o nr rej. ..., Fiat Ducato/IGLOOCAR nr rej. .... – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% VAT od kosztów eksploatacji, w tym także od rat leasingowych, od zakupionych części, napraw samochodów, paliwa i olejów, pozostałych opłat parkingowych, autostrad.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) i z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w w uzupełnieniach wniosku).

Wnioskodawca posiada własne i wynajęte samochody ciężarowe - dostawcze, które są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie:

 1. Fiat Ducato nr rej. .. (VAT-2)
 2. Fiat Ducato 2.3 D kateg. poj.N1 nr rej. ..... (VAT-1a)
 3. Mercedes Benz 110 CDI nr rej. ..... (VAT-1)
 4. Fiat Ducato nr rej. ..... (VAT 1)
 5. Citroen Berlingo nr rej. ..... (VAT-1a)
 6. Fiat Ducato/IGLOOCAR kat. poj. N1 nr rej. ......

Samochody wymienione w poz. od 1 do 3 spełniają wymagania techniczne art. 66 Ustawy (P), oraz odpowiadają dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-2 i VAT-1a tym samym spełniając wymagania ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r nr 177 poz. 1054 z póź. zmianami) art. 86a ust. 9 pkt 2. Samochód wymieniony w poz. 4 posiada wpis w dow. rej. VAT-1, a samochód wymieniony w poz. nr 5 posiada wpis VAT-1a. Samochód wymieniony w poz. 6 posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, z którego wynika, że pojazd ten odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-2 (art. 86a ust. 9 pkt 2 Ust.). Wszystkich wymienionych zaświadczeń i dowodów rejestracyjnych ksero – Wnioskodawca załączył.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż Spółka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług -NIP: ...

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, do jakich czynności są wykorzystywane pojazdy samochodowe, w związku z którymi ponoszone są wydatki objęte zakresem pytania, Wnioskodawca wskazał, iż samochody ciężarowe własne jak i zakupione w leasingu w związku z którymi ponoszone są wydatki są wykorzystywane do rozwożenia wytworzonych produktów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jak również transportem wybranych materiałów i surowców. Faktury zakupu części zamiennych, napraw oraz paliw do wymienionych we wniosku pojazdów są wystawiane na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca podał także, że:

 • Pozycja 1 Fiat Ducato nr rej. ..... posiada: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ...z dnia ...z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: VAT-2: - pojazd spełnia wymagania ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami) art. 86a ust. 9 pkt 2, oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym : VAT-2 , z datą ważności badania do 03.2017 r.
 • Pozycja 2. Fiat Ducato nr rej. ...... posiada: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ...z dnia ...adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla : VAT la - pojazd spełnia wymagania ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 z późn. zmianami) art. 86a ust. 9 pkt 1, oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym : VAT-1 z datą ważności badania do 02.10.2015 r.
 • Pozycja 3 Mercedes Benz nr rej. ... posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ...z dnia ...z adnotacją : pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 ustawy (P), pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy HAK VAT-1 art. 86 ust. 4 pkt 1 oraz wpis w dowodzie rej. VAT-1 z datą ważności do 02.06.2015 r.
 • Pozycja 4 Fiat Ducato o nr rej. ... jest pojazdem samochodowym ciężarowym takim jak wymienione samochody w poz. 4 pkt 1 i 2. Posiada dowód rejestracyjny z adnotacją VAT-1 z terminem ważności badania technicznego do 23.04.2015 r. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, ponieważ został on wykupiony z leasingu z ważnym badaniem technicznym o czym świadczy wpis w dowodzie rejestracyjnym.
 • Pozycja 5 Citroen Berlingo o nr rej. ... jest pojazdem samochodowym ciężarowym podobnym do samochodów Fiat Ducato. Posiada dowód rejestracyjny z dnia 12.02.2014 z adnotacją VAT art. 86a 9 pkt 1A ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Z terminem ważności badania technicznego do 05.05.2016 r. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, ponieważ samochód jest w leasingu z ważnym badaniem technicznym, o czym świadczy wpis w dowodzie rejestracyjnym. Spółka stoi na stanowisku, że samochody ww. w pozycji 1-5 spełniają wymagania określone w przepisie art. 86a ust. 9 pkt 1, 2 ustawy oraz że wpisy w dowodach rejestracyjnych zostały stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez te stacje, o czym świadczą wpisy w dowodach rejestracyjnych. Spółka nie może pozyskać tych zaświadczeń ponieważ nie ma wiedzy w której stacji to badanie zostało wykonane.
 • Pozycja 6 Fiat Ducato o nr rej. ... posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ...z dnia 18.06.2014 r. z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: VAT-2 art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zmianami) oraz dowód rejestracyjny z adnotacją z dnia 18.03.2014 r. : VAT-4 oraz datą ważności badania technicznego 06.03.2017 r. Pojazd ten jest wydzierżawionym samochodem ciężarowym - chłodnia. Badanie techniczne tego samochodu zostało przeprowadzone w dniu 06.03.2014 r. i nie zostało wpisane w dowodzie rejestracyjnym, w którym widnieje wcześniejszy wpis VAT-4.

Dodatkowo uzupełniając powyższe informacje Wnioskodawca przekazał kserokopie wszystkich ww. dokumentów tj. zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz dowodów rejestracyjnych.

Faktury zakupu samochodów oraz faktury dotyczące rat leasingowych pojazdów są wystawiane na Wnioskodawcę ....

W odpowiedzi na pytanie, z jakimi czynnościami: opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czy niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, związany jest „transport wybranych materiałów i surowców” Wnioskodawca wskazał, że czynności transportu materiałów i surowców dotyczą wyłącznie opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zakupionych materiałów i surowców. Stanowi to bardzo niewielką część transportowanych przez firmę Wnioskodawcy w/w towarów, ponieważ dostawcy przewożą własnym transportem .

Pojazdy wymienione w pozycji 4 i 5 są pojazdami samochodowymi o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt la.

Okoliczności które zdecydowały, że Spółka nie posiada własnych zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów wymienionych w poz. 4 i 5 są: zakup tych samochodów z ważnymi badaniami technicznymi.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, na jakiej podstawie, w dowodach rejestracyjnych samochodów: Fiat Ducato o nr rej. ... i Citroen Berlingo o nr rej. ...., zostały dokonane wpisy, odpowiednio: VAT-1 (dla Fiat Ducato o nr rej. ...), VAT 86a 9 pkt 1A ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dla Citroen Berlingo o nr rej. ...) Wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem wpis został dokonany z dokumentów przedstawionych przez leasingodawców.

Fiat Ducato o nr rej. ... został wykupiony z leasingu 12.01.2011 r.

Wnioskodawca wskazał, iż zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ww. pojazdu Fiat Ducato o nr rej. ..., jego zdaniem znajduje się u leasingodawcy.

Pojazdy p.4,5,6 są i będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Odpowiadając na pytanie, czy z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów obiektywnie wynika, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca wskazał, że: tak są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i nie stwierdza wykorzystywania niezwiązanego z działalnością gospodarczą.

Na pytanie z jakiej dokumentacji wynika, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, Wnioskodawca wskazał, że z potwierdzeń odbioru przez kontrahenta zarówno towarów jak i dokumentów dostawy.

Wnioskodawca podał, iż Spółka opracowała i wprowadziła Regulamin dotyczący użytkowania samochodów ciężarowych przedsiębiorstwa, oraz zapoznała pracowników z ww. dokumentem.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu dla tych pojazdów samochodowych.

Wnioskodawca na pytanie w jaki sposób nadzoruje używanie pojazdów i w czym to się przejawia, odpowiedział, iż są to kontakty telefoniczne z kierowcą i kontrahentami.

Z pojazdów w firmie Wnioskodawcy korzystają kierowcy zatrudnieni jako pracownicy, rozwożą produkty dla odbiorców.

Wnioskodawca wskazał, iż nie ma możliwości użycia pojazdów dla celów prywatnych, ponieważ kierowca jest związany czasem określonym przez odbiorcę (ustalone godziny przyjęcia przez magazyn).

Wnioskodawca podał, iż pojazdy są garażowane na terenie Spółki.

Został wprowadzony obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingu przedsiębiorstwa pojazdów, bez możliwości ich pobrania.

Wnioskodawca w odpowiedzi na pytanie, czy istnieje nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (np. GPS) wskazał, iż GPS - nie posiada, nadzór poprzez kontakt telefoniczny.

Wnioskodawca rozlicza kierowcę z ilości zużytego paliwa wg przejechanych kilometrów - ze stanu licznika.

Pierwszy wydatek płatny gotówką, związany z przedmiotowymi pojazdami samochodowymi po dniu 01.04.2014 r. poniesiony został w dniu 02.04.2014r na zakup paliwa.

Wnioskodawca nie złożył VAT-26.

Wnioskodawca podał, iż umowy leasingowe zostały zawarte : 10.03.2014r. - Fiat Ducato .. ... i 27.06.2014r. - Citroen Berlingo ...... Wnioskodawca nie zarejestrował umowy leasingu. Fiat 2820C został wydany 10.03.2014r., Citroen Berlingo został wydany 01.07.2014r. Nie były dokonywane zmiany w umowie leasingu po dniu 31.03.2014 r. Przed 01.04.2014 r. Spółce przysługiwało prawo do 100% odliczenia i korzystała z tego prawa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo i może odliczyć w 100% VAT od wszystkich kosztów eksploatacji zakupionych samochodów ciężarowych, w tym także od rat leasingowych, od zakupionych części, napraw samochodów, paliwa, olejów i pozostałych opłat parkingowych, autostrad itp. bez obowiązku zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego na formularzu VAT 26...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zarówno samochody wymienione w pozycjach 1, 5 jak również wymienione w punktach 2, 3, 4 i 6 są wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej - rozwożenie wytworzonych produktów garmażeryjnych opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z którymi ponoszone są wszystkie wydatki związane z eksploatacją, m.in.: zakup samochodów, części, naprawy, paliwo itp.

Samochody wymienionych w pkt 1-6 Wnioskodawca traktuje jednakowo i odlicza od 01.04.2014 r. VAT w 100%. Wszystkie te pojazdy są kategorią samochodów ciężarowych wyposażonych w nie więcej niż jeden rząd siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków. Spółka nie ma potrzeby wykorzystywania tych samochodów w innym celu, ponieważ posiada 5 samochodów osobowych, i nie odlicza od kosztów eksploatacji tych samochodów VAT-u, wykorzystując je również dla potrzeb działalności gospodarczej.

Stanowisko Spółki jest następujące: zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami Wnioskodawca uważa, że odliczenie VAT w 100% jest zasadne od ponoszonych kosztów zakupu oraz eksploatacji samochodów wymienionych w pkt 1-6.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe - odnośnie pojazdów: Fiat Ducato nr rej. ..., Fiat Ducato nr rej. .. ., Mercedes Benz nr rej. ...,
 • nieprawidłowe - odnośnie pojazdów: Fiat Ducato o nr rej. .. ., Citroen Berlingo o nr rej. ..., Fiat Ducato/IGLOOCAR kat. poj. ... nr rej. .... .

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na mocy art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Mocą art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na podstawie art. 86a ust. 9 pkt 1, pkt 2 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Zgodnie z ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9 pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu, zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r., paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W myśl. art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

 1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
 2. pod warunkiem że:
  1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
  2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własne i wynajęte samochody ciężarowe - dostawcze, które są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Samochody ciężarowe własne jak i zakupione w leasingu w związku z którymi ponoszone są wydatki są wykorzystywane do rozwożenia wytworzonych produktów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jak również transportem wybranych materiałów i surowców. Czynności transportu materiałów i surowców dotyczą wyłącznie opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zakupionych materiałów i surowców.

Faktury zakupu części zamiennych, napraw, paliw i rat leasingowych do wymienionych we wniosku pojazdów są wystawiane na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca podał także, że:

 • Pozycja 1 Fiat Ducato nr rej. ... posiada: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ...z dnia 07.04.2014r z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: VAT-2: - pojazd spełnia wymagania ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami) art. 86a ust. 9 pkt 2, oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym : VAT-2 , z datą ważności badania do 03.2017 r.
 • Pozycja 2. Fiat Ducato nr rej. ... posiada: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ..z dnia 23.04.2014 r. z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla : VAT la - pojazd spełnia wymagania ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 z późn. zmianami) art. 86a ust. 9 pkt 1, oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym : VAT-1 z datą ważności badania do 02.10.2015 r.
 • Pozycja 3 Mercedes Benz nr rej. ... posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr ...z dnia 02.06.2014 r. z adnotacją: pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 ustawy (P), pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy HAK VAT-1 art. 86 ust. 4 pkt 1 oraz wpis w dowodzie rej. VAT-1 z datą ważności do 02.06.2015 r.
 • Pozycja 4 Fiat Ducato o nr rej. ... jest pojazdem samochodowym ciężarowym takim jak wymienione samochody w poz. 4 pkt 1 i 2. Posiada dowód rejestracyjny z adnotacją VAT-1 z terminem ważności badania technicznego do 23.04.2015 r. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, ponieważ został on wykupiony z leasingu - 12.01.2011 r. - z ważnym badaniem technicznym o czym świadczy wpis w dowodzie rejestracyjnym.
 • Pozycja 5 Citroen Berlingo o nr rej. ... jest pojazdem samochodowym ciężarowym podobnym do samochodów Fiat Ducato. Posiada dowód rejestracyjny z dnia 12.02.2014 z adnotacją VAT art. 86a 9 pkt 1A ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Z terminem ważności badania technicznego do 05.05.2016 r. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, ponieważ samochód jest w leasingu z ważnym badaniem technicznym, o czym świadczy wpis w dowodzie rejestracyjnym. Spółka stoi na stanowisku, że samochody ww. w pozycji 1-5 spełniają wymagania określone w przepisie art. 86a ust. 9 pkt 1, 2 ustawy oraz że wpisy w dowodach rejestracyjnych zostały stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez te stacje, o czym świadczą wpisy w dowodach rejestracyjnych. Spółka nie może pozyskać tych zaświadczeń ponieważ nie ma wiedzy w której stacji to badanie zostało wykonane.

Pojazdy wymienione w pozycji 4 i 5 są pojazdami samochodowymi o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt la.

Okoliczności które zdecydowały, że Spółka nie posiada własnych zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów wymienionych w poz. 4 i 5 są: zakup tych samochodów z ważnymi badaniami technicznymi.

Wnioskodawca podał, iż umowy leasingowe zostały zawarte : 10.03.2014r. - Fiat Ducato ... ... i 27.06.2014r. - Citroen Berlingo .... Wnioskodawca nie zarejestrował umowy leasingu. Fiat ... został wydany 10.03.2014r., Citroen Berlingo został wydany 01.07.2014r. Nie były dokonywane zmiany w umowie leasingu po dniu 31.03.2014 r. Przed 01.04.2014 r. Spółce przysługiwało prawo do 100% odliczenia i korzystała z tego prawa.

Wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem wpis w dowodach rejestracyjnych został dokonany z dokumentów przedstawionych przez leasingodawców.

Pozycja 6 Fiat Ducato o nr rej. ... . posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr .... z dnia 18.06.2014 r. z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: VAT-2 art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zmianami) oraz dowód rejestracyjny z adnotacją z dnia 18.03.2014 r. : VAT-4 oraz datą ważności badania technicznego 06.03.2017 r. Pojazd ten jest wydzierżawionym samochodem ciężarowym - chłodnia.

Badanie techniczne tego samochodu zostało przeprowadzone w dniu 06.03.2014 r. i nie zostało wpisane w dowodzie rejestracyjnym, w którym widnieje wcześniejszy wpis VAT-4.

Wnioskodawca wskazał, iż pojazdy z pozycji 4, 5, 6 są i będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Odpowiadając na pytanie, czy z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów obiektywnie wynika, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca wskazał, że tak są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i nie stwierdza wykorzystywania niezwiązanego z działalnością gospodarczą.

Na pytanie z jakiej dokumentacji wynika, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, Wnioskodawca wskazał, że z potwierdzeń odbioru przez kontrahenta zarówno towarów jak i dokumentów dostawy.

Wnioskodawca podał, iż Spółka opracowała i wprowadziła Regulamin dotyczący użytkowania samochodów ciężarowych przedsiębiorstwa, oraz zapoznała pracowników z ww. dokumentem.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu dla tych pojazdów samochodowych.

Wnioskodawca na pytanie w jaki sposób nadzoruje używanie pojazdów i w czym to się przejawia, odpowiedział, iż są to kontakty telefoniczne z kierowcą i kontrahentami.

Z pojazdów w firmie Wnioskodawcy korzystają kierowcy zatrudnieni jako pracownicy rozwożą produkty dla odbiorców.

Wnioskodawca wskazał, iż nie ma możliwości użycia pojazdów dla celów prywatnych, ponieważ kierowca jest związany czasem określonym przez odbiorcę (ustalone godziny przyjęcia przez magazyn). Pojazdy są garażowane na terenie Spółki. Został wprowadzony obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingu przedsiębiorstwa pojazdów, bez możliwości ich pobrania.

Wnioskodawca w odpowiedzi na pytanie, czy istnieje nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (np. GPS) wskazał, iż GPS - nie posiada, nadzór poprzez kontakt telefoniczny.

Wnioskodawca rozlicza kierowcę z ilości zużytego paliwa wg przejechanych kilometrów - ze stanu licznika.

Wnioskodawca nie złożył VAT-26.

Wątpliwości Spółki dotyczą odliczenia 100% podatku naliczonego od wszystkich kosztów eksploatacji zakupionych samochodów ciężarowych, w tym także od rat leasingowych, od zakupionych części, napraw samochodów, paliwa, olejów i pozostałych opłat parkingowych, autostrad itp.

Zauważyć tu należy, że w stosunku do pojazdu Fiat Ducato .. ..., użytkowanego na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014 r. nie ma zastosowania przepis art. 13 ustawy nowelizującej, ponieważ pojazd ten nie był pojazdem, który na dzień 1 kwietnia 2014 r. - przy spełnieniu przez Wnioskodawcę obowiązków ustawą nałożonych - tracił prawo do odliczenia.

Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 4 w związku z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a i lit. b oraz pkt 2 ustawy o VAT. W grupie pojazdów, o których mowa w ww. przepisach, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przy wykorzystywaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wprowadzania regulaminów, zasad używania tych pojazdów. Posiadanie takiej dokumentacji nie determinuje pełnego prawa do odliczenia, a elementem decydującym jest rodzaj pojazdu określony w art. 86a ust. 3 ustawy. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie pojazdy są pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy spełnienie wymagań w odniesieniu do pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a i lit. b oraz pkt 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w stosunku do następujących pojazdów: Fiat Ducato nr rej. .. . (VAT-2), Fiat Ducato 2.3 D kat. poj.. nr rej. ... . (VAT-1a), Mercedes Benz 110 CDI nr rej. ... . (VAT-1), w stosunku do których Wnioskodawca posiada stosowne zaświadczenia o przeprowadzonych badaniach technicznych oraz adnotacje w dowodach rejestracyjnych o spełnieniu przez pojazdy stosownych wymagań, Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów tj. od rat leasingowych, od zakupionych części, napraw samochodów, paliwa, olejów i opłat parkingowych, autostrad, bez obowiązku składania do właściwego dla Wnioskodawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji VAT 26 w odniesieniu do ww. pojazdów.

Natomiast w odniesieniu do następujących pojazdów: Fiat Ducato nr rej. .. ., Citroen Berlingo nr rej. .. ..., Fiat Ducato/IGLOOCAR kat. poj. ... nr rej. .. ..., Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100%.

Wnioskodawca bowiem:

 • w stosunku do pojazdu Fiat Ducato nr rej. ... - posiada jedynie dowód rejestracyjny z adnotacją VAT-1, ale nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzającym spełnianie przez pojazd wymagań z art. 86a ust. 9 ustawy,
 • w stosunku do pojazdu Citroen Berlingo nr rej. .. – posiada jedynie dowód rejestracyjny z adnotacją VAT art. 86a9 pkt 1a, ale nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzającym spełnianie przez pojazd wymagań z art. 86a ust. 9 ustawy,
 • w stosunku do pojazdu Fiat Ducato/IGLOOCAR kat. poj. N1 nr rej. ... ..., posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom techniczny przewidzianym dla VAT-2 art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dowód rejestracyjny z adnotacją z dnia 18.03.2014 r. VAT-4.

Zatem w stosunku do pojazdów Fiat Ducato nr rej. ... ... i Citroen Berlingo nr rej. ... ... nie posiada wszystkich wskazanych w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 9 pkt 1 ustawy, tj. Wnioskodawca nie posiada zaświadczeń o przeprowadzeniu dodatkowych badaniach technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów. Należy wskazać, iż w art. 10 ust. 1 ustawy ustawodawca nie różnicuje w tym zakresie sytuacji w zależności od tego, czy pojazd stanowi własność podatnika czy jest użytkowany na podstawie umowy leasingu.

Należy wiec wskazać iż, pomimo wskazania przez Wnioskodawcę, że ww. pojazdy Fiat Ducato nr rej. ... ... i Citroen Berlingo nr rej. ... ... są pojazdami, o których mowa w art. 86a ust. 9, to jednak Wnioskodawca nie posiada wszystkich dokumentów wskazanych w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy potwierdzających spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 9 pkt 1 ustawy.

Także w odniesieniu do pojazdu Fiat Ducato/IGLOOCAR, nie zostały spełnione wymogi art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy. Jak wskazano wyżej Fiat Ducato/IGLOOCAR kat. poj. ... nr rej. .. ..., posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z adnotacją: pojazd odpowiada dodatkowym warunkom techniczny przewidzianym dla VAT-2 art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dowód rejestracyjny z adnotacją z dnia 18.03.2014 r. VAT-4.

Należy wskazać, iż w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r., adnotacje potwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 2 pkt 1 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierane w zaświadczeniach okręgowych stacji kontroli pojazdów oraz w dowodach rejestracyjnych, o których mowa w art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, miały następującą treść:

 • VAT-1 - która dotyczyła pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 2 pkt 1 tj. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 • VAT-2 - która dotyczyła pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 2 pkt 2 tj. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 • VAT-3 – która dotyczyła pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 2 pkt 3 tj. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • VAT-4 – która dotyczyła pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 2 pkt 4 tj. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., adnotacje potwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a i lit. b oraz pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mają następującą treść:

 • VAT-1a - która dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tj. pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 • VAT-1b - która dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tj. pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • VAT-2 - która dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 2 tj. pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Należy zauważyć, iż w odniesieniu do przedmiotowego pojazdu Wnioskodawca był zobowiązany do przeprowadzenia w odpowiednim terminie dodatkowego badania technicznego. Zatem, Wnioskodawca po przeprowadzeniu tego badania i uzyskaniu zaświadczenia, że pojazd spełnia wymagania, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy, winien potwierdzić ten fakt odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

Ponadto, Wnioskodawca, w odniesieniu do ww. pojazdów: Fiat Ducato nr rej. ..., Citroen Berlingo nr rej. ..., Fiat Ducato/IGLOOCAR, nie złożył informacji VAT-26, nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, zatem przedmiotowe pojazdy nie mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy.

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca – w stosunku do pojazdów Fiat Ducato nr rej. ... ..., Citroen Berlingo nr rej. ... ..., nie posiada zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzającym spełnianie przez te pojazd wymagań z art. 86a ust. 9 ustawy, a w stosunku do pojazdu Fiat Ducato/IGLOOCAR Wnioskodawca nie posiada w dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnianie przez pojazd wymagań dla pojazdów określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy, zatem Wnioskodawcy – stosownie do przepisu art. 86a ust. 1 ustawy – od wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów tj. od rat leasingowych, od zakupionych części, napraw samochodów, olejów innych niż napędowe, opłat parkingowych, autostrad będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. nabycia.

Natomiast w odniesieniu do wydatków dotyczących nabycia paliwa, oleju napędowego do ww. pojazdów, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego, o ile ww. pojazdy nie będą objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej.

W tym miejscu wskazać należy, że jak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy, przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
 2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy

– nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Na potrzeby ust. 1 przepis art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio (art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Jednocześnie, jak wynika z cyt. wyżej przepisów, wyłączenie z opodatkowania dotyczy użytku na cele inne niż działalność gospodarcza samochodów „nabytych” (używanych w przedsiębiorstwie), w stosunku do których przysługiwało ograniczone odliczenie VAT.

W konsekwencji, z uwagi na powołane wyżej regulacje prawne należy mieć na uwadze, że wykorzystanie pojazdu do celów osobistych w przypadku, gdy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu bądź części składowych, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/443-596/14/PK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-62/15/JP | Interpretacja indywidualna

pojazd samochodowy
IBPP2/443-709/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.