Podmiot non-profit | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot non-profit. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Firma zakupiła książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją non-profit. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. W związku z tym czy zakup ten potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy wykazać je w informacji podsumowującej?

Fragment:

(...) Podatnik zwrócił się pismem z dnia 6.10.2004r. do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Stan faktyczny: Podatnik zakupił książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją NON-PROFIT. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. Czy zakup ten należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i wykazać je w informacji podsumowującej? Zdaniem Podatnika zakup ten należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, ująć w deklaracji VAT i informacji podsumowującej. Działając w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt (...)