USIA/415/11/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach mogą stanowić koszty uzyskania przychodu ?

USIA/415/11/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa)
  2. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  3. wydatki szkoleniowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a par. 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w sprawie.

W dniu 31.01.2006 r. wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie Pana w kwestii uznania za koszty uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z uczestnictwem w konferencji naukowo technicznej, sympozjum, szkoleniach z zakresu związanego z wykonywanym zawodem. Zakres prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej obejmuje szacowanie nieruchomości, ekspertyzy z zakresu rolnictwa, ogrodnictwo. Obowiązek uczestnictwa w konferencjach wynika z konieczności ustawicznego szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu to koszty uczestnictwa, opłaty za hotel, materiały szkoleniowe, dojazdy, koszty delegacji itp.

Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1993 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawowa definicja nie kwalifikuje danego wydatku do kosztu podatkowego, stanowi jedynie, iż aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu spełnione muszą być dwa warunki:

1/ koszt musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz

2/ nie może to być koszt wymieniony w katalogu negatywnym, tj. w ustawowym katalogu kosztów nie uznanych za koszt podatkowy - art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że koszty uczestnictwa w szkoleniach, sympozjach, konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych są niezbędne w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu, który winien być rozliczony zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Reasumując, przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu przedstawionego w zapytaniu,interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podróż służbowa krajowa (delegacja krajowa)
US31/PP/4210/541/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
P-3-415-34/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.