Podpis adresata | Interpretacje podatkowe

Podpis adresata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podpis adresata. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

1. Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z poglądem, że pocztowe potwierdzenie odbioru pisma jest dokumentem urzędowym.
2. Dla podważenia treści takiego dokumentu należy uzyskać informację o innej dacie doręczenia bądź innym sposobie doręczenia np. w drodze tzw. reklamacji pocztowej.
3. Przyjęcie przez sąd I instancji za podstawę orzeczenia ustnej informacji, która nie została skonfrontowana z aktami sprawy podatkowej, stanowiło oczywiste naruszenie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Fragment:
(...) Zdaniem autora skargi kasacyjnej, nieuzasadnione jest również twierdzenie Sądu, iż organ podatkowy naruszył art. 122 i art. 187 § 1 o.p., bowiem w oparciu o dowód z dokumentu (formularz potwierdzenia odbioru) uprawnione było twierdzenie, iż decyzję Skarżący odebrał w dniu 31 sierpnia 2005 r. Biorąc natomiast pod uwagę wskazówki Sądu należałoby przyjąć, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, iż organ podatkowy każdorazowo po otrzymaniu potwierdzenia odbioru zawierającego podpis adresata winien ponownie skierować zapytanie do strony czy podpis na potwierdzeniu jest jej podpisem oraz do urzędu pocztowego o potwierdzenie czy zapiski dokonane przez doręczającego są prawdziwe, względnie komu faktycznie pismo doręczono. Niewykonanie takich czynności narażałoby organ na zarzut naruszenia zasady prawdy obiektywnej, co zostało wskazane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zdaniem organu ustalenie Sądu, iż decyzja nie została Skarżącemu doręczona w dniu 31 (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.