Pojazd mechaniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazd mechaniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
24
lis

Istota:

Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach, należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Zauważyć należy, że wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że sprzedaż części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.6 oraz 28.22.1, jeśli urządzenia te posiadają silnik i mogą poruszać się po drogach publicznych, należy uznać za sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, nie zaś, jak twierdzi Wnioskodawczyni, sprzedaż części i urządzeń do maszyn przemysłowych. Przychód ze sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych wyłącza Wnioskodawczynię z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W efekcie przychody Wnioskodawczyni, osiągnięte z działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tut. Organ wskazuje, że w sformułowanym pytaniu oraz własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni podała art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2015
23
lip

Istota:

Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92 oraz 28.22, należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zatem rozszerzenia działalności o sprzedaż części i akcesoriów do maszyn, koparek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsienicowym, nie należy utożsamiać z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów prawa, sprzedaży części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92, 28.22, nie należy traktować jako sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem, przychody Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży ww. części, akcesoriów oraz osprzętu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - o ile Wnioskodawczyni nie wykonuje działalności w zakresie handlu innymi rzeczami stanowiącymi części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych. Podsumowując Wnioskodawczyni stwierdziła, że sprzedawane przez Nią koparki, ładowarki nie są klasyfikowane jako pojazdy mechaniczne. W tej sytuacji zarówno ich sprzedaż, jak i części oraz akcesoriów do nich, nie mieści się w wyłączeniu zawartym w art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2012
1
gru

Istota:

Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.2, 28.22.1 oraz 27.90.40.0 należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

Wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zatem rozszerzenie działalności o sprzedaż części i akcesoriów do maszyn, koparek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsiennicowym, jak np. chwytaki przemysłowe i elektromagnesy przeładunkowe, nie należy utożsamiać z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów prawa, sprzedaży części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.1; 28.22.1 oraz 27.90.40.0 nie należy traktować jako sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem, przychody Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży ww. części, akcesoriów oraz osprzętu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – o ile Wnioskodawczyni nie wykonuje działalności w zakresie handlu innymi rzeczami stanowiącymi części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych. Ponadto organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z produkcji i sprzedaży części zamiennych do wózków widłowych?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wspomniany zapis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. Należy zauważyć, że w cytowanej ustawie brak definicji „ pojazdu mechanicznego ”, powołany przepis nie odsyła też do innych przepisów prawa. Jednakże brak podatkowej definicji tego pojęcia nie oznacza dowolności co do jego zakresu znaczeniowego. W takiej sytuacji pojęcie „ pojazdu mechanicznego ” należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, która jest podstawową metodą wykładni. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 roku , SN V KK 337/03, stwierdzając, że w procesie wykładni pierwszeństwo mają dyrektywy językowe. Na podstawie znaczeń przypisywanych w Słowniku Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanie I Warszawa 1996 r. poniżej podane słowa oznaczają: „ pojazd ”- urządzenie do transportu lądowego przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie „ mechaniczny ” – będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki „ mechanizm ” - zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania np. przenoszenie ruchu.