ITPP1/443-1253/14/AP | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT dla świadczonych usług.
ITPP1/443-1253/14/APinterpretacja indywidualna
 1. basen
 2. podatek od towarów i usług
 3. sport
 4. stawki podatku
 5. usługi rekreacyjne
 6. usługi związane ze sportem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r.

Szkoła jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W szkole funkcjonuje basen szkolny. Basen nie jest obiektem sportowym, gdyż stanowi z budynkiem szkoły jeden współzależny obiekt. Na basenie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie nauki pływania dla młodzieży szkolnej w ramach zajęć wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych dni powszednich oraz w sobotę i niedzielę basen szkolny jest dostępny dla osób fizycznych. Szkoła dokonuje sprzedaży biletów i karnetów osobom fizycznym w celu korzystania z basenu zgodnie z jej charakterem tj. pływania. Usługi związane ze sprzedażą biletów i karnetów wstępu na szkolny basen osobom fizycznym sklasyfikowane zostały jako – udostępnianie basenu szkolnego przez szkołę osobom z zewnątrz – PKWiU 93.29.19.0 – pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż biletów i karnetów wstępu na szkolny basen pływacki osobom fizycznym w celu korzystania z basenu szkolnego, tj. pływania podlega opodatkowaniu w zakresie podatku od towarów i usług według stawki 8%...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w niniejszej sprawie udostępnianie basenu szkolnego przez szkołę osobom z zewnątrz poprzez sprzedaż biletów i karnetów wstępu, jako pozostałe usługi związane z rekreacją, wyłącznie w zakresie wstępu podlega opodatkowaniu stawką podatku 8%.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż w momencie składania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w miesiącu październiku 2014 r. stał na stanowisku, iż w niniejszej sprawie powinna mieć zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 23%, jednakże po ukazaniu się interpretacji ogólnej nr PT1/033/32/354/LJU/14 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r., stanowisko Wnioskodawcy uległo zmianie i obecnie uważa on, że powinna mieć zastosowanie stawka podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. bez względu na symbol PKWiU – pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.