Podatek pobierany u źródła | Interpretacje podatkowe

Podatek pobierany u źródła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek pobierany u źródła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT, w związku z dokonaniem wypłaty należności za wykonane usługi doradztwa technicznego na rzecz kontrahenta z Hongkongu ?
Fragment:
(...) zaprogramowanie procesu produkcyjnego oraz dokonanie modyfikacji działania urządzenia, celem zapewnienia realizacji nadruków zgodnie z wprowadzonymi wzorami, przeprowadzeniu regeneracji i modyfikacji elementów urządzeń do produkcji płytek ceramicznych - za prawidłowe, w części dotyczącej obowiązku płatnika ciążącego na Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 updop w związku z wypłatą wynagrodzenia za usługi obejmujące zintegrowanie oraz kontrolę alokacji wdrażanego systemu - polegające na bieżącym nadzorze technicznym nad prawidłowością działania linii produkcyjnej w tym zgodności produkcji z wprowadzonymi wzorami oraz zastosowaną technologią, a także bieżący nadzór i doradztwo w zakresie konserwacji oraz napraw – za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie na mocy art. (...)
2013
24
wrz

Istota:
Czy z tytułu płatności dokonywanych na rzecz HKG za usługi pośrednictwa handlowego opisane w stanie faktycznym po stronie V. istnieje obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?
Fragment:
(...) podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów. 3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych 4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Zdaniem Spółki żaden z powyższych przepisów ustawy o CIT nie ma zastosowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa handlowego w szczególności usługa pośrednictwa handlowego nie może zostać uznana za „świadczenie o podobnym charakterze” do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (tj. świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń). Mimo ze katalog świadczeń wskazanych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT ma charakter otwarty (na co wskazuje wyrażenie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”), aby określone świadczenia mogły zostać uznane za objęte zakresem ww. artykułu, muszą mieć charakter podobny do tych, które zostały w nim wymienione.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.