0112-KDIL1-2.4012.212.2018.2.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienia od podatku sprzedaży działek zabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. (data wpływu 13 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działek zabudowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działek zabudowanych. Wniosek uzupełniono w dniu 13 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 grudnia 1992 r. W dniu 5 marca 2018 r. Zainteresowany zawarł umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach:

 • nr 88/5 zakupionej w obrocie prywatnym w 1993 r., działka zabudowana halami produkcyjnymi wpisanymi do ewidencji środków trwałych w dniu 12 maja 2011 r. oraz w dniu 11 listopada 1993 r.;
 • nr 82/18 zakupionej w obrocie prywatnym w 2001 r., działka zabudowana dwoma budynkami magazynowymi wpisana do ewidencji środków trwałych w dniu 1 grudnia 2004 r. oraz dnia 11 listopada 1993 r.; sprzedaż nieruchomości dla czynnego podatnika VAT;
 • nr 88/2 zakupionej w obrocie prywatnym w 1997 r., działka zabudowana budynkiem magazynowo-biurowym wpisana do ewidencji środków trwałych w dniu 20 marca 1998 r.;
 • nr 88/4 zakupionej w obrocie prywatnym w 1998 r., działka zabudowana dwoma budynkami magazynowymi wpisana do ewidencji środków trwałych w dniu 11 listopada 1993 r. oraz w dniu 1 grudnia 2004 r., nieruchomość została sprzedana dla osoby fizycznej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. Działka nr 88/5 nabyta dnia 12 listopada 1993 r.
  1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  2. celem nabycia działki zabudowanej nr 88/5 jest działalność gospodarcza – produkcja tarcicy i okleiny,
  3. działka od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywana jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. działka nie była udostępniana osobom trzecim,
  5. Wnioskodawca wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości.
  6. Wnioskodawca zamierza wykorzystać środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytów bankowych.
  7. Wnioskodawcy w stosunku do działki zabudowanej nr 88/5 nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  8. działka nr 88/5, która jest przedmiotem planowanej sprzedaży nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w działalności wyłącznie zwolnionej z podatku VAT.
  1. Budynek warsztatowo-magazynowy na działce nr 88/5 nabyty dnia 12 listopada 1993 r.
   1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
   2. budynek od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
   3. Wnioskodawcy w stosunku do wskazanego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce nr 88/5, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce 88/5 wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków.
  2. Budynek suszarni na działce nr 88/5 nabycie dnia 12 listopada 1993 r.
   1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
   2. budynek od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
   3. Wnioskodawcy w stosunku do wskazanego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce nr 88/5, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce 88/5 wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków.
 2. Działka nr 82/18 nabyta dnia 18 lipca 2001 r.
  1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  2. celem nabycia działki zabudowanej nr 88/18 jest działalność gospodarcza – produkcja tarcicy i okleiny,
  3. działka od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywana jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. działka nie była udostępniana osobom trzecim,
  5. Wnioskodawca wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości,
  6. Wnioskodawca zamierza wykorzystać środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytów bankowych,
  7. Wnioskodawcy w stosunku do działki zabudowanej nr 82/18 nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  8. działka nr 82/18, która jest przedmiotem planowanej sprzedaży nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w działalności wyłącznie zwolnionej z podatku VAT.
  1. Budynek – magazyn drewna suchego na działce nr 82/18 nabyty dnia 1 grudnia 2004 r.
   1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
   2. budynek od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
   3. Wnioskodawcy w stosunku do wskazanego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce nr 82/18, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce 82/18 wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków.
  2. Budynek warsztatowy na działce nr 82/18 nabyty dnia 1 grudnia 2004 r.
   1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
   2. budynek od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
   3. Wnioskodawcy w stosunku do wskazanego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce nr 82/18, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce 82/18 wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków.
 3. Działka nr 88/2 nabyta dnia 20 marca 1998 r.
  1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  2. celem nabycia działki zabudowanej nr 88/2 jest działalność gospodarcza – produkcja tarcicy i okleiny,
  3. działka od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywana jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. działka nie była udostępniana osobom trzecim,
  5. Wnioskodawca wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości,
  6. Wnioskodawca zamierza wykorzystać środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytów bankowych,
  7. Wnioskodawcy w stosunku do działki zabudowanej nr 88/2 nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  8. działka nr 88/2, która jest przedmiotem planowanej sprzedaży nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w działalności wyłącznie zwolnionej z podatku VAT.
  1. Budynek biurowo-magazynowy na działce nr 88/2 nabyty dnia 20 marca 1998 r.
   1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
   2. budynek od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
   3. Wnioskodawcy w stosunku do wskazanego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce nr 88/28, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce 88/2 wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków.
 4. Działka nr 88/4 nabyta dnia 6 lutego 1997 r.
  1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  2. celem nabycia działki zabudowanej nr 88/4 jest działalność gospodarcza – produkcja tarcicy i okleiny,
  3. działka od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywana jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. działka nie była udostępniana osobom trzecim,
  5. Wnioskodawca wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości,
  6. Wnioskodawca zamierza wykorzystać środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytów bankowych,
  7. Wnioskodawcy w stosunku do działki zabudowanej nr 88/4 nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  8. działka nr 88/4, która jest przedmiotem planowanej sprzedaży nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w działalności wyłącznie zwolnionej z podatku VAT.
  1. Budynek magazynowy na działce 88/4 nabyty dnia 1 grudnia 2004 r.
   1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
   2. budynek od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
   3. Wnioskodawcy w stosunku do wskazanego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce nr 88/4, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na działce 88/4 wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r.).

Czy przy sprzedaży działek zabudowanych można korzystać ze zwolnienia od podatków na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy, bądź na podstawie innych przepisów?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r.), sprzedaż wymienionych działek zabudowanych korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, nieruchomość spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 grudnia 1992 r., jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 5 marca 2018 r. Zainteresowany zawarł umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:

 • budynkiem warsztatowo-magazynowym oraz budynkiem suszarni nabytych w 1993 r., znajdujących się na działce nr 88/5,
 • budynkiem magazynu drewna suchego oraz budynkiem warsztatowym nabytych w 2004 r. r., znajdujących się na działce nr 82/18,
 • budynkiem biurowo-magazynowym nabytym w 1998 r., znajdującym się na działce nr 88/2,
 • budynkiem magazynowy nabytym w 2004 r., znajdującym się na działce nr 88/4.

Celem nabycia działek zabudowanych była działalność gospodarcza – produkcja tarcicy i okleiny. Przedmiotowe działki od momentu nabycia do momentu planowanej sprzedaży wykorzystywane są wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawcy w stosunku do ww. działek nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotowe działki nie były wykorzystywana przez Wnioskodawcę w działalności wyłącznie zwolnionej z podatku VAT. Wnioskodawca nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na ww. działkach.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy sprzedaż wskazanych we wniosku działek zabudowanych może korzystać ze zwolnienia od podatków na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy, bądź na podstawie innych przepisów.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek zabudowanych będzie wypełniała definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a Zainteresowany będzie występował w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w świetle art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, według art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a, do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14. Z uzasadnienia przedstawionego przez Sąd w ww. wyroku wynika, że „pierwsze zasiedlenie” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Takie rozumienie pojęcia „pierwszego zasiedlenia” odnosi się do art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT, tj. do użytkowania przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu.

Jak wynika z powyższego „pierwsze zasiedlenie” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).

Dodatkowo wskazać należy, że w dniu 16 listopada 2017 r. zapadł wyrok w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obowiązujących norm prawa krajowego albo może bezpośrednio zastosować przepisy Dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia przedstawionego w orzecznictwie sądowym, w tym wyroku.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Ponadto w przypadku towarów (do których zaliczają się również nieruchomości) może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego na tle przywołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych działek zabudowanych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż spełnione zostaną warunki wymienione w tym przepisie. Przedstawione okoliczności wskazują, że dostawa budynków znajdujących się na poszczególnych działkach, w stosunku do których Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków upłyną co najmniej 2 lata.

Jak wynika bowiem z opisu sprawy do pierwszego zasiedlenia:

 • budynku warsztatowo-magazynowego oraz budynku suszarni znajdujących się na działce nr 88/5 doszło najpóźniej w 1993 r., tj. w momencie, w którym Wnioskodawca nabył przedmiotowe budynki i zaczął wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata;
 • budynku magazynu drewna suchego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce nr 82/18 doszło najpóźniej w 2004 r., tj. w momencie, w którym Wnioskodawca nabył przedmiotowe budynki i zaczął wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata;
 • budynku biurowo-magazynowego znajdującego się na działce nr 88/2 doszło najpóźniej w 1998 r., tj. w momencie, w którym Wnioskodawca nabył przedmiotowy budynek i zaczął wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata;
 • budynku magazynowego znajdującego się na działce nr 88/4 nabytej w 1997 r., doszło najpóźniej w 2004 r., tj. w momencie, w którym Wnioskodawca nabył przedmiotowy budynek i zaczął wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż wskazanych we wniosku działek zabudowanych korzysta ze zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w związku ze sprzedażą ww. budynków bezzasadne jest badanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a i pkt 2 ustawy, gdyż zwolnienia te mają zastosowanie do dostawy budynków budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działek zabudowanych wskazanych we wniosku może korzystać ze zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy, należy uznać za nieprawidłowe, gdyż jak wyjaśniono powyżej, podstawa do zastosowania zwolnienia będzie wynikała z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.