Podstawa ustalenia różnic kursowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa ustalenia różnic kursowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z planowaną zmianą podatkowego sposobu rozliczania różnic kursowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, Spółka zobowiązana będzie na dzień 1 stycznia 2008 r. do jednorazowego rozpoznania podatkowo różnic kursowych ustalonych od pożyczki za rok 2007 na dzień 31 grudnia 2007 r., czy też na ten dzień Spółka powinna rozpoznać podatkowo skumulowaną wartość różnic kursowych ustalonych również dla lat 2005 i 2006?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności zaciągnęła w 2005 r. pożyczkę w EURO na prowadzenie działalności operacyjnej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości na 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2006 r. (dzień bilansowy) (...)