Podmiot uprawniony | Interpretacje podatkowe

Podmiot uprawniony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot uprawniony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nabywca wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który odsprzedaje wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
Fragment:
(...) akcyzowego w zakresie możliwości złożenia wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny . Spółka od 14 marca 2007 roku rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 – 2710 19 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Firma nie prowadzi składu podatkowego, oleje nabywa ze składu podatkowego w kraju jako podmiot uprawniony – określony w § 13 ust. 2b pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które zwalnia od akcyzy wyroby ze względu na przeznaczenie na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5. Spółka przed nabyciem wyrobów w składzie podatkowym w kraju uzyskuje zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie na odbiór towaru z konkretnego składu podatkowego. Dalsza sprzedaż odbywa się (...)
2011
1
cze

Istota:
Sposób opodatkowania dochodów pochodzacych ze srodków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - program ISPA.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt .46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.