Podmiot nieistniejący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot nieistniejący. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Pismem z dnia 30 marca 2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących kwestiach:
1) czy sprzedaż kosztów mediów przez wynajmującego w formie oddzielnych faktur jest właściwa,

2) czy Podatnik postąpił właściwie wystawiając fakturę VAT za zużytą energię w miesiącu styczniu 2004r. w nowo powstałej spółce,

3) czy Podatnik ma prawo sprzedawać energię wg ceny brutto i czy tym samym dla kupującego jest to koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie stwierdził nieprawidłowości w udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiedziach na pytanie pierwsze i trzecie. Prostuje natomiast odpowiedź na pytanie drugie. ad 1) Podstawą do wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu powinna być umowa zawarta pomiędzy wynajmującym a najemcą. Jeżeli z zawartej umowy wynika, że najemca lokalu niezależnie od samego czynszu obciążony jest dodatkowo kosztami związanymi z najmem (np. kosztami dostawy mediów), to przy tak zawartej umowie – odrębne fakturowanie powyższych kosztów (wg faktycznego zużycia mediów) jest dopuszczalne. Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zabraniają bowiem dokonywania tzw. czynności przenoszenia kosztów. ad 3) Dokonując odsprzedaży danej usługi bez doliczania (...)