US35/PP1/443-335/04/PN | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Podatnik kupił przed laty działkę rolną, która uzyskała możliwość przekształcenia w działkę budowlaną poprzez przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. Podatnik planując sprzedaż działki zamierza podzielić ją na parcele. Czy będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?

US35/PP1/443-335/04/PN

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
  2. grunty rolne
  3. podział gruntu
  4. przekształcenie gruntu
  5. sprzedaż gruntów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższa definicja uznaje zatem za działalność gospodarczą m. in. działalność handlowców także wówczas, gdy czynność została wykonana w sposób jednorazowy w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Czynność wykonana jednorazowo będzie opodatkowana, jeżeli osoba dokonuje takiej czynności po raz kolejny, co sugeruje w ten sposób nieprzypadkową jej powtarzalność. Jednocześnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy zwolniono od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Jako tereny przeznaczone pod zabudowę należy rozumieć grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w chwili sprzedaży mają status terenu pod zabudowę.

Analiza przedstawionego w piśmie Podatnika stanu faktycznego wskazuje, że przedmiotem transakcji, których zamierza dokonać będą nieruchomości gruntowe , które nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Podatnik przed laty zakupił w działkę rolną, która, po przyjęciu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskała możliwość przekształcenia jej w działkę budowlaną. W związku z tym faktem Podatnik, planując sprzedaż, zamierza podzielić działkę na trzy parcele i następnie je sprzedać.

Z uwagi jednak na to, iż przedmiotowa sprzedaż dokonywana jest w warunkach wskazujących, iż nie jest to czynność jednorazowa, wykonana w okoliczności wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy może być ona uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego art. 15 ust. 2 ustawy w/w, a osoba ją wykonująca uzyskuje statusu podatnika podatku od towarów i usług.

Zatem podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu czynności sprzedaży w/w działek.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.