IPTPB3/423-322/14-4/KC | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka prawidłowo zalicza nieodliczony podatek od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-322/14-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odliczenia
 3. paliwo
 4. podatek naliczony
 5. podatek od towarów i usług
 6. pojazd samochodowy
 7. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 21 listopada 2014 r., nr IPTPP4/443-699/14-2/ALN, IPTPB3/423-322/14-2/KC na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 listopada 2014 r., następnie w dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 28 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu):

Spółka posiada na stanie kilkanaście samochodów, z których część stanowi jej własność, a część jest w leasingu. Są one wykorzystywane do celów „mieszanych”. Każdy z samochodów posiada dopuszczalną ładowność większą niż 500 kg (ale mniejszą niż 3 500 kg) oraz liczbę miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy większą lub równą 3 (są to odpowiednio 3, 5, 6, 7 i 9). Informacje te wynikają z wydanych dowodów rejestracyjnych, którymi legitymują się ww. pojazdy. Z opisu w dowodach rejestracyjnych wynika także, że są to samochody ciężarowe, na co wskazuje wpis w rubryce „Rodzaj pojazdu”. Spółka nie dysponuje żadnymi innymi dokumentami wydanymi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dotyczącymi wymienionych pojazdów. Samochody te nie spełniają wymagań technicznych dla pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (ze względu na swoja konstrukcję nie zostały poddane dodatkowemu badaniu technicznemu w okręgowej stacji kontroli). W związku z powyższym, Spółka nie ma prawa do odliczania 100% podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa. Wobec powyższego, Spółka odlicza 50% podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa do ww. samochodów, a nieodliczony podatek traktuje jako koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Spośród wymienionych samochodów, jeden to samochód ciężarowy wykorzystywany do celów „mieszanych”, o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg oraz liczbie miejsc większej niż 3. Informacje te wynikają z dowodu rejestracyjnego, a także wyciągu ze świadectwa homologacji ww. samochodu, którym Spółka dysponuje. W związku z tym, Spółka odlicza 50% podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa do ww. samochodu, a nieodliczony podatek traktuje jako koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W piśmie z dnia 28 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wydatki na paliwo dotyczą następujących samochodów objętych zakresem pytania:

 1. A: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 2. B: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Faey Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford Faey Transit Furgon...., rodzaj – ciężarowy;
 3. C: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Faey Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford Faey Transit Furgon...., rodzaj – ciężarowy;
 4. D: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit Furgon...., rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford Transit Furgon..., rodzaj – ciężarowy;
 5. E: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford Faey Transit Furgon...., rodzaj – ciężarowy;
 6. F: wg dowodu rejestracyjnego: Fiat .... Doblo, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Fiat Doblo...., rodzaj – ciężarowy;
 7. G: wg dowodu rejestracyjnego: Ford ....Transit Connect, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford...Transit Connect, rodzaj – ciężarowy;
 8. H: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford ...Transit Van...., rodzaj – samochód ciężarowy;
 9. I: wg dowodu rejestracyjnego: FS-Lublin..., rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: karty nie wydano (wpis w dowodzie rejestracyjnym);
 10. J: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford Transit, rodzaj – samochód ciężarowy;
 11. K: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 12. L: wg dowodu rejestracyjnego: Kia/Pryzmat....., rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: KIA...., rodzaj - podwozie samochodu ciężarowego;
 13. M: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: Ford ....Transit Van..., rodzaj – samochód ciężarowy;
 14. N: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 15. O: wg dowodu rejestracyjnego: Ford ....Tourneo Connect, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 16. P: wg dowodu rejestracyjnego: Ford Transit, rodzaj - samochód ciężarowy wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca.

Faktury dotyczące wydatków na paliwo związane z wszystkimi ww. pojazdami samochodowymi są wystawione na Wnioskodawcę.

Pojazdy samochodowe (wszystkie ww.), w związku z którymi ponoszone są wydatki na paliwo objęte zakresem pytania są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowe pojazdy samochodowe, o których mowa we wniosku nie są pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1-3 ustawy.

Dopuszczalna ładowność, liczba miejsc oraz dopuszczalna masa całkowita samochodów:

 • A: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 354 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 3 300 kg, wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 • B: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 791 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 2 640 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 791 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 2 640 kg;
 • C: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 129 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 2 880 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność – 1 129 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 2 880 kg;
 • D: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 100 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 3 000 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność – 1 100 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 3 000 kg;
 • E: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 000 kg, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 2 640 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 889 kg, liczba miejsc - 9, dopuszczalna masa całkowita – 2 640 kg;
 • F: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 690 kg, liczba miejsc - 5, dopuszczalna masa całkowita – 2 115 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 690 kg, liczba miejsc - 5, dopuszczalna masa całkowita – 2 115 kg;
 • G: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 772 kg, liczba miejsc - 5, dopuszczalna masa całkowita – 2 340 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 772 kg, liczba miejsc - 5, dopuszczalna masa całkowita – 2 340 kg;
 • H: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 482 kg, liczba miejsc - 7, dopuszczalna masa całkowita – 3 490 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność – 1 482 kg, liczba miejsc - 7, dopuszczalna masa całkowita – 3 490 kg;
 • I: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 900 kg, liczba miejsc - 3, dopuszczalna masa całkowita – 2 900 kg, wg karty pojazdu: karty nie wydano (wpis w dowodzie rejestracyjnym);
 • J: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 000 kg, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - 1000 kg, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg
 • K: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 590 kg, liczba miejsc - 7, dopuszczalna masa całkowita – 3 490 kg, wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 • L: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 435 kg, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 3 360 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność - brak wpisu, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 3 360 kg
 • M: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 482 kg, liczba miejsc - 7, dopuszczalna masa całkowita – 3 490 kg, wg karty pojazdu: dopuszczalna ładowność – 1 482 kg, liczba miejsc - 7, dopuszczalna masa całkowita – 3 490 kg;
 • N: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 010 kg, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 3 000 kg, wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 • O: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność - 650 kg, liczba miejsc - 5, dopuszczalna masa całkowita – 2 110 kg, wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca;
 • P: wg dowodu rejestracyjnego: dopuszczalna ładowność – 1 150 kg, liczba miejsc - 6, dopuszczalna masa całkowita – 3 000 kg, wg karty pojazdu: brak karty w Spółce, dysponentem karty jest leasingodawca.

W związku z nabyciem 5 samochodów spośród wymienionych we wniosku zawarto umowę leasingu (nazwy wg umów):

 • A - Ford Transit 2,2;
 • K - Ford Transit 2,2 TDCI;
 • N- Ford Transit 2,2115 KM;
 • O- Ford Connect Trend Van 1,8 90 KM;
 • P- Ford Transit Van 2,2 115 KM.

Umowy leasingu zostały zawarte w następujących terminach:

A– 16 września 2013 r.

K– 16 września 2013 r.

N– 28 listopada 2013 r.

O– 24 marca 2014 r.

P– 13 czerwca 2014 r.

Cztery spośród pięciu umów leasingu wymienionych pojazdów zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym w następujących terminach:

 • A– 30 kwietnia 2014 r.;
 • K– 30 kwietnia 2014 r.;
 • N– 30 kwietnia 2014 r.;
 • O– 30 kwietnia 2014 r.;
 • P- brak rejestracji w urzędzie skarbowym.

Pojazdy objęte umową leasingu zostały wydane w następujących terminach:

 • A– 14 października 2013 r.;
 • K– 26 września 2013 r.;
 • N– 13 grudnia 2013 r.;
 • O– 2 kwietnia 2014 r.;
 • P– 24 czerwca 2014 r.

Nie były dokonywane żadne zmiany w umowach leasingu samochodów wymienionych w opisie stanu faktycznego po dniu 31 marca 2014 r. Odpowiedź dotyczy wszystkich ww. 5-ciu pojazdów.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2014 r. od wymienionych pojazdów będących przedmiotem leasingu operacyjnego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w następujących wysokościach:

 • A- 60%
 • K- 100%
 • N- 100%
 • O - brak, pierwsza faktura w kwietniu (data dostawy/wykonania usługi i wystawienia fv kwietniowa)
 • P - brak, pierwsza faktura w czerwcu (data dostawy/wykonania usługi i wystawienia fv czerwcowa)

Poza tym Wnioskodawca wskazał, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD 2007-4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Ponadto, Wnioskodawca nadmienił, że wszystkie samochody, o których mowa we wniosku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i są wykorzystywane przez pracowników Spółki wyłącznie do realizacji zadań związanych z działalnością gospodarczą.

Następnie Wnioskodawca wskazał, że użytkowanie wszystkich samochodów wskazanych we wniosku nie jest udokumentowane ewidencją przebiegu pojazdu.

Wnioskodawca podkreślił następnie, że Spółka posiada „Instrukcję Transportu Wewnętrznego”, która zawiera następujące informacje: cel, opis, definicje, dokumenty związane, postępowanie (określenie potrzeb i sposobów w zakresie transportowania, nadzorowanie uprawnień do obsługi środków transportowych, przekazywanie samochodów i sprzętu, eksploatacja, przeglądy i naprawy, kradzieże, szkody i naprawy powypadkowe, paliwo, ewidencja przebiegu i rozliczanie paliw, nadzorowanie eksploatacji i efektywności wykorzystania środków transportu, nadzorowanie i eksploatacja urządzeń dźwigowych). Wspomniana powyżej ewidencja przebiegu jednak nie zawiera wszystkich niezbędnych danych zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towaró i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo odliczając 50% podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dotyczący zakupu paliwa do ww. samochodów ma podstawie dokumentów, którymi dysponuje...
 2. Czy Spółka prawidłowo zalicza nieodliczony podatek od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, natomiast zakresie pytania oznaczonego nr 1 dotyczącego podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), odnośnie zaliczania nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu, Spółka twierdzi, że działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych postępuje prawidłowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późna. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka posiada na stanie kilkanaście samochodów, z których część stanowi Jej własność, a część jest w leasingu. Wszystkie samochody, o których mowa we wniosku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz są wykorzystywane przez pracowników Spółki wyłącznie do realizacji zadań związanych z działalnością gospodarczą. Użytkowanie wszystkich samochodów wskazanych we wniosku nie jest udokumentowane ewidencją przebiegu pojazdu. Każdy z samochodów posiada dopuszczalną ładowność większą niż 500 kg (ale mniejszą niż 3 500 kg) oraz liczbę miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy większą lub równą 3 (są to odpowiednio 3, 5, 6, 7 i 9). Informacje te wynikają z wydanych dowodów rejestracyjnych, którymi legitymują się ww. pojazdy. Z opisu w dowodach rejestracyjnych wynika także, że są to samochody ciężarowe, na co wskazuje wpis w rubryce „Rodzaj pojazdu”. Spółka nie dysponuje żadnymi innymi dokumentami wydanymi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dotyczącymi wymienionych pojazdów. Samochody te nie spełniają wymagań technicznych dla pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (ze względu na swoja konstrukcję nie zostały poddane dodatkowemu badaniu technicznemu w okręgowej stacji kontroli). W związku z powyższym, Spółka nie ma prawa do odliczania 100% podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa. Wobec powyższego, Spółka odlicza 50% podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dotyczących zakupu paliwa do ww. samochodów, a nieodliczony podatek traktuje jako koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatki związane z użytkowanymi w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdami samochodowymi stanowią – co do zasady – koszty uzyskania przychodów.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

 • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje generalna zasada, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Warunku tego nie spełniają, wydatki związane z używaniem pojazdu samochodowego na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Zasada ta, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje również podatników, którzy odliczą 50% podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jak i tych, którzy odliczą podatek od towarów i usług w pełnej wysokości. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), nie oznacza, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów używania pojazdu samochodowego o 50%.

Podsumowując, wydatki na paliwo dla samochodów wykorzystywanych tylko w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów wraz z podatkiem od towarów i usług, w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje odliczenie zgodnie z odrębnymi przepisami – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tej ustawy, o ile wydatki te zostaną właściwie udokumentowane.

Końcowo należy dodać, że postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego, czy też kontrolnego, w których organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w którym bada okoliczności danej sprawy. W przypadku wydawania interpretacji indywidualnej organ podatkowy jest związany treścią przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które stanowią podstawę do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w ramach tego postępowania właściwy organ nie może jednak dokonywać weryfikacji przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, gdyż wykraczałoby to poza zakres przedmiotowego postępowania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.