0112-KDIL2-3.4012.521.2018.2.IP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.), uzupełnionego w dniu 16 października 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)”. Wniosek uzupełniono w dniu 16 października 2018 r. o podpis Wnioskodawcy, w poz. 79 druku ORD-IN, złożony pod oświadczeniem, o którym mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi swoją działalność w oparciu o PKD 68.32.Z i obecnie zarządza 28 wspólnotami mieszkaniowymi oraz 61 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem. Usługi zarządzania nieruchomościami Wnioskodawca świadczy od 2011 r. Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Do dnia dzisiejszego swoje usługi Zainteresowany świadczy w oparciu o program Excel, w którym zorganizował sobie odpowiednie kalkulatory. Ten system jest dobry, ale bardzo czasochłonny oraz obarczony dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Wnioskodawca postanowił więc wystartować w konkursie unijnym w celu pozyskania środków na rozwój swoich usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi. Będzie realizował operację pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)”. W przedmiotowym konkursie podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, tj. nie może zostać zaliczony do refundacji, jeśli firma ma możliwość jego odzyskania. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ usługa zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi jest podmiotowo zwolniona z VAT.

Poniżej przedstawiony jest zakres rzeczowy tego, na co Wnioskodawca planuje wydać środki uzyskane z dotacji unijnej. Wszystkie niżej wymienione urządzenia, oprogramowanie, systemy informatyczne zakupione zostaną w celu rozwoju usługi Zainteresowanego, tj. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie jest w stanie starać się o zwrot podatku VAT.

Opis zakupów:

 1. Opis programu do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi; aplikacji mobilnej do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi: I.A.4.
  Program do zarządzania wspólnotami będzie posiadał następujące funkcje: Informacje ogólne budynku, System pomocy, Internetowa Kartoteka Mieszkańca, Komunikacja E-mail, Komunikacja SMS, Ewidencja zasobów, System dokumentów połączonych, Rejestry umów, Dział techniczny – ewidencja zgłoszeń usterek, Sekretariat i obieg korespondencji, Czynsze, Rozliczenia, Rozrachunki, Płatności masowe, Kasa, Ewidencja księgowa, Ewidencja towarów i materiałów w magazynach, Sprzedaż, Pozaksięgowa ewidencja kosztów, Ewidencja VAT, Dział członkowski, Wydruki.
  Prostota i ład to główne zalety programu. Poza oszczędnością czasu dla użytkowników to przede wszystkim kontrola zasobów, która umożliwia bieżące śledzenie zmian w systemie.
  Dodatkowo, gwarantuje bezpieczeństwo za sprawą rozbudowanego systemu uprawnień.
  To wszystko wpłynie na sprawną i bezawaryjną pracę firmy Wnioskodawcy, jako podmiotu związanego z zarządzaniem nieruchomościami. Parametry i funkcję przedstawia załącznik nr E5.
 2. Opis programu do zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem; aplikacji mobilnej do systemu zarządzania nieruchomościami na wynajem: I.A.4.
  1. Program do zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem: Dzięki internetowej platformie wymiany danych firma Wnioskodawcy skróci czas potrzebny do obsługi zarządzanych nieruchomości. Założenie systemu jest następujące. W momencie podpisania umowy z najemcą przez firmę Wnioskodawcy (w imieniu właściciela) wprowadzane są dane do systemu. Następnie najemcy zostają udostępnione login i hasło do systemu, przez który będą załatwiane wszelkie sprawy związane z najmem.
  2. Aplikacja mobilna do systemu zarządzania nieruchomościami na wynajem: stworzenie mobilnej aplikacji do systemu opisanego pod lit. a. Dzięki temu, z jednej strony najemca będzie mógł prowadzić korespondencję, wprowadzać liczniki, podglądać rozliczenia, zgłaszać usterki i wnioski oraz korzystać z funkcji programu opisanego pod lit. a z poziomu telefonu komórkowego. Z drugiej strony, z aplikacji mobilnej będzie korzystać właściciel, który będzie doglądać ruchy, które mają miejsce na jego nieruchomościach w tym wgląd do wszystkich danych nieruchomości z poziomu telefonu czy tableta.
  3. Aplikacji mobilnej do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi: stworzenie aplikacji mobilnej do programu do obsługi wspólnot mieszkaniowych. Dzięki niemu klienci będą mogli logować się do niego z poziomu telefonu czy tableta i obserwować wszystkie sprawy na jego koncie. Dzięki ww. aplikacji klient będzie miał dostęp do sald kont, będzie mógł robić i wysyłać zdjęcia usterek, podawać liczniki, gromadzić swoje dane, prowadzić korespondencje. Dzięki aplikacji usprawni się kontakt z klientem i przyspieszy sposób reagowania na usterki. Każda młoda wspólnota mieszkaniowa, których jest w terenie coraz więcej, będzie chciała korzystać z takiej aplikacji. Dzięki tej aplikacji liczba telefonów klientów do biura ograniczy się w 80% z uwagi na możliwość wglądu do danych przez 24 h/dobę.
 3. Opis szczegółowy uzasadnienia zakresu rzeczowego wyposażenia biurowego i sprzętu:
  I.A.1.:
  • Zestaw komputerowy: komputer z monitorem 32 cale, klawiaturą, myszką wraz z oprogramowaniem: Windows, MS Office, antywirus – niezbędny zestaw do pracy dla nowego pracownika. Będzie to jego narzędzie pracy dzięki któremu będzie on świadczył usługi. Komputer musi mieć dobre parametry obliczeniowe ponieważ praca na dwóch potężnie rozbudowanych systemach IT będzie tego wymagało aby komputer się nie zawieszał. Duży monitor jest przy tym niezbędny;
  • Projektor multimedialny jest to urządzenie służące do przedstawienia wyników pracy zarządcy nieruchomości wyświetlanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych organizowanych poza biurem firmy, np. w szkołach umiejscowionych blisko wspólnoty mieszkaniowej bądź aulach. Ukazanie koncepcji projektowej, bądź wizualizacji wykonanych przez zarządcę nieruchomości, rozliczeń finansowych z wyjaśnieniem jak je czytać oraz wyjaśnić ich sens. Dzięki rzutnikowi jakość usług Wnioskodawcy również wzrośnie ze względu na fakt, że właściciele nieruchomości często są niedoinformowani o działalności zarządców i przez to często niezadowoleni. Wnioskodawca chce im tym samym rozświetlić swoją pracę wykonywaną na ich rzecz i zwiększyć jakość swoich usług.
  I.A.2.:
  • Zakup centrali telefonicznej oraz dwóch zestawów aparatów telefonicznych bezprzewodowego wraz z zestawem słuchawkowym zakładanym na głowę – potrzeba jest podyktowana koniecznością rozdziału linii telefonicznej na kilka numerów wewnętrznych po to, aby minimum dwie osoby mogły prowadzić rozmowę w jednym czasie. Przy natłoku klientów Wnioskodawca nie jest w stanie obsłużyć ich za pomocą jednej linii telefonicznej. Centrala jest również niezbędna, aby posłużyć jako łącznik pomiędzy pracownikami oddziału a siedzibą firmy. Co więcej centrala telefoniczna za pomocą głosowego powitania skieruje klienta bezpośrednio do osoby, która za daną sprawę odpowiada. Aparat telefoniczny bezprzewodowy wraz z zestawem słuchawkowym jest potrzebny po to, aby mieć wolne dwie ręce podczas rozmowy z klientem. Dzięki temu szybkość obsługi klienta się zwiększy bo jednoczasowo będzie można rozmawiać przez telefon i np. wysyłać ofertę, zmieniać bądź wprowadzać dane do systemu.
  I.A.3.:
  • Fotel ergonomiczny jest potrzebny z uwagi na dużą ilość godzin spędzonych przed komputerem. Fotel jest tak wykonany, aby kręgosłup mógł odpoczywać a Wnioskodawca nie nabawił się schorzenia. Zainteresowany będzie zdecydowanie więcej pracował niż pracownik, dla którego to już ma fotel. Jeden fotel przeznaczony dla pracownika, jeden dla właściciela. Komfort pracy zwiększa jej efektywność. Ergonomia pozycji podczas pracy wpływa na samopoczucie, wydajność i jakoś pracy. Usługi w firmie Wnioskodawcy będą świadczone głównie z poziomu biura więc ww. ergonomia musi być zachowana.
  I.A.5.:
  • Zestaw komputerowy: Komputer z monitorem 32 cale, klawiaturą, myszką wraz z oprogramowaniem: Windows, MS Office, antywirus – niezbędny zestaw do pracy właściciela firmy. Obecny komputer pracuje od 2011 r. i jest na granicy wytrzymałości. Będzie to narzędzie pracy, dzięki któremu Wnioskodawca będzie świadczył usługi. Komputer musi mieć dobre parametry obliczeniowe, ponieważ praca na dwóch potężnie rozbudowanych systemach IT będzie tego wymagała, aby komputer się nie zawieszał. Duży monitor jest przy tym niezbędny.

Zakup powyższego pozwoli Wnioskodawcy osiągnąć zamierzony cel, tj. pozyskanie nowych nieruchomości mieszkaniowych na wynajem i wspólnot mieszkaniowych do zarządzania. Wnioskodawca prosi o wydanie indywidualnej interpretacji stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT od wyżej wymienionych zakupów. Pozwoli mu to ująć całość podatku VAT jako koszt kwalifikowany przy staraniu się o dotację unijną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji operacji, o której mowa we wniosku?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując operację w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (kod PKD: 68.32.Z) pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)” (realizacja operacji w oparciu o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) poprzez dokonanie zakupu zakresu rzeczowego opisanego pod lit. G wniosku nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT. Świadczenie usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, a te zgodnie z ustawą VAT art. 43 ust. 1 ustawy VAT oraz rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku VAT, są zwolnione od podatku VAT. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT, zwalnia się z VAT usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Zgodnie z przepisami ustawy VAT, nie można odliczyć podatku VAT od zakupów, jeżeli świadczy się tylko usługi zwolnione z VAT a Wnioskodawca takie świadczy zgodnie z PKD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z uwagi na brzmienie cytowanych wyżej przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi swoją działalność w oparciu o PKD 68.32.Z i obecnie zarządza 28 wspólnotami mieszkaniowymi oraz 61 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem. Usługi zarządzania nieruchomościami Wnioskodawca świadczy od 2011 r. i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Do dnia dzisiejszego swoje usługi Zainteresowany świadczy w oparciu o program Excel, w którym zorganizował sobie odpowiednie kalkulatory. Ten system jest dobry, ale bardzo czasochłonny oraz obarczony dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Wnioskodawca postanowił więc wystartować w konkursie unijnym w celu pozyskania środków na rozwój swoich usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi. Będzie realizował operację pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)”. W przedmiotowym konkursie podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, tj. nie może zostać zaliczony do refundacji, jeśli firma ma możliwość jego odzyskania. Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ usługa zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi jest podmiotowo zwolniona z VAT. We wniosku przedstawiony jest zakres rzeczowy tego, na co Wnioskodawca planuje wydać środki uzyskane z dotacji unijnej. Zamierza nabyć urządzenia, oprogramowanie, systemy informatyczne zakupione zostaną w celu rozwoju usługi Zainteresowanego, tj. zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Zakupy poczynione w ramach realizacji operacji pozwolą Wnioskodawcy osiągnąć zamierzony cel, tj. pozyskanie nowych nieruchomości mieszkaniowych na wynajem i wspólnot mieszkaniowych do zarządzania.

Na tle powyższego wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii stwierdzenia, czy będzie on miał możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednakże, jak wskazano wcześniej, przepis art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż Wnioskodawca – jak wynika z opisu sprawy – nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Ponadto nabyte w ramach projektu towary i usługi – jak wskazał Zainteresowany – służyć mu będą do wykonywania czynności zwolnionych od VAT (usługa zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi). Tym samym, w analizowanym przypadku nie będzie spełniona również przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie mieć również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie będzie spełniać tych warunków, nie będzie mieć zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cytowanego rozporządzenia.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie mieć możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu (...)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione towary i usługi nie będą mu służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie mógł również odzyskać podatku VAT w związku z zakupem towarów i usług w ramach ww. operacji.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności na informacji, że Wnioskodawca nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT a usługa zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi jest zwolniona z VAT. W świetle powyższego, tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile stan faktyczny/zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, wydana interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Należy zatem zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania i nie przedstawiono stanowiska, a fakt ten przyjęto jako element przedstawionego opisu sprawy.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.