ILPP2/443-950/14-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy napojów mlecznych zawierających ekstrakt kawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 27 października 2014 r. (data doręczenia 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy napojów mlecznych zawierających ekstrakt kawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy napojów mlecznych zawierających ekstrakt kawy. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 27 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i pytanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z przyjęciem przez rząd 16 października 2012 r. (skierowanego do Sejmu 16 października 2012 r.) „Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” proszę o ocenę naszej interpretacji oraz wykładnię i uzasadnienie dotyczące obowiązującej od 01 stycznia 2013 r. stawki VAT na napoje mleczne o smaku kawy („a”, „b”, „c”) – skład i treść etykiet.

Dotychczasowa interpretacja:

 • PKWiU na napoje mleczne o smaku kawy zgodnie z interpretacją Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego to 11.07.19.0 (interpretacja Urzędu Statystycznego);
 • zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) napoje mleczne o smaku kawy do 31 grudnia 2012 r. sprzedawane są z obniżoną stawką VAT - 5%.

W związku z tym że:

 • napoje mleczne o smaku kawy zawierają tłuszcz mlekowy („a” 0,42g/100ml napoju; „b” 0,75g/100ml napoju; „c” 0,84g/100ml napoju )
 • przy produkcji napojów mlecznych o smaku kawy („a”, „b”, „c”) nie jest wykorzystywany napar z kawy;
 • napoje mleczne ( „a”, „b”, „c”) nie są przyrządzane/serwowane w ramach usług gastronomicznych;
 • na napoje mleczne ( „a”, „b”, „c”) została już wydana indywidualna interpretacja przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 22.03.2013 r. wskazująca, jako właściwy podatek VAT w wysokości 5%, a napoje te spółka sprzedaje na podstawie licencji udzielonej przez właściciela znaku towarowego, dla którego wydana była ww. interpretacja stawka VAT na napoje mleczne o smaku kawy („a”, „b”, „c”) pomimo wejścia w życie „Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – skierowanego do Sejmu dnia 16 października 2012 r.” wynosić będzie niezmiennie 5%.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – Załącznik nr 10 poz. 31 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy.
 • treść zmian w Załącznik nr 10 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177. poz. 1054) – Przyjętego przez Rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.) „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” pkt 69b) „...poz. 31 otrzymuje brzmienie:
  31 ex 11.0719.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.
 • treść uzasadnienia do zmian zawartych w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów usług oraz niektóre inne ustawy związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, do przepisów unijnych.
  ... Proponowana zmiana poz. 52 (podobnie jak poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT) ma na celu usunięcie wątpliwości co do wysokości stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży napojów, przy których przyrządzaniu (produkcji) wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Obecnie zarówno sprzedaż kawy i herbaty, jak i serwowanych w ramach usług gastronomicznych napojów zawierających kawę i herbatę podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej. Natomiast podatnicy mają wątpliwości co do wysokości stawki podatku w odniesieniu do napojów, do których przygotowania wykorzystywany jest napar kawy i herbaty. Zarówno napoje przygotowane przy wykorzystaniu tego naparu, jak również sam napar kawy i herbaty, powinny być opodatkowane podstawową stawką podatku. Zmiany te mają charakter doprecyzowujący i nie pociągają za sobą skutków budżetowych...”.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że „A” Sp. z o.o. zleca produkcję „d” firmie „B”, importuje oraz sprzedaje gotowy produkt na terenie Unii Europejskiej. Posługując się marką „d” działamy na podstawie umowy licencyjnej z firmą „C” Sp. z o.o. z dnia 11.03.2014 r.

Produkty „d” są sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 11.07.19.0 (15.98.12- 70.00).

Skład produktów markowanych „d”:

 1. a
  • Orzeźwiający napój mleczny o smaku kawy z mlekiem.
  • Skład: woda, ekstrakt kawowy, mleko w proszku (2,4%), cukier trzcinowy (5%), E 471 i E 407 – stabilizatory (0,15%), E 473 emulgator (0,04%). Produkt wytworzony na bazie ekstraktu kawowego.
  • Produkt nie jest sporządzony na bazie naparu kawowego.
  • Wysoka zawartość kofeiny w ilości 50 mg/100 ml.
  • Najlepiej spożyć przed: data i numer partii na spodzie puszki.
  • Spożywać na zimno lub gorąco. Wymieszać przed użyciem.
  • Objętość netto: 240 ml
  • Wartość odżywcza w 100 ml napoju:
  • Wartość energetyczna - 157 kJ / 37 kcal
  • Węglowodany przyswajalne - 7,5 g
  • Białko - 0,83 g
  • Tłuszcz całkowity (mlekowy) - 0,42 g
 2. b
  • Orzeźwiający napój mleczny o smaku kawy z mlekiem – waniliowy;
  • Skład: woda, ekstrakt kawowy, mleko w proszku (2,5%), cukier trzcinowy (10%), E 471, E407 – stabilizatory (0,15%), aromat (0,14%), E 473 – emulgator (0.05%). Produkt wytworzony na bazie ekstraktu kawowego.
  • Produkt nie jest sporządzony na bazie naparu kawowego.
  • Wysoka zawartość kofeiny w ilości 37mg/100 ml.
  • Najlepiej spożyć przed: data i numer partii na spodzie puszki. Spożywać na zimno lub gorąco. Wymieszać przed użyciem.
  • Objętość netto: 240 ml
  • Wartość odżywcza w 100 ml napoju:
  • Wartość energetyczna - 277 kJ / 66 kcal
  • Węglowodany przyswajalne - 13,20 g
  • Białko - 1,61 g
  • Tłuszcz całkowity (mlekowy) 0,75 g
 3. c
  • Orzeźwiający napój mleczny o smaku kawy „c”, z mlekiem i czekoladą;
  • Skład: woda, ekstrakt kawowy, mleko w proszku (2,5%), cukier trzcinowy (10%), czekolada (0,2% – olej roślinny, cukier, mleko w proszku, masa kakaowa, kakao w proszku, masło kakaowe, emulgator – E471, aromat), E 471 i E 407 – stabilizatory (0,3%), aromat (0,14%). Produkt wytworzony na bazie ekstraktu kawowego.
  • Produkt nie jest sporządzony na bazie naparu kawowego.
  • Wysoka zawartość kofeiny w ilości 42,5 mg/100 ml.
  • Najlepiej spożyć przed: data i numer partii na spodzie puszki.
  • Spożywać na zimno lub gorąco.
  • Wymieszać przed użyciem.
  • Objętość netto: 240 ml
  • Wartość odżywcza w 100 ml napoju:
  • Wartość energetyczna - 285 kJ / 68 kcal
  • Węglowodany przyswajalne - 13,47 g
  • Białko - 1,66 g
  • Tłuszcz całkowity (mlekowy) - 0,84 g
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać wyżej wymienione produkty...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze fakt, iż ustawodawca wprowadził do ustawy ograniczenie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla napojów mlecznych zawierających napar z kawy, czyli świeżo przyrządzony wyciąg z surowców roślinnych, a nie zawierających ekstraktu kawy czyli wyciąg, chemiczny roztwór uzyskany w procesie ekstrakcji, Zainteresowany uważa że napoje mleczne o smaku kawy („a”, „b”, „c”) zawierające ekstrakt kawowy nadal podlegają opodatkowaniu stawka obniżoną 5%.

Uzasadnieniem dla zastosowania preferencyjnej stawki 5% mogą być orzeczenia sądów administracyjnych (III SA/WA 2373/13 z 10.02.2014 r. oraz III SA/WA 279/14 z 27.05.2014 r.) podtrzymujące prawo do stosowania obniżonej stawki 5% oraz SN z 22 października 1992 r (III ARN 50/92), w których sądy podkreślają zasadę, iż przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle i w żadnym razie w wyniku zabiegów interpretacyjnych nie mogą być przenoszone na sytuacje podobne lub zbliżone.

Uznając zatem, że ustawodawca działał racjonalnie i umieścił w ustawie zakaz stosowania stawki preferencyjnej dla napojów mlecznych z NAPAREM kawy czyli płynu otrzymanego poprzez zalanie wrzątkiem a nie z zawartością EKSTRAKTU – czyli produktu otrzymanego w wyniku chemicznego wyodrębnienia określonych składników z mieszanin ciekłych.

W związku z faktem, że zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przyjęte przez Rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.) w żaden sposób nie dotyczą napojów mlecznych o smaku kawy („a”, „b”, „c”) Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji dotyczącej możliwości stosowania przez nas w handlu tymi wyrobami obniżonej stawki VAT 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany zleca produkcję „d” firmie, importuje oraz sprzedaje gotowy produkt na terenie Unii Europejskiej. Posługując się marką „d” działa na podstawie umowy licencyjnej z firmą „C”. Produkty „d” są sklasyfikowane w PKWiU pod numerem 11.07.19.0. Wśród napojów sprzedawanych przez Spółkę znajdują się min.: napoje mleczne o smaku kawy („a”, „b”, „c”). Produkty te wytworzone są na bazie ekstraktu kawowego. Produkty nie są sporządzane na bazie naparu kawowego.

 • a” to orzeźwiający napój mleczny o smaku kawy z mlekiem o składzie: woda, ekstrakt kawowy, mleko w proszku (2,4%), cukier trzcinowy (5%), E 471 i E 407 – stabilizatory (0,15%), E 473 emulgator (0,04%). Produkt wytworzony na bazie ekstraktu kawowego.
 • b” to orzeźwiający napój mleczny o smaku kawy z mlekiem – waniliowy; o składzie: woda, ekstrakt kawowy, mleko w proszku (2,5%), cukier trzcinowy (10%), E 471, E407 – stabilizatory (0,15%), aromat (0,14%), E 473 – emulgator (0.05%).
 • c” to orzeźwiający napój mleczny o smaku kawy „c”, z mlekiem i czekoladą; o składzie: woda, ekstrakt kawowy, mleko w proszku (2,5%), cukier trzcinowy (10%), czekolada (0,2% – olej roślinny, cukier, mleko w proszku, masa kakaowa, kakao w proszku, masło kakaowe, emulgator – E471, aromat), E 471 i E 407 – stabilizatory (0,3%), aromat (0,14%).

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy sprzedaż opisanych napojów mlecznych zawierających ekstrakt kawy powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 5%.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Natomiast w świetle art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Od 1 kwietnia 2013 r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 35 ze zm.), weszła w życie zmiana do ustawy o podatku od towarów i usług, w której to w zał. Nr 10 – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% pod poz. 31 wskazano mieszczące się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0, z zastosowaniem przy tym symbolu znacznika „ex” - pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż napojów mlecznych o smaku kawy zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0, w skład których wchodzi tłuszcz mlekowy, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar kawy, w tym również w postaci ekstraktu, niezależnie od jego udziału procentowego w przygotowanych napojach, podlega opodatkowaniu podstawową stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Powołany zapis jednoznacznie wskazuje, że sprzedaż kawy, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju nie korzysta z preferencji w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.

Kawa, co do zasady, podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku. Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy).

Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Odnosząc się także do wskazanej zasady neutralności podatkowej, wielokrotnie przywoływanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, należy zauważyć, iż na jej podstawie podobne (zbliżone) usługi lub towary, które są względem siebie konkurencyjne, powinny być opodatkowane tą samą stawką VAT. Zdaniem Trybunału, państwo członkowskie, które korzysta z uprawnienia do nakładania stawek obniżonych, musi przestrzegać zasady neutralności fiskalnej, która wyklucza zwłaszcza różne traktowanie na użytek podatku VAT podobnych towarów i świadczenia usług, które pozostają ze sobą w relacji konkurencji.

W związku z powyższym, funkcją powołanej regulacji jest wyłączenie z możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami). Rozumiana ściśle winna odnosić się do każdego przypadku obrotu tymi towarami. Bez znaczenia pozostaje rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Wnioskodawca uważa, że sprzedawane przez niego napoje, które nie zawierają naparu kawy tylko ekstrakt kawowy powinny być sprzedawane ze stawką VAT 5%.

Należy w tym miejscu wskazać, że pojęcie „kawa” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według internetowego Słownika Języka Polskiego - http://sjp.pwn.pl) kawa to napój parzony z palonych i zmielonych ziaren kawowych lub przyrządzony z ekstraktu, namiastki kawy.

Natomiast pojęcie ekstrakt znaczy zagęszczony preparat wyciągu z substancji roślinnej lub zwierzęcej; np. ekstrakt kawowy (Źródło: Słownik Encyklopedyczny ...).

Ustawodawca wskazał w pkt 31 załącznika nr 10 do ustawy, że wskazane wyłączenie dotyczy napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Synonim do słowa „napar” to dekokt, esencja, odwar, wywar, zaparzenie. Natomiast dla słowa „ekstrakt” to esencja, wyciąg, olejek, wywar. (...)

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest napój, w skład którego wchodzi ekstrakt z kawy, niezależnie od udziału procentowego, preferencyjna stawka podatku nie znajdzie zastosowania. Ekstrakt kawowy jest niczym innym jak zagęszczoną esencją/wywarem z kawy, czyli naparem powstałym na bazie kawy. Zatem w niniejszym przypadku będzie miało zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w pozycji 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy, tut. Organ stwierdza, że sprzedawane przez Wnioskodawcę napoje mleczne, w skład których wchodzi ekstrakt z kawy nie będą podlegać opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku VAT. Zatem sprzedaż wskazanych napojów (mimo, że mieszczą się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0), w skład których wchodzi ekstrakt z kawy, opodatkowana będzie podstawową stawką podatku 23%, w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że Minister Finansów pismem z 20 września 2013 r. na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej wydał interpretację indywidualną zmieniającą interpretację z dnia 22 marca 2013 r. w której stwierdzono, że „sprzedawane przez Wnioskodawcę napoje: „a”, „b”, „c”, w skład których wchodzi ekstrakt z kawy nie będą podlegać opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku VAT. Zatem sprzedaż wskazanych napojów (mimo, że mieszczą się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0), w skład których wchodzi ekstrakt z kawy, opodatkowane będą podstawową stawką podatku 23%, w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.