Podmiot uprawniony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot uprawniony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Nabywca wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który odsprzedaje wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Fragment:

(...) akcyzowego w zakresie możliwości złożenia wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny . Spółka od 14 marca 2007 roku rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 – 2710 19 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Firma nie prowadzi składu podatkowego, oleje nabywa ze składu podatkowego w kraju jako podmiot uprawniony – określony w § 13 ust. 2b pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które zwalnia od akcyzy wyroby ze względu na przeznaczenie na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5. Spółka przed nabyciem wyrobów w składzie podatkowym w kraju uzyskuje zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie na odbiór towaru z konkretnego składu podatkowego. Dalsza sprzedaż odbywa się (...)

2011
1
lut

Istota:

Sposób opodatkowania dochodów pochodzacych ze srodków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - program ISPA.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt .46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje (...)