PBI /415-61/BD/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

1/ " Czy wynajęcie pomieszczeń przez Pana od Spółki jawnej spowoduje utratę prawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19 % ?"2/ " Czy dokonanie zakupów towarów przez Pana od Spółki jawnej spowoduje utratę prawa do opodatkowania podatkiem liniowym przez któregokowiek ze wspólników ?"3/Czy wykonanie jakichkolwiek usług przez Pana na rzecz spółki jawnej ( np.usług transportowych ) spowoduje utratę prawa opodatkowania podatkiem liniowym przez któregokolwiek ze wspólników ?"

PBI /415-61/BD/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. podatek liniowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Stan faktyczny :Prowadzi pan działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałami budowlano - instalacyjnymi.Do dnia 20.04.2004 r zatrudniał Pan w oparciu o umowę o pracę brata na stanowisku dyrektora handlowego.Na 2004 r wybrał Pan opodatkowanie podatkiem liniowym.W dniu 29.03.2004 r zawarta została pomiędzy panem, Pana bratem i panią AB umowa spółki jawnej pod nazwą "X " sj. w zakresie tej samej branży jak Pana działalność.Wspólnicy spółki wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym.Będzie Pan nadal prowadził działalność gospodarczą w zmienionym zakresie, w tej samej branży.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 22.04.2004 r w związku z przedstawionym stanem faktycznym wyjaśnia :

Zgodnie z art.9a ust.3 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2000 r Nr 14 poz.176 ze zm.) jeżeli podatnik ,który wybrał sposób opodatkowania 19 % podatkiem (liniowym),uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy lub obecnego pracodawcy,odpowiadajacych czynnościom,które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników :1) wykonywał w roku poprzedzajacym rok podatkowy lub 2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy,podatnik ten traci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym.

Zatem w świetle powołanego wyżej przepisu jeżeli Pana brat wykonywać będzie te same czynności jako wspólnik spółki jawnej,które wykonywał na stanowisku dyrektora handlowego , utraci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym ( 19 %).Natomiast wynajęcie pomieszczeń oraz dokonywanie zakupu od Spółki jawnej ,jak również wykonywanie usług przez Pana na rzecz Spółki jawnej nie spowoduje utraty przez Pana prawa do opodatkowania w ramach podatku liniowego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
PBI /415-64/BD/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.