Pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu nabycia samochodów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, przez pewien czas używanych jako samochody zastępcze oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do ww. samochodów

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008r. (data wpływu 10 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu nabycia samochodów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, przez pewien czas używanych jako samochody zastępcze oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do ww. samochodów - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2008r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony przy nabyciu samochodów zastępczych wykorzystywanych przy świadczeniu usług serwisowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007r. (data wpływu 15 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie samochodów zastępczych wykorzystywanych przy świadczeniu usług serwisowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Stronie przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku (nie więcej niż 6.000zł) naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie samochodów zastępczych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Beaty C, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007r. (data wpływu 03.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony przy nabyciu samochodów zastępczych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy mogę obniżyć sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu pojazdu opisanego w przedmiotowym wniosku w 100% ? 2. Czy mogę obniżać sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych do ww. pojazdu ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2007 roku ( data wpływu do urzędu skarbowego x 2007 rok ) złożonym przez Pana X zamieszkałego w Yw sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika dotyczące prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego od zakupu pojazdu wymienionego w złożonym wniosku oraz możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do tegoż pojazdu. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia x 2007 roku dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa (...)