Podstawowe zasady rachunkowości | Interpretacje podatkowe

Podstawowe zasady rachunkowości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawowe zasady rachunkowości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy ustalenia możliwości odstąpienia od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując zmian w polityce rachunkowości w związku z wyborem uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 6 ustawy pdop).
Fragment:
(...) Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny:Pismem z dnia 20 lutego 2006 r. L.dz.: 632/II/2006 r. poinformowaliśmy Naczelnika tegoż urzędu, że ZPM Sp. z o.o. w 2006 r. zaliczki na podatek dochodowy będzie wpłacać w formie uproszczonej. W polityce rachunkowości podmiot odnotował, że zakupy towarów i surowców do produkcji będzie w 100% odnosił koszty działalności, na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego dokonywał spisu z natury, aby ustalić dochód podatkowy (zapewnienie współmierności kosztów związanych z przychodami danego miesiąca rozliczeniowego). W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik pyta czy można odstąpić od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując oczywiście zmian w polityce rachunkowościStanowisko podatnika: Uważamy, że skoro zadeklarowaliśmy wpłatę zaliczek na podatek dochodowy w 2006 r. w formie uproszczonej, to (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka zamierza wprowadzić zasady ewidencji aktywów obrotowych zgodnie z art. 17 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) - uważa je za korzystne ze względu na specyfikacje działalności gospodarczej tej jednostki.
Czy wprowadzenie zasad jw. nie naruszy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) We wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi ewidencję księgową w systemie komputerowym. Ewidencja pozwala m. in. na bieżące ustalanie stanów zakupionych towarów, materiałów, wytworzonej i sprzedanej produkcji. Zdaniem Kierownictwa Spółki istnieje możliwość odnoszenia tych stanów bezpośrednio w ciężar kosztów i ustalenie po korekcie o produkcję nie sprzedaną kosztu własnego wyrobów sprzedanych. Zasady rozliczenia, które Spółka zamierza wprowadzić zgodne są z zapisem art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i w opinii Spółki wpłyną na zmniejszenie pracochłonności rozliczeń. Spółka we wniosku wyraża obawę czy wprowadzenie w/w zasad nie spowoduje naruszenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - podatnicy obowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osiągania przychodów określonych w art. 12 ust. 3d ww. ustawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie przedstawionych danych, biorąc pod uwagę własną interpretację podatnika w tej sprawie, wyjaśnia: Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym spółka z o.o. zajmuje się zbiórką i wywozem odpadów komunalnych stałych, zbiórką i przerobem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórką i przerobem odpadów niebezpiecznych. W myśl znowelizowanego przepisu art. 12 ust. 3d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.