ILPP3/4512-1-147/15-2/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...”.
ILPP3/4512-1-147/15-2/DCinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. podatek od towarów i usług
  3. stawka
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi dystrybucją na rynku polskim wyprodukowanego w Republice Francuskiej wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...”. Pieczywo pszenne drożdżowe z kawałkami czekolady i mlekiem odtłuszczonym. Składniki: mąka pszenna (48%), mleko odtłuszczone (12%), kawałki czekolady 10% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny, aromat) cukier, pasteryzowana masa jajowa, roślinne tłuszcze 5,5% (palmowy, rzepakowy, kokosowy) błonnik pszenny, drożdże, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym; stearoilomleczan sodu, gluten pszenny, modyfikowana skrobia kukurydziana, sól, aromaty (zawierają mleko i pszenice), substancje konserwujące: kwas sorbowy, propionian wapnia; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; barwnik: karoteny. Produkt zawiera zboża zawierające gluten; jaja, mleko (łącznie z laktozą).

Wyrób jest sprzedawany w Polsce pod własną nazwą handlową „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” (może też występować pod inną nazwą handlową w przypadku niektórych odbiorców). Producent, sprzedając wyrób o ww. składzie surowcowym na terenie Unii Europejskiej, stosuje kod CN 1905 90 60 (odpowiednik Polskiego PKWiU 10.71.12.0). Wnioskodawca jako dystrybutor ww. wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zaklasyfikował go jako mieszczący się w grupowaniu 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”.

Producent ww. wyrobu stosuje wyraźne oznaczenie na opakowaniu produktu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” potwierdzające maksymalny termin przydatności do spożycia nie przekraczający 45 dni od daty rzeczywistej produkcji.

Dla tak zdefiniowanego produktu Wnioskodawca, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w związku z nr 32 Załącznika nr 3 do tejże ustawy, stosuje obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy postępowanie Wnioskodawcy w przedmiocie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 8% dla wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego postępowanie w przedmiocie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” jest prawidłowe.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej zwana „ustawą o VAT”), podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%. Natomiast towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT mogą korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Wśród towarów, których sprzedaż objęta jest 8% stawką VAT, w pozycji 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono towary objęte grupowaniem PKWiU ex 10.71.12.0 – „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Według Zasad Metodycznych PKWiU podatnik sam odpowiada za prawidłowe zaklasyfikowanie swoich produktów do odpowiedniego grupowania PKWiU. Produkowane we Francji bułki mleczne są objęte przez producenta kodem CN 1905 90 60, który powiązany jest ściśle z grupowaniem PKWiU 10.71.12.0.

Podstawą do zakwalifikowania bułek mlecznych w grupowaniu 10.71.12.0 jest fakt, że zgodnie z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy VAT nie przekraczają one terminu przydatności powyżej 45 dni oraz oznaczane są zgodnie z odrębnymi przepisami terminem przydatności do spożycia, a termin ten wynosi od 15 dni do 45 dni, co daje podstawę do zastosowania obniżonej stawki 8% VAT.

Podkreślić należy, że zgodnie z ww. przepisami jedynym kryterium zakwalifikowania ciastek spożywczych do kategorii PKWiU 10.71.12.0 (tzw. „produkt świeży”) jest termin przydatności nie przekraczający 45 dni. Zgodnie z przywołanymi przepisami na kwalifikację produktu jako „produktu świeżego” w grupowaniu 10.71.12.0 nie mogą wpływać żadne inne kryteria, w szczególności skład produktu, w tym stosowane w nim konserwanty.

Powyższe twierdzenia znajdują również uzasadnienie w aktualnym stanowisku organów podatkowych oraz w orzecznictwie. W wyroku z dnia 26 marca 2015 r. (III SA/Wa 2225/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Ministra Finansów wyrażone w indywidualnej interpretacji z dnia 17 marca 2014 r.(nr IPPP3/443-1203/13-3/KC) i oddalił skargę podatnika. W powołanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w ślad za interpretacją Ministra Finansów podkreślił, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) podatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Zgodnie z powyższym Minister Finansów stwierdził, że preferencyjnej (8%) stawce podatku od towarów i usług podlegają wyroby ciastkarskie i ciastka sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, ale tylko takie, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z właściwymi przepisami, nie przekraczają określonej liczby dni (do 45).

W tym miejscu podkreślić należy, że Producent wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” stosuje wyraźne oznaczenie na opakowaniu, potwierdzające maksymalny termin przydatności do spożycia nie przekraczający 45 dni od daty rzeczywistej produkcji.

Wnioskodawca podjął działania zmierzające do ostatecznego wyjaśnienia funkcji, jaką pełnią środki konserwujące zawarte w składzie dystrybuowanych przez niego bułek mlecznych, tj. propionian wapnia i jego sole oraz kwas sorbowy.

W celu weryfikacji tych informacji Wnioskodawca zwrócił się o wydanie opinii do eksperta, Prodziekana Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego (...).

W opinii z dnia 9 września 2015 r. ekspert wskazała, iż „Stosowane w piekarstwie i ciastkarstwie substancje zwiększające trwałość produktów mają na celu hamowanie rozwoju bakterii i pleśni, a także zapobieganie wysychaniu wyrobów piekarskich i cukierniczych, które są przyczyną pogorszenia właściwości tekstury miękiszu. Wśród tych substancji znajdują się:

kwas sorbowy (E200) – który ma zastosowanie przy produkcji pakowanego chleba krojonego i wyrobów cukierniczych i jest zaliczany do substancji utrzymujących wilgotność w produkcie, co pozwala na wydłużenie świeżości pieczywa, gdyż utrata wilgoci w produktach piekarskich odbierana jest przez konsumentów jako postęp procesu czerstwienia pieczywa;

kwas propionowy i jego sole (sodowa i wapniowa) (E280, E281, E282) – stosowane przy produkcji chleba pakowanego krojonego, chleba żytniego, chleba o zredukowanej kaloryczności, chleba i bułek częściowo upieczonych i pakowanych, a także pakowanego pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich. Substancje te chronią przed rozwojem bakterii z rodzaju Baciilus wywołujących chorobę ziemniaczaną, której objawy w sprzyjających warunkach (np. wysokie temperatury występujące podczas transportu latem) mogą pojawiać się już 2-3 dni po wypieku. Jak podaje Fik (2004) ich dodatek do mąki w ilości 0,2% (m/m) pozwala na przedłużenie trwałości chleba do 10 dni.”

W konkluzji swojej opinii ekspert stwierdził, iż: ,,Bułeczki Mleczne 400g, pakowane po 10 sztuk w zbiorcze woreczki foliowe o terminie przydatności do spożycia nieprzekraczającym 45 dni, których dystrybutorem w Polsce jest firma „D” są produkowane we Francji. Podczas transportu produkt ten (bułki mleczne – przyp. Wnioskodawcy) jest narażony na wiele czynników powodujących utratę świeżości, w związku z tym konieczne jest stosowanie w jego recepturze substancji mających na celu utrwalenie właściwości tego produktu na poziomie odpowiednim dla świeżego pieczywa w terminie przydatności do spożycia wskazanym przez producenta. Bułeczki w swoim składzie zawierają propionian wapnia w ilości 0,15% i kwas sorbowy, jako jeden z kilku składników polepszacza, którego dodatek wynosi 1%. Dzięki ich obecności bułeczki mleczne zachowują cechy świeżego produktu w drodze od producenta do konsumenta, jednak ich termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni.”

Podsumowując, występujące w dystrybuowanych przez Wnioskodawcę bułkach mlecznych substancje konserwujące nie pełnią żadnej funkcji technologicznej, tj. ich obecność nie wpływa na przedłużenie trwałości wyrobu.

Środki pomocnicze zawarte w tym produkcie, tj. propionian wapnia i jego sole, wykazują ograniczone właściwości konserwujące występują ze względu na naturalny proces fermentacji, zapobiegając niekorzystnym zmianom jakościowym powodującym zmiany barwy, smaku, zapachu, konsystencji produktu. Udział substancji dodatkowych warunkuje zatem utrzymanie jakości produktu w terminie przydatności.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wyrób „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” ze względu na termin przydatności nie przekraczający 45 dni mieści się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz Załącznika nr 3 do ww. ustawy uzasadnione jest zastosowanie wobec tego towaru obniżonej stawki VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z pozycją 32 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają, towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.12.0, tj. „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z powyższym, preferencyjnej (8%) stawce podatku od towarów i usług, podlegają wyroby ciastkarskie i ciastka sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, ale tylko takie, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z właściwymi przepisami, nie przekraczają określonej liczby dni.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. dystrybucją na rynku polskim wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” (może też występować pod inną nazwą handlową w przypadku niektórych odbiorców). Zainteresowany jako dystrybutor ww. wyrobu zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zaklasyfikował go jako mieszczący się w grupowaniu 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”. Producent ww. wyrobu stosuje wyraźne oznaczenie na opakowaniu produktu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” potwierdzające maksymalny termin przydatności do spożycia nie przekraczający 45 dni od daty rzeczywistej produkcji.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dla wymienionego wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8%.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że produkt o nazwie „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” sklasyfikowany przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, którego termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni, jest/będzie opodatkowany stawką VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że dla wyrobu „Bułeczki mleczne z czekoladą ...” zastosowanie ma obniżona stawka podatku VAT 8%, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Zainteresowanego klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny i zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie nadmienia się, że zgodnie z powołanym wyżej art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z dołączonych do niego dokumentów. W związku z tym załączone przez Wnioskodawcę do wniosku dokumenty nie będą przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.