Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
maj

Istota:

Zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
30
maj

Istota:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
30
maj

Istota:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
30
maj

Istota:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
28
maj

Istota:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
26
maj

Istota:

W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Działu Infrastruktury w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielonego majątku Spółki Dzielonej ustaloną w wartości rynkowej a wartością emisyjną udziałów Spółki wydawanych wspólnikom Spółki Dzielonej.

Fragment:

Podział przez wydzielenie nie tworzy więzi kapitałowej między spółką dzieloną a nowo powstałą lub istniejącą, gdyż odbywa się to przez przeniesienie części majątku. Art. 530 § 2 Ksh zdanie trzecie stanowi, że w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Ksh). Zgodnie z art. 531 § 5 Ksh, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału. Z początkiem 2018 r. dokonano wielu zmian w określonym w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (t.j. D.U. z 2017, poz. 2343 ze zm.; dalej: updop) katalogu przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Większość zmian ma charakter dostosowawczy do faktu wyodrębnienia przychodów z tzw. zysków kapitałowych jako odrębnego źródła przychodów, co znajduje odzwierciedlenie w art. 7b updop, i towarzyszącego temu uchylenia art. 10 updop (Udział w zyskach osób prawnych).

2018
26
maj

Istota:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
26
maj

Istota:

Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku Podziału Spółki majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej) oraz majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) spełniać będą wymogi definicji ZCP w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT?Czy w przypadku planowanego Podziału, po stronie Wnioskodawcy, powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT.

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
25
maj

Istota:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro zarówno majątek pozostały w Spółce (Dział Galerii Handlowej), jak i majątek wydzielany i przekazywany do Spółki Przejmującej (Dział Parku Handlowego) będą spełniać wymogi definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika, na moment podziału spółki przez wydzielenie, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z powyższych obiektów. W wyniku Podziału Dział Parku Handlowego z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania do niego przypisane, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane będzie w planie Podziału Spółki. W rezultacie, zgodnie z zasadą sukcesji uregulowaną w art. 531 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Podziału w prawa i obowiązki Spółki, określone w planie podziału. W związku z Podziałem do Spółki Przejmującej zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy wcześniej przypisani do Działu Parku Handlowego. W rezultacie działalność Działu Parku Handlowego po dokonaniu Podziału nie ulegnie zmianie. Po Podziale Spółka nadal będzie prowadzić działalność w zakresie Działu Galerii Handlowej, natomiast Spółka Przejmująca przejmie zadania Działu Parku Handlowego. Wnioskodawca wskazuje, że sposób przeprowadzenia Podziału pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w zakresie zarządzania Galerią Handlową przez Spółkę w sposób niezmieniony i niezakłócony.

2018
18
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy podział Wnioskodawcy przez wydzielenie skutkował będzie powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT przychód w spółce podlegającej podziałowi stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W świetle przytoczonego powyżej przepisu podział spółki, co do zasady, powodować może powstanie przychodu po stronie spółki podlegającej podziałowi. Jednak w przypadku, gdy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa przychód taki nie powstanie. W konsekwencji, celem prawidłowego ustalenia skutków podatkowych podziału spółki niezbędnym jest odwołanie się do definicji pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zgodnie z którą oznacza ono organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2018
17
maj

Istota:

Podział majątku małżeńskiego na skutek orzeczonego rozwodu.

Fragment:

Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Z literalnego brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wyłączeniu spod działania przepisów tej ustawy podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, jak również przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.