Pojazd pomocy drogowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazd pomocy drogowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy pojazd „pomocy drogowej” jest zwolniony od podatku od środków transportowych?

Fragment:

(...) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515), w którym ustawodawca zdefiniował pojęcie „pojazd specjalny". W myśl powołanego przepisu pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa konstrukcyjnie nieprzeznaczona do przewozu osób lub ładunków. Za pojazd specjalny można uznać więc tylko taki pojazd, który nie jest przystosowany do przewozu osób lub ładunków. Podstawą do przyjęcia, że dany środek transportowy jest pojazdem specjalnym jest jego budowa. Pojazd pomocy drogowej, którego konstrukcja wyposażona jest w nadwozie przeznaczone do przewozu pojazdów nie będzie zatem korzystał ze zwolnienia w podatku od środków transportowych wprowadzonego dla pojazdów specjalnych, bowiem jego struktura jest przeznaczona do transportu ładunku, jakim jest uszkodzony pojazd. Zadaniem takiego pojazdu pomocy drogowej jest przetransportowanie uszkodzonego pojazdu (ładunku) na określone miejsce. Organ podatkowy w ramach wymiaru podatku od środków (...)