Podmiotowość podatkowa spółki cywilnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiotowość podatkowa spółki cywilnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy określenia statusu prawnego spółki cywilnej małżonków po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data uzupełnienia: 23.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Prowadził Pan działalność gospodarczą wspólnie z żoną w oparciu o wspólny wpis do działalności gospodarczej dzieląc uzyskany dochód po 50%. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1807) przesiębiorcy, którzy nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani w terminie 6-u m-cy od dnia wejścia w życie tej ustawy, złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonanie wpisu do (...)