Podatek pobierany u źródła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek pobierany u źródła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
24
wrz

Istota:

Czy na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT, w związku z dokonaniem wypłaty należności za wykonane usługi doradztwa technicznego na rzecz kontrahenta z Hongkongu ?

Fragment:

(...) zaprogramowanie procesu produkcyjnego oraz dokonanie modyfikacji działania urządzenia, celem zapewnienia realizacji nadruków zgodnie z wprowadzonymi wzorami, przeprowadzeniu regeneracji i modyfikacji elementów urządzeń do produkcji płytek ceramicznych - za prawidłowe, w części dotyczącej obowiązku płatnika ciążącego na Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 updop w związku z wypłatą wynagrodzenia za usługi obejmujące zintegrowanie oraz kontrolę alokacji wdrażanego systemu - polegające na bieżącym nadzorze technicznym nad prawidłowością działania linii produkcyjnej w tym zgodności produkcji z wprowadzonymi wzorami oraz zastosowaną technologią, a także bieżący nadzór i doradztwo w zakresie konserwacji oraz napraw – za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie na mocy art. (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy z tytułu płatności dokonywanych na rzecz HKG za usługi pośrednictwa handlowego opisane w stanie faktycznym po stronie V. istnieje obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?

Fragment:

(...) podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów. 3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych 4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Zdaniem Spółki żaden z powyższych przepisów ustawy o CIT nie ma zastosowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa handlowego w szczególności usługa pośrednictwa handlowego nie może zostać uznana za „świadczenie o podobnym charakterze” do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (tj. świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń). Mimo ze katalog świadczeń wskazanych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT ma charakter otwarty (na co wskazuje wyrażenie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”), aby określone świadczenia mogły zostać uznane za objęte zakresem ww. artykułu, muszą mieć charakter podobny do tych, które zostały w nim wymienione.