Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział spółki przez wydzielenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany dalej również „ Spółką ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. W ramach tego przedsiębiorstwa Spółka prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach. Pierwszy i podstawowy obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi sprzedaż, projektowanie, dobór, montaż oraz uruchamianie urządzeń kontrolno-pomiarowych i technologicznych, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Drugi obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi obrót nieruchomościami i wynajem nieruchomości. Stosownie do dwóch obszarów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośrednio w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione zostały dwie jednostki organizacyjne, których zadania są całkowicie rozłączne.
2017
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 4 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.33.2017.1.NL, 0111-KDIB1-1.4011.34.2017.1.NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 lipca 2017 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Sp. z o.o.) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski. Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadany przez Wnioskodawcę zespół elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych przez Wnioskodawcę od innych podmiotów. Wnioskodawca jest również właścicielem m.in. sieci energetycznej służącej do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych oraz stacji transformatorowej, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „ KSE ”).
2017
19
lip

Istota:
Skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 3 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.31.2017.1.NL, 0111-KDIB1-1.4011.32.2017.1.NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 3 lipca 2017 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Sp. z o.o.) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski. Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadany przez Wnioskodawcę zespół elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych przez Wnioskodawcę od innych podmiotów. Wnioskodawca jest również właścicielem m.in. sieci energetycznej służącej do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „ KSE ”).
2017
18
lip

Istota:
W analizowanej sprawie czynność przeniesienia do Spółki „O.” sp. z o.o. składników majątku przyporządkowanych do Departamentu Inwestycji w Nieruchomości w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w zakresie obrotu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania planowanego podziału Spółki przez wydzielenie za transakcję, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku zastosowania przepisów ustawy o VAT do ww. czynności – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania planowanego podziału Spółki przez wydzielenie za transakcję, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku zastosowania przepisów ustawy o VAT do ww. czynności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany dalej również „ Spółką ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. W ramach tego przedsiębiorstwa Spółka prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach. Pierwszy i podstawowy obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi sprzedaż, projektowanie, dobór, montaż oraz uruchamianie urządzeń kontrolno-pomiarowych i technologicznych, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
2017
22
cze

Istota:
Podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.
Fragment:
(...) podziału spółki przez wydzielenie oraz obowiązków płatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji Działalności Deweloperskiej oraz Działalności Zarządczej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie oraz obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka będąca Wnioskodawcą jest obecnie spółką komandytowo-akcyjną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Spółka prowadzi przede wszystkim działalność deweloperską, polegającą na realizowaniu projektów budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), prowadzeniu prac i robót budowlanych w tym obszarze, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami oraz innych rodzajach aktywności gospodarczej, związanej z nieruchomościami i budownictwem.
2017
18
maj

Istota:
Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością obejmującą centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Udziałowca powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT, w tym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT?
Fragment:
(...) podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A. N.V. jest spółką prawa belgijskiego z siedzibą i miejscem zarządu w Belgii, belgijskim rezydentem podatkowym (dalej: A. lub Udziałowiec lub Wnioskodawca). A. należy do australijskiej grupy kapitałowej B. (dalej: Grupa B. lub Grupa), która jest producentem w zakresie kompleksowych rozwiązań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa operującym na rynkach Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji i Azji-Pacyfiku. A. jest wyłącznym udziałowcem C. sp. z o.o. (dalej: C. lub Spółka Dzielona) z siedzibą w K., tj. A. posiada 100 % udziałów dających 100 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników C.. Spółka Dzielona jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości osiąganych dochodów. Przedmiotem działalności C. zgodnie z umową Spółki jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonania podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania podziału spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: D. sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest spółką kapitałową, której przedmiotem działalności jest m.in. prowadzenie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Główne aktywa bilansowe Spółki to: grunt, zapasy (mieszkania na sprzedaż), środki trwałe oraz środki pieniężne (z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wynajmu powierzchni reklamowych i miejsc parkingowych). Wśród najistotniejszych pasywów Spółki, obok kapitału zakładowego należy wymienić również zobowiązania pożyczkowe oraz zobowiązania handlowe. Spółka posiada również szereg pozabilansowych aktywów, które wykorzystuje w swojej działalności, np.: umowy z kontrahentami, know-how, prestiż wynikający z już zrealizowanego projektu i inne.
2017
11
lut

Istota:
Rozliczenie przychodów i kosztów w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.
Fragment:
(...) podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów w związku z podziałem spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych oraz pełni funkcję spółki holdingowej (posiada udziały w spółkach zależnych). Tym samym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy można wyróżnić dwa działy: dział nieruchomości (dalej: „ Dział Nieruchomości ”) - zajmujący się działalnością w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych; dział holdingowy (dalej: „ Dział Holding ”) - zajmujący się zarządzaniem na spółek zależnych [powinno być: zarządzaniem spółkami zależnymi]. Wspólnicy Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi planują dokonać podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ SPV ”) Działu Nieruchomości w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.
2017
28
sty

Istota:
Skutki podatkowe podzia3u spó3ki z o.o. przez wydzielenie.
Fragment:
Dzia3 Nieruchomooci oraz Dzia3 Holding bed1 prowadzia samodzielnie ww. dzia3alnooa, jak równie? samodzieln1 gospodarke finansow1 (w szczególnooci ponoszone koszty dzia3ania dzia3ów bed1 pokrywane w pierwszej kolejnooci z uzyskiwanych przez dzia3 przychodów) wyodrebnion1 z gospodarki finansowej Spó3ki. W konsekwencji, jak wynika z analizowanego stanu faktycznego, wyodrebnione Dzia3 Nieruchomooci i Dzia3 Holding bed1 spe3niaa wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o PIT. Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3 W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, podzia3 Spó3ki polegaj1cy na wydzieleniu do SPV Dzia3u Nieruchomooci stanowi1cego ZCP nie bedzie podlega3 opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy, albowiem w Spó3ce pozostanie Dzia3 Holding stanowi1cy ZCP. Zgodnie z treoci1 art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych w przypadku podzia3u spó3ek, je?eli maj1tek przejmowany na skutek podzia3u, a przy podziale przez wydzielenie tak?e maj1tek pozostaj1cy w spó3ce, nie stanowi zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa - ustalona na dzien podzia3u nadwy?ka nominalnej wartooci udzia3ów (akcji) przydzielonych w spó3ce przejmuj1cej lub nowo zawi1zanej nad kosztami nabycia (...)
2017
26
sty

Istota:
Okreolenie ostatecznej wartooci WSS w przypadku przejecia czeoci spó3ki przez wydzielenie (ZCP) art. 90 i 91
Fragment:
Bior1c to pod uwage, w ocenie Wnioskodawcy, ustalenie znaczenia tego terminu na gruncie Ordynacji podatkowej powinno nast1pia z uwzglednieniem wniosków p3yn1cych z wyk3adni systemowej zewnetrznej, tzn. z uwzglednieniem przepisów prawa podatkowego innych ni? Ordynacja podatkowa. Zakres pojecia ZCP zosta3 wskazany w przepisach trzech ustaw podatkowych: ustawy o CIT (w art. 4a pkt 4), ustawy o PIT (w art. 5 pkt 4) oraz ustawy o VAT (w art. 2 pkt 27e), przy czym pos3uguj1 sie one jednakow1 definicj1 legaln1 tego terminu. Zgodnie z ww. przepisami, przez zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa nale?y rozumiea organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniej1cym przedsiebiorstwie zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi1zania, przeznaczonych do realizacji okreolonych zadan gospodarczych, który zarazem móg3by stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce te zadania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przysz3ego, zarówno Czeoa Wydzielona, jak i Czeoa Pozostaj1ca, bed1 stanowia zorganizowane czeoci przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. przepisów, co zosta3o ju? potwierdzone w interpretacji indywidualnej uzyskanych przez Wnioskodawce na skutek wspólnego wniosku z3o?onego przez Wnioskodawce oraz Bank Dzielony.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.