Pojazd mechaniczny | Interpretacje podatkowe

Pojazd mechaniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazd mechaniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach, należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Zauważyć należy, że wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że sprzedaż części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.6 oraz 28.22.1, jeśli urządzenia te posiadają silnik i mogą poruszać się po drogach publicznych, należy uznać za sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, nie zaś, jak twierdzi Wnioskodawczyni, sprzedaż części i urządzeń do maszyn przemysłowych. Przychód ze sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych wyłącza Wnioskodawczynię z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W efekcie przychody Wnioskodawczyni, osiągnięte z działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tut. Organ wskazuje, że w sformułowanym pytaniu oraz własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni podała art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2015
24
lis

Istota:
Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92 oraz 28.22, należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zatem rozszerzenia działalności o sprzedaż części i akcesoriów do maszyn, koparek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsienicowym, nie należy utożsamiać z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów prawa, sprzedaży części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92, 28.22, nie należy traktować jako sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem, przychody Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży ww. części, akcesoriów oraz osprzętu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - o ile Wnioskodawczyni nie wykonuje działalności w zakresie handlu innymi rzeczami stanowiącymi części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych. Podsumowując Wnioskodawczyni stwierdziła, że sprzedawane przez Nią koparki, ładowarki nie są klasyfikowane jako pojazdy mechaniczne. W tej sytuacji zarówno ich sprzedaż, jak i części oraz akcesoriów do nich, nie mieści się w wyłączeniu zawartym w art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2015
23
lip

Istota:
Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.2, 28.22.1 oraz 27.90.40.0 należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zatem rozszerzenie działalności o sprzedaż części i akcesoriów do maszyn, koparek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsiennicowym, jak np. chwytaki przemysłowe i elektromagnesy przeładunkowe, nie należy utożsamiać z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów prawa, sprzedaży części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.1; 28.22.1 oraz 27.90.40.0 nie należy traktować jako sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem, przychody Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży ww. części, akcesoriów oraz osprzętu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – o ile Wnioskodawczyni nie wykonuje działalności w zakresie handlu innymi rzeczami stanowiącymi części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych. Ponadto organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.
2012
1
gru

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje prawo do opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z produkcji i sprzedaży części zamiennych do wózków widłowych?
Fragment:
Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wspomniany zapis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. Należy zauważyć, że w cytowanej ustawie brak definicji „ pojazdu mechanicznego ”, powołany przepis nie odsyła też do innych przepisów prawa. Jednakże brak podatkowej definicji tego pojęcia nie oznacza dowolności co do jego zakresu znaczeniowego. W takiej sytuacji pojęcie „ pojazdu mechanicznego ” należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, która jest podstawową metodą wykładni. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 roku , SN V KK 337/03, stwierdzając, że w procesie wykładni pierwszeństwo mają dyrektywy językowe. Na podstawie znaczeń przypisywanych w Słowniku Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanie I Warszawa 1996 r. poniżej podane słowa oznaczają: „ pojazd ”- urządzenie do transportu lądowego przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie „ mechaniczny ” – będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki „ mechanizm ” - zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania np. przenoszenie ruchu.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.