ITPP1/4512-534/15/AP | Interpretacja indywidualna

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży biletu/karnetu w ramach którego możliwy jest wstęp na siłownię, a także możliwe jest uczestnictwo w grupowych zajęciach organizowanych przez siłownię takie jak m.in.: fitness, spinning rowerowy, boks, aerobik, pilates prowadzonych w określonych godzinach przy udziale trenera/instruktora?
ITPP1/4512-534/15/APinterpretacja indywidualna
  1. podatek od towarów i usług
  2. stawki podatku
  3. usługi rekreacyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą, w ramach której jest właścicielem salonu fryzjerskiego oraz studia sportowego zwanego potocznie siłownią. Studio sportowe sklasyfikowane jest w PKD 93.13.Z, jako działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. W studio sportowym oferowane są usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej, w taki sposób, że istnieje możliwość wykonywania treningów indywidualnych, takich jak kulturystyka, bieganie, maszyny aerobowe, ciężary oraz uczestnictwo w zorganizowanych grupowych zajęciach sportowych, takich jak m.in.: fitness, spinning rowerowy, zajęcia aerobowe, boks, pilates. Zajęcia prowadzone są przy udziale trenera/instruktora. Wstęp do studia sportowego oraz na grupowe zajęcia prowadzone w siłowni dokumentowany jest biletem wstępu lub karnetem. Poprzez zakup biletu wstępu lub karnetu klient nabywa prawo do wstępu określoną na bilecie lub karnecie ilość razy, w dogodnym dla siebie czasie na siłownię lub grupowe zajęcia oferowane przez studio sportowe. Bilet wstępu/karnety nie dotyczą indywidualnych zajęć sportowo-ruchowych pod okiem instruktora. Instruktor nie pełni funkcji trenera personalnego. W ramach usług oferuje Pani swoim klientom karnety wstępu na halę ćwiczeń, na której odbywają się zajęcia grupowe fitness, boks, aerobik itp. Terminy zajęć są określone grafikiem i klienci mogą, ale nie muszą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. Mogą ćwiczyć samodzielnie na dostępnym sprzęcie bez nadzoru instruktora, czas mogą spędzać w dowolny sposób. W klubie podczas zajęć grupowych, takich jak fitness, spinning, boks ćwiczący podzieleni są na grupy, każda z grup ma przygotowany program, wg którego odbywają się zajęcia. Trener (instruktor) pokazuje, uczy jak prawidłowo wykonywać podstawowe ćwiczenia, jaką stosować technikę by bezpiecznie wykonywać ćwiczenia. Instruktor pokazuje również jak prawidłowo korzystać z dostępnych na hali urządzeń, w trakcie ćwiczeń przy muzyce dobiera odpowiedni podkład. W cenę karnetu wliczona jest określona liczba wejść do klubu (np. 10 wejść lub karnet miesięczny bez liczby wejść). Godziny uczestnictwa w zajęciach klienci wybierają samodzielnie i nie są związani żadnymi konkretnymi dniami czy godzinami wstępu. Grafik zajęć grupowych pozwala na samodzielne wybranie przez klientów daty i godziny wstępu z dostępnych terminów. Zajęcia nie są limitowane, poza określoną liczbą wejść na obiekt. Uczestnicy zajęć mogą rozpoczynać i kończyć zajęcia w dowolnym czasie w godzinach otwarcia studia. Wszystkie organizowane zajęcia sportowo-ruchowe są prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Osoby biorące w nich udział stanowią zorganizowaną grupę. Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestników, np. podział na grupę dla początkujących, średnio zaawansowanych, czy zaawansowanych. Nawet w trakcie zajęć, np. boksu, klienci nie muszą w nich uczestniczyć, nie muszą wykonywać wszystkich ćwiczeń, mogą w dowolnym czasie z nich zrezygnować na rzecz samodzielnych ćwiczeń. Cena karnetu uzależniona jest od ilości wejść na obiekt, za usługi instruktora klienci nie dokonują odrębnych opłat. Treningi z instruktorem nie odbywają się indywidualne. Zajęcia prowadzone są tylko w grupie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży biletu/karnetu w ramach którego możliwy jest wstęp na siłownię, a także możliwe jest uczestnictwo w grupowych zajęciach organizowanych przez siłownię takie jak m.in.: fitness, spinning rowerowy, boks, aerobik, pilates prowadzonych w określonych godzinach przy udziale trenera/instruktora...

Pani zdaniem usługi sprzedaży biletu/karnetu w ramach którego możliwy jest wstęp na siłownię, a także możliwe jest uczestnictwo w grupowych zajęciach organizowanych przez siłownię, takie jak m.in.: fitness, spinning rowerowy, boks prowadzonych w określonych godzinach przez trenera/instruktora mieszczą się w kategorii usług określonych w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), tj. „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. Tym samym usługi te podlegają opodatkowaniu wg stawki VAT 8%. Dotychczas stosowała Pani stawkę VAT 23%, jednak po zapoznaniu się z wyrokiem NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt. FSK 311/13 oraz interpretacją ogólną nr PT1/033/32/354/LJU/14 z dnia 2 grudnia 2014 r. Pani stanowisko uległo zmianie. A mianowicie: sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się m.in. do karnetów wstępu na siłownię. Tym samym uważa Pani, że sprzedaż biletów/karnetów na siłownię winna być opodatkowana stawka VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo zaznaczyć należy, że interpretacji udzielono, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika że przedmiotem świadczeń nie są usługi trenera personalnego, w przypadku których nie ma zastosowania opodatkowanie preferencyjną stawką podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-225/13/15-S/MK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ITPP1/4512-558/15/AP | Interpretacja indywidualna

usługi rekreacyjne
IPTPP1/443-718/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

PT1/033/32/354/LJU/14 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.