ITPP1/4512-61/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy naliczając podatek od towarów i usług 8% na lody z automatu a także desery lodowe (shake) oraz 23% na kawę mrożoną oraz cappuccino Wnioskodawca popełnił błąd kwalifikując sprzedaż, jako świadczenie usług. Czy Wnioskodawca w nowym roku podatkowym może zastosować stawkę podatku od towarów i usług 5%, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług na lody z automatu, desery lodowe, kawę mrożoną oraz cappuccino jako dostawę towaru?
Czy sprzedając gofry (wytworzone z koncentratu) o zawartości wody 40% prawidłowo została zastosowana stawka podatku od towarów i usług 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... stycznia 2016 r. (data wpływu ... stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedaży:

 • lodów z automatu i deserów lodowych oraz koktajli mlecznych typu shake – jest prawidłowe,
 • gofrów oraz napojów, w skład których wchodzi napar z kawy, takich kawa mrożona i cappuccino – jest nieprawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu ... stycznia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedaży lodów z automatu i deserów lodowych, koktajli mlecznych typu shake, gofrów oraz napojów, w skład których wchodzi napar z kawy (kawa mrożona i cappuccino).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od ... czerwca 2015 r. prowadzi działalność gastronomiczną (lodziarnia) na zasadzie umowy franchisingu. Przeważająca działalność gospodarcza sklasyfikowana jest jako restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (kod PKD 56.10.A). Natomiast wykonywana działalność gospodarcza sklasyfikowana jest w PKD kodem 56.10.A, 56.30.Z.

Wnioskodawca sprzedaje lody z automatu, desery lodowe (PKWiU 10.52.10.0) oraz napoje takie jak np.:

 • koktajl mleczny - shake (lody z automatu 70%, mleko 25%, syrop smakowy 5%) - PKWiU 10.51.56.0,
 • cappuccino (mleko 90%, napar kawowy 10%) - PKWiU 11.07.19.0,
 • kawa mrożona z lodami waniliowymi (60% lody, 30% mleko, 10% napar kawowy ) - PKWiU 10.51.56.0,
 • gofry pomorskie z koncentratu- PKWiU 10.72.12.0 (40% mieszanki proszkowej 20% oleju oraz 40% woda.)

Wnioskodawca wskazał, że zamówione towary sprzedawane są tylko „na wynos”. Nie ma możliwości wejścia do lokalu a towar podaje sprzedawca tylko i wyłącznie z okienka sprzedażowego (dotyczy to zarówno lodów jaki i deserów oraz kawy). Wnioskodawca nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych ze sprzedażą z okienka. Wnioskodawca otrzymał dane do fiskalizacji od Franczyzodawcy. W wyniku błędnej interpretacji (Franczyzodawca nie posiadał wiedzy, że lokal nie będzie udostępniony klientom) w danych do fiskalizacji podatek należny VAT został ustalony na poziomie 8 % – klasyfikowany jako świadczenie usług. Przez cały okres letni taki podatek VAT (8%) został naliczany (kasa fiskalna) na wszystkie lody z automatu oraz shake, natomiast na cappuccino oraz kawę mrożoną 23%. Wnioskodawca zwrócił uwagę na powyższą błędną interpretację rozliczając rok podatkowy w wyniku określenia należnego podatku VAT. Wnioskodawca został poinformowany, że sprzedaż produktów w lodziarni z przeznaczeniem do spożycia „na wynos” należy uznać za dostawę towarów. Dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5% (art. 41 ust. 2a ustawy o VAT).

Wnioskodawca uważa, że w przypadku sprzedaży „na wynos” lodów z automatu, lodów gałkowych, deserów lodowych, koktajli mlecznych oraz kawy mrożonej dochodzi do dostawy towarów, która jest opodatkowana 5% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Sprzedaż „na wynos” napojów w postaci soków ze świeżych owoców oraz koktajli owocowych jeżeli są one napojami niegazowanymi, a udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz sprzedaż napojów w postaci: cappuccino zawierających tłuszcz mlekowy, stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei PKWiU 10.72.12.0 obejmuje: „Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle”. Zatem w oparciu o treść art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i pozycję nr 34 załącznika nr 3 do tej ustawy stawką podatku w wysokości 8 % opodatkowane są: „Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 % masy” (PKWU ex 10.72.12.0).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy naliczając podatek od towarów i usług 8% na lody z automatu a także desery lodowe (shake) oraz 23% na kawę mrożoną oraz cappuccino Wnioskodawca popełnił błąd kwalifikując sprzedaż, jako świadczenie usług. Czy Wnioskodawca w nowym roku podatkowym może zastosować stawkę podatku od towarów i usług 5%, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług na lody z automatu, desery lodowe, kawę mrożoną oraz cappuccino jako dostawę towaru...

Czy sprzedając gofry (wytworzone z koncentratu) o zawartości wody 40% prawidłowo została zastosowana stawka podatku od towarów i usług 8 %.

Reasumując:

Pytanie 1. Czy na lody z automatu, shake, kawę mrożoną, cappuccino Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku od towarów i usług 5 % jako dostawa towaru...

Pytanie 2. Czy sprzedając gofry z koncentratu o zawartości wody 40 % Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku od towarów i usług 8 %...

Wg oceny Wnioskodawcy popełniony został błąd, kwalifikujący rodzaj prowadzonej działalności jako świadczenie usług. W wyniku nieporozumienia oraz niedokładnego sprawdzenia ustawy o VAT (jest to pierwsza działalność gospodarcza Wnioskodawcy a od czasu likwidacji miejsca pracy Wnioskodawca był przez kilka lat osobą bezrobotną). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Po analizie wyżej wymienionego przepisu Wnioskodawca doszedł do wniosku, że sprzedaż lodów z automatu, deserów lodowych, kawy mrożonej oraz cappuccino bez korzystania przez klientów ze stolików w punkcie gastronomicznym (na wynos) powinna być opodatkowana nie jak świadczenie usług, ale jak dostawa towarów i Wnioskodawca powinien korzystać ze stawki VAT 5% zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Analizując przepis PKWiU 10.72.12.0 obejmujący: „Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle” Wnioskodawca doszedł do wniosku, że sprzedaż gofrów z koncentratu o zawartości wody 40 % z uwzględnieniem VAT 8% jest prawidłowy.

Zatem w oparciu o treść art. 41 ust. 2 VATU i pozycję 34 załącznika nr 3 do tej ustawy stawką podatku w wysokości 8 % opodatkowane są: "Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 % masy PKWiU ex 10.72.12.0.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

prawidłowe – w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedaży lodów z automatu i deserów lodowych, koktajli mlecznych typu shake;

nieprawidłowe – w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedaży gofrów, napojów, w skład których wchodzi napar z kawy, takich kawa mrożona i cappuccino.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostały wymienione:

 • w pozycji 28 – „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)” – PKWiU ex 10.5,
 • w pozycji 34 – „Pierniki i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy” – PKWiU ex 10.72.12.0,
 • w pozycji 52 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje – PKWiU ex 11.07.19.0:
 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione:

 • w pozycji 21 – „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)” – PKWiU ex 10.5,
 • w pozycji 31 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje – ex 11.07.19.0:
 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Jednakże, nadmienić należy, że w ww. załączniku nr 3 oraz 10 odpowiednio pod pozycjami 52 i 31 w grupowaniu 11.07.19.0 wymieniono pozostałe napoje bezalkoholowe wyłącznie niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Jak wynika ze stanu faktycznego sprzedawane przez Wnioskodawcę napoje typu cappuccino oraz kawa mrożona zawierają, jak wskazano w opisie stanu faktycznego napar z kawy.

Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży m.in. lodów z automatu oraz deserów lodowych (PKWiU 10.52.10.0), oraz napojów takich jak:

 • koktajl mleczny shake (70 % lody z automatu, 25% mleko, 5% syrop smakowy) PKWiU 10.51.56.0,
 • kawy mrożonej z lodami waniliowymi (60% lody, 30% mleko, 10% napar kawowy) PKWiU 10.51.56.0,
 • cappuccino (mleko 90%, napar kawowy 10%) PKWiU 11.07.19.0,
 • gofry pomorskie z koncentratu (40% mieszanki proszkowej, 20% oleju oraz 40% woda).

W ramach działalności Wnioskodawca sprzedaje w/w towary na wynos. Nie ma możliwości wejścia do lokalu a towar podaje sprzedawca tylko i wyłącznie z okienka sprzedażowego. W ramach działalności nie są świadczone usługi w ramach, których świadczona jest obsługa kelnerska czy jej podobna.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż towarów typu:

 • lody z automatu, shake, kawa mrożona, cappuccino – stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu według stawki podatku 5%,
 • gofrów z koncentratu o zawartości wody 40% – stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu według stawki podatku 8%.

Zatem dla prawidłowego opodatkowania sprzedaży, kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług restauracyjnych/gastronomicznych czy też usług związanych z wyżywieniem. Definicję usług restauracyjnych i cateringowych zawiera natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011, str. 1), dalej: rozporządzenie wykonawcze Rady, którego przepisy wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 65 rozporządzenia wykonawczego Rady).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż stosownie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2011. 77. 1), usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi, polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Zgodnie zaś z ust. 2 ww. artykułu, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W oparciu o powyższe regulacje, a także uwzględniając dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE (w szczególności wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, 501/09 i C-502/09 oraz z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie Faaborg-Gelting Linien C-231/94) wnioskować można, iż działalność restauracyjną zawsze charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi.

W ww. wyroku w sprawie C-231/94 Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie dalece przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż oferowanych przez Wnioskodawcę lodów z automatu oraz deserów lodowych, koktajli mlecznych typu shake, o ile prawidłowo wyroby te sklasyfikowane zostały w PKWiU w grupowaniach 10.52.10.0, 10.51.56.0, a ich sprzedaż wykonywana jest bez obsługi kelnerskiej i innych usług wspomagających, które wskazywałyby na usługi restauracyjne i cateringowe, stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy i poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy.

Natomiast w sprawie określenia stawki podatku przy sprzedaży napojów: cappuccino, kawa mrożona, tj. napojów, w skład których wchodzi napar z kawy, należy stwierdzić, co następuje.

Ustawodawca dla wyrobów umieszczonych w poz. 52 załącznika nr 3 oraz w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, przewidział preferencyjną stawkę podatku dla dostawy gotowych towarów, tj. napojów bezalkoholowych, wyłącznie niegazowanych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawierających tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W związku z powyższym sprzedaż napojów typu cappuccino i kawa mrożona, tj. napojów, w skład których wchodzi napar z kawy podlega obecnie opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług 23%.

Przechodząc do kwestii określenia stawki podatku przy sprzedaży gofrów pomorskich z koncentratu stwierdzić należy, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. produkty spożywcze, które nie zostały wymienione w załączniku nr 10 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, a są wymienione w załączniku nr 3 do tej ustawy podlegają opodatkowaniu wg stawki 8%. W pozycji 34 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jako korzystające z obniżonej stawki podatku VAT wymienione zostały wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy. Zwrócić trzeba uwagę, że w pozycji 34 załącznika nr 3 w kolumnie 3 – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) – ustawodawca najpierw wskazał nazwę grupowania PKWiU 10.72.12.0 czyli – Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle, a następnie, już po myślniku, wymienił towary, które mieszcząc się w tym grupowaniu PKWiU, korzystają z obniżonej stawki podatku, tj. – wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że sprzedawane przez Wnioskodawcę gofry, jako że pozycja 34 załącznika nr 3 dotyczy wyłącznie wafli i opłatków, w których masie zawartość wody jest większa niż 10% podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Powyższe potwierdza również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt I FSK 78/13.

Końcowo zauważa się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.