ILPP3/4512-1-78/15-5/WN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki dla przekazanego majątku.
ILPP3/4512-1-78/15-5/WNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Gmin przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki dla przekazanego majątku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie zastosowania właściwej stawki dla przekazanego majątku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz dokumentów, z których wynika prawo osób reprezentujących Wnioskodawcę do występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 1991 sześć gmin utworzyło Związek Gmin (dalej: Związek), który działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Do statutowych zadań Związku należało wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu: gospodarki odpadami komunalnymi oraz zaopatrzenie wsi w wodę. W dniu 8 czerwca 1991 r. Związek powołał zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Wodnych (dalej: Zakład). Przedmiotem działania Zakładu było świadczenie usług w zakresie: produkcji i dostawy wody dla odbiorców, konserwacji i renowacji urządzeń wodociągowych, budowy i modernizacji sieci wodociągowych, wykonania przyłączy wodociągowych, wykonania pomiarów elektrycznych i wodociągowych w Stacji Uzdatniania Wody itp. Zakład był zakładem budżetowym w rozumieniu przepisów szczególnych obowiązującego prawa i na podstawie tego stanowił samodzielną jednostkę gospodarczą i był czynnym podatnikiem VAT, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych rzeczy, ponieważ służyły one do wykonywania działalności opodatkowanej. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawowały Zgromadzenie Związku i Zarząd. Zakład działał na terenie gmin: (...). Zakład prowadził samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie własnych planów i na własny rachunek. Dnia 23 grudnia 2013 r. Zgromadzenie Związku w Złotowie podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu, a jej wykonanie powierzono Zarządowi Związku. Następnie 20 lutego 2014 r. Zarząd Związku uchwałą wprowadził harmonogram prac do wykonania w poszczególnych miesiącach w celu likwidacji Zakładu. Harmonogram obejmuje czynności do wykonania w poszczególnych miesiącach, które dotyczyły między innymi przygotowania wodociągów i hydrofornii do przekazania Gminom, wypowiedzenia umów

o pracę z dniem 31 grudnia 2014 r., wypowiedzenia umów, zamknięcia ksiąg rachunkowych, przekazania pozostałych środków trwałych do Związku, przejęcia należności i zobowiązań przez Związek. Natomiast uchwałą z dnia 12 listopada 2014 r. zobowiązano Kierownika Zakładu do zakończenia czynności likwidacyjnych obejmujących w szczególności: sprzedaż środków trwałych, maszyn, sprzętów, stanów magazynowych, innych ruchomości pozostałych po działalności Zakładu, uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt i dokumentów do Związku, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymaganych należności. Z dniem 31 grudnia 2014 r. księgi rachunkowe Zakładu zostały zamknięte, pracownicy zwolnieni, wynagrodzenia i odprawy wypłacone. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejął z dniem 1 stycznia 2015 r. Związek zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W trakcie istnienia Zakład Usług wyprzedał część swojego majątku, a pozostałą część przekazał nieodpłatnie do Związku w postaci środków trwałych, materiałów, narzędzi na podstawie protokołów przekazania. Towary, które zostały przekazane do Związku (sklasyfikowane pod podanym w nawiasie symbolem PKWiU) to:

 • frezarka narzędziowa (28.41.22.0),
 • tokarnia T(...) (28.41.21.0),
 • koparka gąsienicowa (...) (28.92.2.0),
 • koparka K(...) (28.92.2.0),
 • samochód R(...) (29.10.41.0),
 • zagęszczarka (...) (28.92.40.0),
 • ubijak (28.92.40.0),
 • samochód V(...) (29.10.41.0),
 • komputer (...) (26.20.1),
 • komputer (...) (26.20.1),
 • samochód V(...) (29.10.2),
 • poziomica (25.99.29.0),
 • plombownica (25.99.29.0),
 • drabina (25.99.29.0),
 • gwintownica 3/3-1/4 (25.99.29.0),
 • szpadel (25.73.10.0),
 • zestaw kluczy R(...) (25.73.60.0),
 • maska pyłowa (32.99.11.0),
 • szpadel (...) (25.73.10.0)
 • nożyce do drutu (25.73.30.0),
 • szpadel (...) (25.73.10.0),
 • praska (...) (25.99.29.0),
 • głowica (25.73.40.0),
 • szczęki (...) (25.73.40.0),
 • szczęki (...) (25.73.40.0),
 • urządzenie (...) (25.99.29.0),
 • rozwiertak 45/55 (25.99.29.0),
 • rozwiertak 55/67 (25.99.29.0),
 • rozwiertak 27,5-45 (25.99.29.0),
 • podst. magnet. czujnika ( 25.99.29.0),
 • butla gazowa ( 25.29.12.0),
 • uchwyt do frezów (25.73.40.0),
 • suwmiarka (...) (26.51.33.0),
 • suwmiarka (26.51.33.0),
 • spawarka (...) (27.90.31.0),
 • agregat prądotwórczy (27.11.32.0),
 • spiczek gwiaździsty (25.99.29.0),
 • przecinak (...) (28.41.24.0),
 • dywan ślizgowy (25.99.29.0),
 • nagrzewnica (27.52.13.0),
 • zespół 4 rolkowy (27.11.32.0),
 • M(...)-źródto prądu (27.11.32.0),
 • uchwyt spawalniczy (27.90.31.0),
 • gwintownik 24 (25.73.40.0),
 • trzpień 3/B16 (25.73.40.0),
 • imadło SV 150 (25.73.40.0),
 • miernik zwarć (25.99.29.0),
 • miernik rezyst (25.99.29.0),
 • apteczka-szafka (31.01.12.0),
 • przecinarka (...) (28.41.24.0),
 • uchwyt wiertarski (25.73.40.0),
 • wiertło (...) (25.73.40.0),
 • lampa magna zwis (27.40.22.0),
 • spawarka do plastiku z osprzętem (27.90.31.0),
 • zaciskarka do końcówek (25.99.29.0),
 • zaciskarka do konektorków (25.99.29.0),
 • dymo drukarka (...) (28.23.23.0),
 • nożyce dźwigniowe (28.41.32.0),
 • wiertło (...) (25.73.40.0),
 • wiertło (...) (25.73.40.0),
 • szpadel (...) (25.73.10.0),
 • wykaszarka spalinowa (28.30.40.0),
 • uchwyt wiertarski (25.73.40.0),
 • nóż do gilotyny (25.73.40.0),
 • wykaszarka spalinowa28.30.40.0),
 • dłuto (...) (28.24.22.0),
 • wiertło (...) (25.73.40.0),
 • wiertło (...) (25.73.40.0),
 • szlifierka (...) (28.41.23.0),
 • nożyce do rur (...) (28.24.22.0),
 • mieszadło do zapraw (28.24.22.0),
 • szlifierka (...) (28.41.23.0),
 • wiertarka (...) (28.41.22.0),
 • klucze płasko-oczkowe (25.73.60.0),
 • oprskiwacz (...) (28.30.3),
 • skrzynka organizer (25.92.12.0),
 • szpadel (...) (25.73.10.0),
 • obcinak do rur (25.73.60.0),
 • gwintownica 3/4 (25.73.60.0),
 • klucz do rur szwedzki 1 (25.73.60.0),
 • klucz do rur szwedzki 2 (25.73.60.0),
 • pompa zatapialna (...) (28.13.12.0),
 • gwintownica (...) (25.73.60.0),
 • nożyce (...) (28.41.32.0),
 • gwintownica 3/8-1 1/4 (25.73.60.0),
 • nożyce do rur (...) (25.73.60.0),
 • głowica do gw. 3/4 (28.49.2),
 • głowica 5/4 (28.49.2),
 • klucz do rur (25.73.60.0),
 • klucz do rur (25.73.60.0),
 • szpadel (25.73.10.0),
 • niwelator (...) (26.51.6),
 • statyw aluminiowy (28.49.2),
 • łata teleskopowa (25.73.60.0),
 • zestaw kluczy (25.73.60.0),
 • przyrząd pomiarowy (kółko) (26.51.6),
 • szafa biurowa (31.01.12.0),
 • maszyna do pisania (...) (28.23.11.0),
 • szafa z nadstawką (3księg+2archiw) (31.01.12.0),
 • lada kasjerska (31.01.12.0),
 • stolik pod drukarkę (...) (31.01.12.0),
 • garderobiana-wieszak (31.01.12.0),
 • zegar ścienny (26.52.14.0),
 • zegar ścienny (26.52.14.0),
 • grzejnik (...) (27.51.26.0),
 • wentylator (...)( 28.25.12.0),
 • lampka na biurko (...) (27.40.21.0),
 • biurko (kasa)(31.01.12.0),
 • biurko (kasa) (31.01.12.0),
 • szafka na klucze (kasa) (31.01.12.0),
 • fotel (Kierownik) (31.01.12.0),
 • regał (Kier) (31.01.12.0),
 • komoda (Kier) (31.01.12.0),
 • ława (Kier) (31.01.12.0),
 • obraz (Kier) (58.19.12.0),
 • obraz (Kier) (58.19.12.0),
 • biurko (Kier) (31.01.12.0),
 • krzesło (Kier) (31.01.12.0),
 • fotel (Kier) (31.01.12.0),
 • fotel (Kier) (31.01.12.0),
 • fotel (Kier) (31.01.12.0),
 • fotel (Kier) (31.01.12.0),
 • barometr (Kier) (26.51.51.0),
 • zegar (Kier) (26.52.14.0),
 • szafa rozsuwana (kasa) (31.01.12.0),
 • F(...) (Księgo) (26.30.21.0),
 • krzesło metalowe 12x80,33 (31.01.11.0)
 • stół dysproz. (31.01.12.0),
 • szafy zabudowa (szafki pracowników) (31.01.12.0),
 • szafka kuchenna (31.01.12.0),
 • chłodziarka (27.51.11.0),
 • gibatt 80 ac/pcy (25.99.29.0),
 • głowiczka 20 (25.99.29.0),
 • kłódka duża (25.72.11.0),
 • kolano oc 15 (25.99.29.0),
 • kolano oc 20 (25.99.29.0),
 • kolano oc 25 (25.99.29.0),
 • korek oc 32 (25.99.29.0),
 • korek 40 Oc (25.99.29.0),
 • króciec fw 100 (25.99.29.0),
 • redukcja 25/15 oc (25.99.29.0),
 • redukcja 32/15 oc (25.99.29.0),
 • redukcja 32/25 oc (25.99.29.0),
 • redukcja 40/15 oc (25.99.29.0),
 • redukcja 50/20 oc (25.99.29.0),
 • trójnik 15 oc (25.99.29.0),
 • trójnik 20 oc (25.99.29.0),
 • trójnik 25 oc (25.99.29.0),
 • wodomierz (...) (36.00.30),
 • wodomierz (...) (36.00.30),
 • złączka 15 oc (25.99.29.0),
 • złączka 20 oc (25.99.29.0),
 • złączka 25 oc (25.99.29.0).

Zakład miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych, które zostały przekazane. Od wartości środków przekazanych Związkowi, Zakład doliczył podatek VAT w wysokości 23% i odprowadził go do Urzędu Skarbowego. Związek środki trwałe uzyskane od Zakładu przeznacza na sprzedaż w celu uzyskania środków pieniężnych na zobowiązania, które przejął po Zakładzie. Pozostała część zobowiązań zostanie pokryta z dopłat uczestników Związku i należności, które przejął Związek. Związek nie kontynuuje działalności Zakładu. Obowiązek zaopatrzenia ludności w wodę wrócił z dniem 1 stycznia 2015 r. ponownie do poszczególnych gmin.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zastosowano właściwą stawkę opodatkowania przekazywanego majątku – 23%... (pytanie we wniosku oznaczone jako nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie było przesłanek do zastosowania art. 6 ustawy, ponieważ według Kodeksu Cywilnego art. 55(1) nie nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, lecz pozostałości po likwidacji Zakładu. Podstawą opodatkowania przekazanych środków trwałych i pozostałych środków był art. 7 pkt 2 ww. ustawy.

Przekazane środki trwałe i materiały zostały opodatkowane stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zarząd Związku wprowadził harmonogram prac do wykonania w poszczególnych miesiącach w celu likwidacji Zakładu. Zakład był zakładem budżetowym w rozumieniu przepisów szczególnych obowiązującego prawa i na podstawie tego stanowił samodzielną jednostkę gospodarczą i był czynnym podatnikiem VAT, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych rzeczy, ponieważ służyły one do wykonywania działalności opodatkowanej. W trakcie istnienia Zakład wyprzedał część swojego majątku, a pozostałą część przekazał nieodpłatnie do Związku w postaci środków trwałych, materiałów i narzędzi na podstawie protokołów przekazania. Zakład miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych, które zostały przekazane. Od wartości środków przekazanych Związkowi, Zakład doliczył podatek VAT w wysokości 23% i odprowadził go do Urzędu Skarbowego. Związek środki trwałe uzyskane od Zakładu przeznacza na sprzedaż w celu uzyskania środków pieniężnych na zobowiązania, które przejął po Zakładzie.

W odniesieniu do składników majątkowych mających być przedmiotem darowizny Zakładowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym opisane towary nieodpłatnie przekazane na rzecz Związku, które dla celów podatku VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Towary wymienione przez podatnika nie mieszczą się w wykazie do załącznika nr 3, oraz w wykazie do załącznika nr 10.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że do przekazywanego przez Wnioskodawcę majątku nie będzie miał zastosowania art. 41 ust. 2 i ust. 2a ustawy o VAT. Tym samym przekazane towary powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku przy przekazaniu majątku.

Odpowiedzi dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnie przekazanego majątku, udzielono w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy o VAT, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.