Podstawa prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawa prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób powinny być dokumentowane czynności wykonywane przez jednostkę w ramach zadań ustawowych określonych odrębnymi przepisami prawa?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art.90 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy Firma może dla celów podatku od towarów i usług nie uwzględniać usług transportowych polskiego przewoźnika w podstawie opodatkowania przy wewntrzwspólnotowym nabyciu towarów.?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Firma dostarcza do Polski towar wykorzystując transport obcej firmy polskiej, która po wykonaniu usługi wystawia na rzecz Firmy fakturę w kraju za usługę transportową. Faktura to opodatkowana jest stawka krajową w wysokości 22% podatku od towarów i usług. Firma ustalając podstawę opodatkowania dla wewntrzwspólnotowego nabyciu towarów nie dolicza do podstawy zakupu usługi transportowej dokonanej przez polskiego przewoźnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) w przypadku wewnątrzspólnotowego nabycia w skład podstawy opodatkowania, oprócz należności dla dostawcy wynikającej z faktury, wejdą dodatkowe elementy, takie jak: podatki, cła opłaty i inne należności płacone w związku z (...)