IPTPP4/443-700/14-6/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Pojazd specjalny.
IPTPP4/443-700/14-6/BMinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. podatek naliczony
 3. pojazd samochodowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków w odniesieniu do pojazdów opisanych we wniosku, które uzyskały zaświadczenie z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2 – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków, z wyłączeniem paliwa, związanych z pojazdami opisanymi we wniosku, o których mowa w pytaniu nr 1 – jest prawidłowe,
 • dokumentów i prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do pojazdu specjalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków w odniesieniu do pojazdów opisanych we wniosku, które uzyskały zaświadczenie z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2,
 • prawa do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków, z wyłączeniem paliwa, związanych z pojazdami opisanymi we wniosku, o których mowa w pytaniu nr 1,
 • dokumentów i prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do pojazdu specjalnego,
 • prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków dotyczących pojazdów wymienionych we wniosku od dnia, w którym Wnioskodawca w odniesieniu do pojazdów będzie posiadał zaświadczenie o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego oraz adnotację w dowodzie rejestracyjnym,

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka posiada kilkanaście samochodów, z których część stanowi jej własność, a część jest w leasingu. Są to pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, ze względu na ich konstrukcję, która wyklucza możliwość ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W celu uzyskania możliwości odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków związanych z wymienionymi pojazdami, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazdy te w wyznaczonym terminie (1.04 - 30.06.2014) przeszły dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskały zaświadczenia z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2. Jednocześnie nie został spełniony w terminie warunek uzyskania właściwej adnotacji o spełnieniu wymagań w dowodach rejestracyjnych wymienionych pojazdów. W związku z tym, Spółka nie uzyskała prawa do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do wspomnianych pojazdów. Kierując się ostrożnością, postanowiła do czasu uzyskania właściwych wpisów księgować poszczególne faktury w następujący sposób:

 1. VAT z faktur za paliwo nie odliczać w ogóle i ujmować go w księgach jako niestanowiący kosztów uzyskania przychodów;
 2. VAT z faktur dotyczących innych wydatków odliczać w 50% (jak w samochodach osobowych), a pozostałe 50% ujmować w księgach jako niestanowiący koszty uzyskania przychodów;

Jednocześnie w odniesieniu do jednego z pojazdów Spółka nie dopełniła obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego oraz uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym w wyznaczonym terminie i w związku z tym, do czasu spełnienia obowiązku księguje VAT z faktur jego dotyczących w taki sam sposób, jak napisano powyżej.

Spółka posiada na stanie także samochód specjalny o przeznaczeniu „podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych” (wpis w dowodzie rejestracyjnym). Jako potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych spółka dysponuje dokumentem opisu zmian dokonanych w pojeździe wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz opinią techniczną wydaną przez rzeczoznawcę samochodowego. W związku z tym, zarówno od zakupionego paliwa, jak i innych wydatków, Spółka odlicza 100% podatku VAT naliczonego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wszystkie wymienione we wniosku pojazdy samochodowe (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 71..., 28...), w związku z którymi ponoszone są wydatki objęte zakresem pytania wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Faktury zakupu paliwa i innych wydatków do wszystkich wymienionych we wniosku pojazdów (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 71..., 28...) są wystawiane:

 • do czasu zmiany nazwy firmy na: ....Sp. z o.o., ul...., ..., NIP :...
 • po zmianie nazwy firmy na: ...Sp. z o.o. ul...., ..., NIP:....

Wnioskodawca wskazał, iż w określeniu „inne wydatki do wymienionych pojazdów” mieszczą się wydatki zawarte w katalogu wydatków z art. 86a ust. 2, tj:

 • wydatki dotyczące nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych
 • wydatki z tytułu używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową np. czynsz, raty
 • wydatki z tytułu naprawy lub konserwacji tych pojazdów
 • wydatki z tytułu nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów np. opłaty za parking, przejazd autostradą itp.

Wydatki objęte zakresem pytań są ponoszone w związku z następującymi pojazdami:

 • 04...:

wg dowodu rejestracyjnego: KIA K2700, rodzaj-samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: KIA K2700, rodzaj – ciężarowy

 • 23...:

wg dowodu rejestracyjnego: KIA K2700, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: KIA K2700 S/C 2.7D, rodzaj - ciężarowy samowyładowczy

 • 81...:

wg dowodu rejestracyjnego: DAEWOO-MOTOR 3372, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: karty nie wydano (wg wpisu do dowodu rejestracyjnego)

 • 63...:

wg dowód u rejestracyjnego: MERCEDES-BENZ SPRINTER 308CDI, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: MERCEDES BENZ SPRINTER 308CDI, rodzaj - samochód ciężarowy

 • 44...:

wg dowodu rejestracyjnego: MERCEDES-BENZ SPRINTER 308CDI, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: MERCEDES BENZ SPRINTER 308CDI, rodzaj - samochód ciężarowy

 • 43...:

wg dowodu rejestracyjnego: KIA/PRYZMAT SE/N - STD/NS - A2.3 K2500-NS, rodzaj - samochód ciężarów

wg karty pojazdu: KIA SE K2500 F/L, RODZAJ - podwozie samochodu ciężarowego

 • 41...:

wg dowodu rejestracyjnego: FORD TRANSIT, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: brak karty w spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 48...:

wg dowodu rejestracyjnego: CITROEN 7 - ...C BERLINGO 1..., rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: brak karty w spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 81...:

wg dowodu rejestracyjnego: FORD TRANSIT, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: brak karty w spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 81...:

wg dowodu rejestracyjnego: FORD TRANSIT CONNECT, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: brak karty w spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 85...:

wg dowodu rejestracyjnego: FORD TRANSIT CONNECT, rodzaj - samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: brak karty w spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 71...:

wg dowodu rejestracyjnego: VOLKSWAGEN LT35 CRAFTER 2.5 TDI, rodzaj - samochód specjalny podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych

wg karty pojazdu: VOLKSWAGEN LT 35 CRAFTER 2.5 TDI, rodzaj - samochód specjalny podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych

 • 28...:

wg dowodu rejestracyjnego: PEUGEOT G ......PARTNER 190C 1.6HDI, rodzaj-samochód ciężarowy

wg karty pojazdu: PEUGEOT PARTNER 190C, rodzaj - samochód ciężarowy

Niżej wymienione spośród przedmiotowych pojazdów wymienionych są pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uszczegółowienie:

 • 04...- art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 • 23... - art. 86a 9 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 • 81... - art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 • 63... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 • 44... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 • 43... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług
 • 41... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustaw o podatku od towarów i usług
 • 48... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 • 81... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 • 81...- art. 86a ust.9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 • 85...- art. 86a ust.9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 • 28... - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Poniżej wskazano przedmiotowe pojazdy i zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, które posiadają:

 • 04... - VAT-2
 • 23... - VAT-2
 • 81... - VAT-2
 • 63... - VAT-1a
 • 44... - VAT-1a
 • 43...-VAT-lb
 • 41... - VAT-1a
 • 48... - VAT-1a
 • 81... - VAT-1a
 • 81...-VAT-la
 • 85.... - VAT-1a
 • 28...-VAT-1a

Wnioskodawca wskazał, że żaden z pojazdów samochodowych wymienionych w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytania nie jest pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Dopuszczalna ładowność liczba miejsc oraz dopuszczalna masa całkowita wymienionych samochodów:

 • 04...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 1120 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita -2880 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 1120 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 2880 kg

 • 23...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność -1040 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 2850 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 1040 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 2850 kg

 • 81;...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 1000 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 2900 kg

wg karty pojazdu: karty nie wydano (wg wpisu w dowodzie rejestracyjnym)

 • 63...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 1545 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność -1545 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg

 • 44...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 1545 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 1545 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg

 • 43...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 1585 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3200 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - brak wpisu, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3200 kg

 • 41...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 1172 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3000 kg

wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 48...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 624 kg, liczba miejsc - 2, dopuszczalna masa całkowita - 1960 kg

wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 81...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność -1268 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg

wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 81...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 830 kg, liczba miejsc - 2, dopuszczalna masa całkowita - 2240 kg

wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 85...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 830 kg, liczba miejsc - 2, dopuszczalna masa całkowita - 2240 kg

wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca

 • 71...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - brak wpisu, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita - 3500 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 1311 kg, liczba miejsc -7, dopuszczalna masa całkowita- 3500 kg

 • 28...:

wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 800 kg, liczba miejsc - 2, dopuszczalna masa całkowita - 1930 kg

wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 800 kg, liczba miejsc - 2, dopuszczalna masa całkowita - 1930 kg.

Wnioskodawca wskazał, że z dowodu rejestracyjnego dla podnośnika do prac konserwacyjno-montażowych wynika, iż jest on pojazdem specjalnym. posiada wpis w rubryce: rodzaj pojazdu - samochód specjalny, przeznaczenie - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych.

Pojazd, który w wyniku zmian stał się pojazdem specjalnym, przeszedł badanie techniczne po dokonanych zmianach. Spółka dysponuje kserokopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o nr ...wraz z załącznikiem „opis zmian dokonanych w pojeździe”, a także opinią techniczną nr....

W odniesieniu do pojazdów, które przeszły dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskały zaświadczenia z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2 ale nie był spełniony warunek uzyskania właściwej adnotacji w dowodach rejestracyjnych, w okresie ich użytkowania przed uzyskaniem adnotacji w dowodach rejestracyjnych – Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wszystkie wymienione (04..., 23..., 81..., 63..., EL4..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28...) pojazdy były/są wykorzystywane włącznie do działalności gospodarczej Spółki ze względu na konstrukcję tych pojazdów, która wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
 2. Z dokumentacji, którą posiada Spółka w odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28....) wnika, że pojazdy są wykorzystywane włącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2)
 3. Fakt, iż wymienione we wniosku pojazdy (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41...., 48..., 81...., 81..., 85..., 28...) są wykorzystywane włącznie do celów działalności gospodarczej wynikało/wynika z adnotacji bezpośredniego użytkownika, która znajduje się na karcie drogowej - zestawieniu pracy pojazdu. Za pomocą takich kart - zestawień pracy pojazdu ewidencjonuje się w Spółce użytkowanie pojazdów. Jest to adnotacja o treści „pojazd wykorzystywany włącznie do celów działalności gospodarczej”.
 4. W Spółce funkcjonuje instrukcja transportu wewnętrznego, do której został załączony aneks, z treści którego wynika, iż w odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów (04..., 23...., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 8l..., 85..., 71..., 28...) jest zakaz użytkowania tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością.
 5. W odniesieniu do wymienionych pojazdów (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28...) Spółka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu w postaci kart drogowych - zestawień pracy pojazdu.
 6. Wspomniana w pkt e) ewidencja przebiegu pojazdu nie spełnia wymogów art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie zawiera wszystkich wymienionych w tym ustępie elementów.
 7. Bezpośredni nadzór nad wykorzystaniem wymienionych pojazdów (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28....) mieli/mają każdorazowo kierownicy wydziałów korzystający z konkretnego pojazdu. dodatkowo, eksploatacja tych pojazdów jest weryfikowana przez dyspozytora floty (np. poprzez analizowanie kart drogowych - zestawień pracy pojazdu i ich weryfikację).
 8. Wymienione pojazdy (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81...., 81...., 85..., 28...) były/są wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Spółki do celów służbowych. Fakt ten wynika z przyjętej w spółce instrukcji transportu wewnętrznego oraz załączonego do niej aneksu.
 9. Spółka dokładała/dokłada należytej staranności, aby wykluczyć możliwość użycia wymienionych pojazdów (04..., 23...., 63..., 44.., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28...) do celów prywatnych przez pracowników. przede wszystkim w spółce jest oficjalny zakaz zawarty w aneksie do instrukcji transportu wewnętrznego. Poza tym, każdorazowo, po zakończonej pracy (w obrębie miejscowości siedziby Spółki) pojazdy znajdują się na terenie zamkniętym i zabezpieczonym przez służby ochrony 24h/dobę. W przypadku zleceń poza miejscowością siedziby, pojazdy po zakończonej pracy pozostają na terenie zlecenia, któryż reguły także jest chroniony. Jednocześnie użytkowanie pojazdów bez zgody kierownika wydziału/oddziału po godzinach pracy jest niemożliwe.
 10. Wszystkie wymienione pojazdy (04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43...., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28...) były/są garażowane:
  • w godzinach pracy - w miejscu gdzie aktualnie jest wykonywana praca/zlecenie
  • po godzinach pracy w obrębie miejscowości siedziby Spółki - na terenie wydziału/oddziału bądź parkingu Spółki podlegającemu 24-godzinnej ochronie
  • po godzinach pracy poza miejscowością siedziby Spółki - w miejscu wykonywanej pracy/zlecenia
 11. Nie było i nie ma w Spółce obowiązku zostawiania wymienionych pojazdów (04.., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28...) po godzinach pracy na parkingu Spółki, gdyż byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie. Miejsce garażowania jest związane z miejscem wykonywania pracy jeśli praca wykonywana jest poza miejscowością siedziby firmy-wówczas pojazd pozostaje w miejscu pracy, które z reguły jest zabezpieczone. Jeśli praca wykonywana jest na terenie miejscowości siedziby Spółki - wówczas pojazdy powracają na parking Spółki lub pozostają na terenie wydziału/oddziału. Nie ma możliwości pobrania pojazdu poza godzinami pracy, gdyż pracownik na koniec dniówki musi zdać kluczyki i dokumenty do przełożonego.
 12. W odniesieniu do 04...., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 8T..., 85..., 28... istniał i istnieje nadzór w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w postaci kierowników wydziałów, którym te pojazdy podlegają. Natomiast w pojazdach: 04..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85... dodatkowo zamontowany jest GPS. Był on także zamontowany w 23..., jednak w maju został zdemontowany, gdyż pojazd był przygotowywany do sprzedaży, która ostatecznie nie nastąpiła.
 13. W wymienionych pojazdach (04..., 23..., 81..., 63...., 44..., 43...., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 28...) ilość zużytego paliwa spółka monitorowała/monitoruje na podstawie kart drogowych - zestawienia pracy pojazdu. Dodatkowo z pomocą dostawcy paliwa. Spółka korzysta z kart paliwowych. Tankowanie nie odbędzie się bez podania aktualnego przebiegu pojazdu oraz PINu karty, co w efekcie końcowym umożliwia weryfikację zużycia paliwa.
 1. Pierwsze wydatki po 1.04.2014 w odniesieniu do przedmiotowych pojazdów:
  • 04... - 15.04.2014, zakup paliwa
  • 23.... - 30.04.2014, usługa monitoring
  • 81... - 30.05.2014, zakup paliwa
  • 63... - 29.04.2014, zakup paliwa
  • 44... - 30.04.2014, zakup paliwa
  • 43... - 24.04.2014, zakup paliwa
  • 41... -1.04.2014, usługa monitoringu
  • 48... - 1.04.2014, usługa monitoringu
  • 81...-1.04.2014, usługa monitoringu
  • 81...- 1.04.2014, usługa monitoringu
  • 85...-3.04.2014, zakup paliwa
  • 28... - 9.04.2014, zakup płynu do spryskiwaczy
  1. W odniesieniu do wymienionych pojazdów (04..., 23..., 81...,63..., 44..., 43..., 41...., 48..., 81..., 81..., 85..., 28....) Spółka nie złożyła właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego informacji VAT-26, gdyż zgodnie z przepisami, nie miała takiego obowiązku (w odniesieniu do tych pojazdów).
  2. Daty zawarcia umów leasingu na pojazdy samochodowe, w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytania:
   • 41... - 23.01.2014
   • 48...- 7.02.2014
   • 81...- 17.03.2014
   • 81...-20.03.2014
   • 85....-26.03.2014
   1. Spółka zarejestrowała umowy leasingu na pojazdy samochodowe, w związku z którymi ponosi wydatki objęte zakresem pytania w urzędzie skarbowym w terminie:
    • 41...-30.04.2014
    • 48...-30.04.2014
    • 81...-30.04.2014
    • 81...-30.04.2014
    • 85...-30.04.2014
    1. Pojazdy samochodowe użytkowane na podstawie umowy leasingu, w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań zostały wydane w następujących terminach:
     • 41...- 3.02.20 14
     • 48...-17.02.2014
     • 81...- 27.03.2014
     • 81...-27.03.2014
     • 85...- 2.04.2014
     1. Po dniu 31.03.2014 nie były dokonywane żadne zmiany w umowach leasingu na pojazdy samochodowe (41..., 48..., 81..., 81..., 85...), w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań.
     2. Przed 1.04.2014 spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe od pojazdów samochodowych, w związku z którymi spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań w wysokości:
      • 41...- 100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
      • 48...-100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
      • 81...- 100% - spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
      • 81...- 100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
      • 85... - brak faktur za ratę leasingową przed 1.04.2014

      W uzupełnieniu wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, iż pojazdem, który w momencie pisania wniosku nie posiadał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym był samochód o numerze rejestracyjnym 23414. W momencie pisania uzupełnienia do ww. wniosku, pojazd ten już posiadał ww. zaświadczenie, stąd informacja ta została ujęta w uzupełnieniu wniosku z dnia 5.12.2014.

      W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
      1. Czy Spółka posiada prawo do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków w odniesieniu do pojazdów, które uzyskały zaświadczenie z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych (w terminie 1.04-30.06.2014) z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2...
      2. Czy właściwym jest odliczanie 50% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących innych wydatków związanych z wymienionymi pojazdami (traktowanie ich jako samochody osobowe)...
      3. Czy dokumenty, które Spółka posiada na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych w przypadku pojazdów specjalnych są wystarczające do stosowania 100% odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do wymienionego pojazdu specjalnego...

      Zdaniem Wnioskodawcy:

      Stan faktyczny:

      1. Spółka stoi na stanowisku, iż ma prawo do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków związanych ze wskazanymi pojazdami, gdyż zdaniem Spółki adnotacje VAT-1a, VAT-1b i VAT-2 w wydanych zaświadczeniach z okręgowych stacji kontroli dotyczących przeprowadzonych dodatkowych badań technicznych dają takie prawo. Zaświadczenia te są wydawane zgodnie z art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. a spełnienie tych wymagań, zgodnie z art. 86a ust. 3 skutkuje prawem do odliczania 100% podatku VAT naliczonego od wspomnianych zakupów.
      2. Na podstawie art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka ma możliwość odliczania 50% podatku VAT naliczonego od innych wydatków (poza paliwem) związanych z wymienionymi we wniosku pojazdami. Jeśli nie są spełnione wyłączenia z zasady ogólnej (czyli posiadanie zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym oraz właściwa adnotacja w dowodzie rejestracyjnym potwierdzające, iż pojazdy należą do grupy pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej ze względu na ich konstrukcję wykluczająca użycie do celów prywatnych), wówczas zastosowanie znajduje właśnie ta zasada ogólna.
      3. Zgodnie z art. 68 ust. 17 pkt 3 ustawy z dn. 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym, samochodu specjalnego nie dotyczą przepisy związane ze świadectwem homologacji, natomiast wg art. 68 ust. 18 wspomnianej ustawy, pojazdy podlegają badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi. Wspomniany pojazd przeszedł badanie techniczne i Spółka posiada wymienione dokumenty, które są zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym, wobec czego spełnione są warunki zawarte w art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, co wg Spółki oznacza, iż może odliczać 100% podatku VAT naliczonego od faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do wymienionego pojazdu specjalnego.
      W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
      • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków w odniesieniu do pojazdów opisanych we wniosku, które uzyskały zaświadczenie z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2,
      • prawidłowe- w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków, z wyłączeniem paliwa, związanych z pojazdami opisanymi we wniosku, o których mowa w pytaniu nr 1,
      • prawidłowe – w zakresie dokumentów i prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do pojazdu specjalnego.

      Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

      Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

      Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

      Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

      1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
      2. należnego z tytułu:
       1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
       2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
       3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
      3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
      4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

      Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

      1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
      2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
      3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

      Na mocy art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

      1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
       1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
       2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
      2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

      Mocą art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

      1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
      2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

      Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

      1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
      2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
      3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
      4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
       1. kolejny numer wpisu,
       2. datę i cel wyjazdu,
       3. opis trasy (skąd - dokąd),
       4. liczbę przejechanych kilometrów,
       5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
       • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
      5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

      Na podstawie art. 86a ust. 9 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

      1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
       1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
       2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
      2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
      3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń
       1. agregat elektryczny/spawalniczy,
       2. do prac wiertniczych,
       3. koparka, koparko-spycharka,
       4. ładowarka,
       5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
       6. żuraw samochodowy
       - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

      Zgodnie z ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

      1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
      2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

      Na podstawie art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), przez „pojazd specjalny” należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

      Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

      Stosownie do art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

      W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia (art. 86a ust. 13 ustawy).

      W art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, wskazano, że dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

      Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pojazd, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

      Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r., paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

      1. samochodów osobowych;
      2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
       1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
       2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
       3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg

      Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

      W myśl. art. 13 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

      1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
      2. pod warunkiem że:
       1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
       2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

      Z opisu sprawy wynika, iż Spółka, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada kilkanaście samochodów, z których część stanowi jej własność, a część jest w leasingu. Są to pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, ze względu na ich konstrukcję, która wyklucza możliwość ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W celu uzyskania możliwości odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków związanych z wymienionymi pojazdami, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazdy te w wyznaczonym terminie (1.04 - 30.06.2014) przeszły dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskały zaświadczenia odpowiednio: z adnotacją VAT 1a, VAT-1b oraz VAT-2. Jednocześnie nie został spełniony w terminie warunek uzyskania właściwej adnotacji o spełnieniu wymagań w dowodach rejestracyjnych wymienionych pojazdów.

      W związku z tym, Spółka nie uzyskała prawa do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do wspomnianych pojazdów. Kierując się ostrożnością, postanowiła do czasu uzyskania właściwych wpisów księgować poszczególne faktury w następujący sposób:

      1. VAT z faktur za paliwo nie odliczać w ogóle i ujmować go w księgach jako niestanowiący kosztów uzyskania przychodów;
      2. VAT z faktur dotyczących innych wydatków odliczać w 50% (jak w samochodach osobowych), a pozostałe 50% ujmować w księgach jako niestanowiący koszty uzyskania przychodów;

      Jednocześnie w odniesieniu do jednego z pojazdów Spółka nie dopełniła obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego oraz uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym w wyznaczonym terminie i w związku z tym, do czasu spełnienia obowiązku księguje VAT z faktur jego dotyczących w taki sam sposób, jak napisano powyżej.

      Spółka posiada na stanie także samochód specjalny o przeznaczeniu „podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych”. Wnioskodawca wskazał, że z dowodu rejestracyjnego dla podnośnika do prac konserwacyjno-montażowych wynika, iż jest on pojazdem specjalnym. Posiada wpis w rubryce: rodzaj pojazdu - samochód specjalny, przeznaczenie - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych. Pojazd, który w wyniku zmian stał się pojazdem specjalnym, przeszedł badanie techniczne po dokonanych zmianach. Spółka dysponuje kserokopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o nr ....wraz z załącznikiem „opis zmian dokonanych w pojeździe”, a także opinią techniczną nr .....

      Wszystkie wymienione we wniosku pojazdy samochodowe (04...,23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85..., 71..., 28...), w związku z którymi ponoszone są wydatki objęte zakresem pytania wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

      Faktury zakupu paliwa i innych wydatków do wszystkich wymienionych we wniosku pojazdów wystawione są na Wnioskodawcę.

      Wnioskodawca wskazał, iż w określeniu „inne wydatki do wymienionych pojazdów” mieszczą się wydatki zawarte w katalogu wydatków z art. 86a ust. 2, tj:

      • wydatki dotyczące nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych
      • wydatki z tytułu używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową np. czynsz, raty
      • wydatki z tytułu naprawy lub konserwacji tych pojazdów
      • wydatki z tytułu nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów np. opłaty za parking, przejazd autostradą itp.

      Wymienione pojazdy są pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług.

      Wnioskodawca dysponuje pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1a i pkt 1b oraz pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, posiadającymi odpowiednio zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów VAT-1a, VAT-1b i VAT-2.

      W odniesieniu do pojazdów, które przeszły dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskały zaświadczenia z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2 ale nie był spełniony warunek uzyskania właściwej adnotacji w dowodach rejestracyjnych, w okresie ich użytkowania przed uzyskaniem adnotacji w dowodach rejestracyjnych – Wnioskodawca wskazał, że:

      1. Wszystkie wymienione wyżej pojazdy były/są wykorzystywane włącznie do działalności gospodarczej Spółki ze względu na konstrukcję tych pojazdów, która wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
      2. Z dokumentacji, którą posiada Spółka w odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów wnika, że pojazdy są wykorzystywane włącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2)
      3. Fakt, iż wymienione we wniosku pojazdy są wykorzystywane włącznie do celów działalności gospodarczej wynikało/wynika z adnotacji bezpośredniego użytkownika, która znajduje się na karcie drogowej - zestawieniu pracy pojazdu. Za pomocą takich kart - zestawień pracy pojazdu ewidencjonuje się w Spółce użytkowanie pojazdów. Jest to adnotacja o treści „pojazd wykorzystywany włącznie do celów działalności gospodarczej”.
      4. W Spółce funkcjonuje instrukcja transportu wewnętrznego, do której został załączony aneks, z treści którego wynika, iż w odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów jest zakaz użytkowania tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością.
      5. W odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów Spółka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu w postaci kart drogowych - zestawień pracy pojazdu.
      6. Wspomniana w pkt e) ewidencja przebiegu pojazdu nie spełnia wymogów art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie zawiera wszystkich wymienionych w tym ustępie elementów.
      7. Bezpośredni nadzór nad wykorzystaniem wymienionych pojazdów mieli/mają każdorazowo kierownicy wydziałów korzystający z konkretnego pojazdu. dodatkowo, eksploatacja tych pojazdów jest weryfikowana przez dyspozytora floty (np. poprzez analizowanie kart drogowych - zestawień pracy pojazdu i ich weryfikację).
      8. Wymienione były/są wykorzystywane wyłącznie przez pracowników Spółki do celów służbowych. Fakt ten wynika z przyjętej w spółce instrukcji transportu wewnętrznego oraz załączonego do niej aneksu.
      9. Spółka dokładała/dokłada należytej staranności, aby wykluczyć możliwość użycia wymienionych pojazdów do celów prywatnych przez pracowników. przede wszystkim w Spółce jest oficjalny zakaz zawarty w aneksie do instrukcji transportu wewnętrznego. Poza tym, każdorazowo, po zakończonej pracy (w obrębie miejscowości siedziby Spółki) pojazdy znajdują się na terenie zamkniętym i zabezpieczonym przez służby ochrony 24h/dobę. W przypadku zleceń poza miejscowością siedziby, pojazdy po zakończonej pracy pozostają na terenie zlecenia, któryż reguły także jest chroniony. Jednocześnie użytkowanie pojazdów bez zgody kierownika wydziału/oddziału po godzinach pracy jest niemożliwe.
      10. Wszystkie wymienione pojazdy były/są garażowane:
       • w godzinach pracy - w miejscu gdzie aktualnie jest wykonywana praca/zlecenie
       • po godzinach pracy w obrębie miejscowości siedziby Spółki - na terenie wydziału/oddziału bądź parkingu Spółki podlegającemu 24-godzinnej ochronie
       • po godzinach pracy poza miejscowością siedziby Spółki - w miejscu wykonywanej pracy/zlecenia
       1. Nie było i nie ma w Spółce obowiązku zostawiania wymienionych pojazdów po godzinach pracy na parkingu Spółki, gdyż byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie. Miejsce garażowania jest związane z miejscem wykonywania pracy jeśli praca wykonywana jest poza miejscowością siedziby firmy-wówczas pojazd pozostaje w miejscu pracy, które z reguły jest zabezpieczone. Jeśli praca wykonywana jest na terenie miejscowości siedziby Spółki - wówczas pojazdy powracają na parking Spółki lub pozostają na terenie wydziału/oddziału. Nie ma możliwości pobrania pojazdu poza godzinami pracy, gdyż pracownik na koniec dniówki musi zdać kluczyki i dokumenty do przełożonego.
       2. W odniesieniu do pojazdów 04..., 23..., 81..., 63..., 44..., 43..., 41..., 48..., l8..., 8T..., 85..., 28... istniał i istnieje nadzór w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w postaci kierowników wydziałów, którym te pojazdy podlegają. Natomiast w pojazdach: 04..., 63..., 44.., 43..., 41..., 48..., 81..., 81..., 85... dodatkowo zamontowany jest GPS. Był on także zamontowany w 23..., jednak w maju został zdemontowany, gdyż pojazd był przygotowywany do sprzedaży, która ostatecznie nie nastąpiła.
       3. W wymienionych pojazdach ilość zużytego paliwa spółka monitorowała/monitoruje na podstawie kart drogowych - zestawienia pracy pojazdu. Dodatkowo z pomocą dostawcy paliwa. Spółka korzysta z kart paliwowych. Tankowanie nie odbędzie się bez podania aktualnego przebiegu pojazdu oraz PINu karty, co w efekcie końcowym umożliwia weryfikację zużycia paliwa.
       4. Pierwsze wydatki po 1.04.2014 w odniesieniu do przedmiotowych pojazdów:
        • 04... - 15.04.2014, zakup paliwa
        • 23... - 30.04.2014, usługa monitoring
        • 81... - 30.05.2014, zakup paliwa
        • 63... - 29.04.2014, zakup paliwa
        • 44... - 30.04.2014, zakup paliwa
        • 43... - 24.04.2014, zakup paliwa
        • 41... -1.04.2014, usługa monitoringu
        • 48... - 1.04.2014, usługa monitoringu
        • 81...-1.04.2014, usługa monitoringu
        • 81...- 1.04.2014, usługa monitoringu
        • 85...-3.04.2014, zakup paliwa
        • 28... - 9.04.2014, zakup płynu do spryskiwaczy
        1. W odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów Spółka nie złożyła właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego informacji VAT-26, gdyż zgodnie z przepisami, nie miała takiego obowiązku (w odniesieniu do tych pojazdów).
        2. Daty zawarcia umów leasingu na pojazdy samochodowe, w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytania: 41... - 23.01.2014, 48...- 7.02.2014, 81...- 17.03.2014, 81...-20.03.2014, 85...-26.03.2014
        3. Spółka zarejestrowała umowy leasingu na pojazdy samochodowe, w związku z którymi ponosi wydatki objęte zakresem pytania w urzędzie skarbowym w terminie: 41...-30.04.2014, 48...-30.04.2014, 81...-30.04.2014, 81...-30.04.2014, 85...-30.04.2014
        4. Pojazdy samochodowe użytkowane na podstawie umowy leasingu, w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań zostały wydane w następujących terminach: 41...- 3.02.2014, 48...-17.02.2014, 81...- 27.03.2014, 81...-27.03.2014, 85...- 2.04.2014
        5. Po dniu 31.03.2014 nie były dokonywane żadne zmiany w umowach leasingu na pojazdy samochodowe (41...., 48..., 81..., 81..., 85...), w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań.
        6. Przed 1.04.2014 spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe od pojazdów samochodowych, w związku z którymi spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań w wysokości:
         • 4194V- 100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
         • 4820V-100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
         • 8120V- 100% - spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
         • 8121V- 100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości
         • 8509V - brak faktur za ratę leasingową przed 1.04.2014

         Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 4 w związku z art. 86a ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy. W grupie pojazdów, o których mowa w ww. przepisach, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przy wykorzystywaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wprowadzania regulaminów, zasad używania tych pojazdów. Posiadanie takiej dokumentacji nie determinuje pełnego prawa do odliczenia, a elementem decydującym jest rodzaj pojazdu określony w art. 86a ust. 3 ustawy. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

         We wniosku wskazano, iż wszystkie pojazdy Wnioskodawcy, w tym także użytkowane na podstawie umowy leasingu, będące pojazdami o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy, zostały poddane dodatkowemu badaniu technicznemu, które zostało potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów, o spełnieniu wymagań, o których mowa w ww. przepisach.

         Zauważyć tu należy, że w stosunku do pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu nie ma zastosowania przepis art. 13 ustawy nowelizującej, ponieważ pojazdy te nie były pojazdami, które na dzień 1 kwietnia 2014 r. - przy spełnieniu przez Wnioskodawcę obowiązków ustawą nałożonych - traciły prawo do odliczenia.

         Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków w odniesieniu do pojazdów, które uzyskały zaświadczenie z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych (w terminie 1.04-30.06.2014) z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2.

         Spełnienie wymagań dla pojazdów o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Zatem samo posiadanie przez Wnioskodawcę zaświadczeń z okręgowej stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym, odpowiednio VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2, bez stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, nie stanowi wystarczających podstaw do uznania, że przedmiotowe pojazdy są pojazdami ustawowo uznanymi za wykorzystywane wyłącznie do potrzeb działalności gospodarczej. Posiadane przez Spółkę zaświadczenia z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych (w terminie 1.04 - 30.06.2014) z adnotacją odpowiednio VAT-1a, VAT 1b oraz VAT-2 nie uprawniają Spółki do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące: nabycia paliwa, nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych, używania tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, związane z tą umową np. czynsz, raty, naprawy lub konserwacji tych pojazdów, nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów np. opłaty za parking, przejazd autostradą.

         Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

         Wnioskodawca ma także wątpliwości, co do możliwości odliczania 50% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków, z wyłączeniem paliwa, związanych z wymienionymi pojazdami.

         Należy wskazać, że skoro odniesieniu do wymienionych we wniosku pojazdów Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu w postaci kart drogowych - zestawień pracy pojazdu, ale ta ewidencja ta nie spełnia wymogów art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie zawiera wszystkich wymienionych w tym ustępie elementów, a ponadto Wnioskodawca nie złożył właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego informacji VAT-26, zatem przedmiotowe pojazdy nie mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy. Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie posiada wpisu w dowodach rejestracyjnych, który potwierdzałby, że pojazdy są pojazdami, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy, zatem Wnioskodawcy – stosownie do przepisu art. 86a ust. 1 ustawy – od wydatków dotyczących: nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych, używania pojazdów na podstawie umowy leasingu w zakresie związanym z tą umową tj. rat leasingowych, naprawy lub konserwacji tych pojazdów, nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów np. opłaty za parking, przejazd autostradą itp., przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. nabycia.

         Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2, należało je uznać za prawidłowe.

         Natomiast odnosząc się do wątpliwości Spółki, czy dokumenty, które Spółka posiada na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych w przypadku pojazdów specjalnych są wystarczające do stosowania 100% odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków do wymienionego pojazdu specjalnego – podnośnika do prac konserwacyjno-montażowych, należy stwierdzić, że skoro Spółka posiada dowód rejestracyjny, w którym uwidoczniono, że pojazd jest pojazdem specjalnym, a dowód rejestracyjny jest dokumentem wydanym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy, to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków związanych użytkowaniem pojazdu specjalnego.

         Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

         Jednakże, w tym miejscu wskazać należy, że jak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

         1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
         2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

         Stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy, przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu:

         1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
         2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

         Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

         Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

         1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,
         2. należnego z tytułu:
          1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich usługobiorca,
          2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca,
          3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
         3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,
         4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy

         – nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

         Na potrzeby ust. 1 przepis art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio (art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej).

         Jednocześnie, jak wynika z cyt. wyżej przepisów, wyłączenie z opodatkowania dotyczy użytku na cele inne niż działalność gospodarcza samochodów „nabytych” (używanych w przedsiębiorstwie), w stosunku do których przysługiwało ograniczone odliczenie VAT.

         W konsekwencji, z uwagi na powołane wyżej regulacje prawne należy mieć na uwadze, że wykorzystanie przedmiotowego samochodu do celów osobistych w przypadku, gdy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu bądź części składowych, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.

         Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

         Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków w odniesieniu do pojazdów opisanych we wniosku, które uzyskały zaświadczenie z okręgowych stacji kontroli o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych z adnotacją VAT-1a, VAT-1b oraz VAT-2, prawa do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących wydatków, z wyłączeniem paliwa, związanych z pojazdami opisanymi we wniosku, o których mowa w pytaniu nr 1, dokumentów i prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa i innych wydatków do pojazdu specjalnego. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa i innych wydatków dotyczących pojazdów wymienionych we wniosku od dnia, w którym Wnioskodawca w odniesieniu do pojazdów będzie posiadał zaświadczenie o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego oraz adnotację w dowodzie rejestracyjnym oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

         Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

         Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

         Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

         Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

         odliczenie podatku
         IBPP4/443-596/14/PK | Interpretacja indywidualna

         podatek naliczony
         IBPP2/443-784/14/JJ | Interpretacja indywidualna

         pojazd samochodowy
         IBPP2/443-709/14/JJ | Interpretacja indywidualna

         © 2011-2018 Interpretacje.org
         StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
         Działy przedmiotowe
         Komentarze podatkowe
         Najnowsze interpretacje
         Aport
         Gmina
         Koszty uzyskania przychodów
         Najem
         Nieruchomości
         Obowiązek podatkowy
         Odszkodowania
         Pracownik
         Prawo do odliczenia
         Projekt
         Przedsiębiorstwa
         Przychód
         Różnice kursowe
         Sprzedaż
         Stawki podatku
         Świadczenie usług
         Udział
         Zwolnienia przedmiotowe
         Aktualności
         Informacje o serwisie
         Kanały RSS
         Reklama w serwisie
         Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.