Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek liniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z zaistniałą sytuacją w której deklaracja o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c tj. 19% podatkiem liniowym wpłynęła do dnia 20.01.2016 r. do Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście, a nie do III Urzędu Skarbowego w Warszawie Wnioskodawca ma prawo w 2016 r. rozliczać podatek w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% podatku liniowego?
Fragment:
Dnia 11.01.2016 roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym Kraków Śródmieście deklarację o wyborze w 2016 r. formy opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, tj. według 19% podatku liniowego. Wnioskodawca uważał, iż w związku z faktem, iż spółki których jest wspólnikiem posiadają siedzibę na terenie miasta Krakowa właściwym urzędem w zakresie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście, a nie III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją w której deklaracja o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c tj. 19% podatkiem liniowym wpłynęła do dnia 20.01.2016 r. do Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście, a nie do III Urzędu Skarbowego w Warszawie Wnioskodawca ma prawo w 2016 r. rozliczać podatek w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% podatku liniowego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, z zastrzeżeniem ust. 4.
2016
13
maj

Istota:
-mozliwosc korzystania przez Wnioskodawczynie ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodow uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po zlozeniu oswiadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodow z dzialalnosci gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz
-mozliwosc ponownego wyboru formy opodatkowania dochodow z prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w postaci ?podatku liniowego? po wykorzystaniu ww. zwolnienia
Fragment:
(...) podatku liniowego oraz mozliwosci ponownego wyboru formy opodatkowania dochodow z prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w postaci ?podatku liniowego? po wykorzystaniu ww. zwolnienia ? jest prawidlowe . UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2013 r. wplynal do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych, m.in. w zakresie mozliwosci korzystania przez Wnioskodawczynie ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodow uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po zlozeniu oswiadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodow z dzialalnosci gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz mozliwosci ponownego wyboru formy opodatkowania dochodow z prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w postaci ?podatku liniowego? po wykorzystaniu ww. zwolnienia W przedmiotowym wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle: Wnioskodawczyni jest jednym z trzech wspolnikow spolki jawnej. Jej udzial w zysku tej spolki wynosi 45%. Spolka prowadzi dzialalnosc gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: ?SSE?) na podstawie zezwolenia z dnia 11 marca 2009 r. (dalej: ?Zezwolenie?).
2016
5
maj

Istota:
-możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz
-możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia
Fragment:
(...) podatku liniowego oraz możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „ podatku liniowego ” po wykorzystaniu ww. zwolnienia – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „ podatku liniowego ” po wykorzystaniu ww. zwolnienia. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest jednym z trzech wspólników spółki jawnej. Jego udział w zysku tej spółki wynosi 45%. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „ SSE ”) na podstawie zezwolenia z dnia 11 marca 2009 r. (dalej: „ Zezwolenie ”).
2016
5
maj

Istota:
Czy najem nieruchomości może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% ? Czy najem nieruchomości można opodatkować podatkiem liniowym?
Fragment:
Poza powyższym zastrzeżeniem, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych innych ograniczeń dla możliwości wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w postaci „ podatku liniowego ”. W szczególności nie uzależniają możliwości stosowania tej formy opodatkowania od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, jej rozmiaru, czy też prowadzenia tej działalności przez cały rok podatkowy. Bez znaczenia także dla kwestii wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej pozostaje fakt, czy podatnik wcześniej uzyskiwał przychody z odrębnego źródła przychodów, tj. najmu nieruchomości (nawet opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu z najmu). Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawca będzie wynajmował wskazane we wniosku nieruchomości (udziały w nieruchomości), będzie mógł wybrać „ podatek liniowy ”, jako formę opodatkowania tej działalności, o ile w ustawowym terminie złoży skutecznie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania i nie wystąpią u Niego ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania, o których mowa w cyt. art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
5
maj

Istota:
Możliwość wyboru w roku podatkowym 2016 i w latach następnych formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w roku podatkowym 2016 i w latach następnych Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania – podatek liniowy (19%)... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego. Natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, może wybrać formę opodatkowania – podatek liniowy (19%), gdyż pracę u byłego pracodawcy zakończył w dniu 30 kwietnia 2015 r., a za 2015 r. nie składał oświadczenia o rozliczeniu się w formie podatku liniowego. Oświadczenie takie Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym w ... w dniu 18 stycznia 2016 r. – o wyborze w roku podatkowym 2016 formy opodatkowania – podatek liniowy (19%). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że może korzystać z opodatkowania w 2016 r. w formie podatku liniowego (19%), gdyż zgodnie z zapisem art. 9a ust. 2 może wybrać sposób opodatkowania podatkiem liniowym, ponieważ wykonywane przez Niego usługi na rzecz byłego pracodawcy (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) nie odpowiadały czynnościom, które wykonywał w ramach stosunku pracy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
26
kwi

Istota:
Czy w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy wskazać, że zawarte w ww. przepisie określenie „ podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń ” oznacza, że dopóki dochody podatnika ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane są podatkiem liniowym, dopóty podatnik ten nie ma prawa dokonywać wyżej wskazanych odliczeń. Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że opodatkowuje dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym. W związku z tym, w przypadku rozpoczęcia Działalności Strefowej przez SpK, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, nie będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na regulację art. 20 pkt 2 Ustawy Zmieniającej. W konsekwencji, w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, nie będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.
2016
6
kwi

Istota:
Czy w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawiony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym?
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza w sposób określony w ar.t 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19% (dalej: „ Podatek Liniowy ”). Niemniej jednak, w związku z Działalnością Strefową SpK, Wnioskodawca rozważa zmianę sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza na zasady określone w art. 27 ww. ustawy, tj. na zasady ogólne według skali progresywnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy w przypadku, gdy do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. Działalności Strefowej oraz Działalności Doradczej, nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na podstawie innego przepisu tej ustawy, to czy Wnioskodawca w celu ustalenia dochodu lub straty ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza powinien uwzględniać wszystkie przychody i koszty, tj. bez wydzielania Działalności Strefowej...
2016
6
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania.
Fragment:
Przy czym, możliwość opodatkowania „ podatkiem liniowym ” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych. Do 31 grudnia 2014 r. zatrudniony był jako stomatolog na umowę o pracę. W dniu 2 stycznia 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność i świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów podatkiem liniowym. W analizowanej sprawie Wnioskodawca od 2 stycznia 2015 r. uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, jednakże ograniczenie wynikające z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, uniemożliwiające opodatkowanie podatkiem liniowym nie dotyczy Wnioskodawcy, gdyż umowa o pracę z byłym pracodawcą została rozwiązana 31 grudnia 2014 r.
2016
4
lut

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „ podatkiem liniowym ” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w sytuacji, gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie, czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnością wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Z treści złożonego wniosku wynika, m.in., że Wnioskodawczyni będąca specjalistą chorób dziecięcych prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w postaci prywatnej praktyki lekarskiej.
2015
5
cze

Istota:
Dot. w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.
Fragment:
Na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług tzw. podatkiem liniowym nie ma również wpływu fakt, że na podstawie powołania pełni ona funkcję członka (wiceprezesa) zarządu spółki, na rzecz której usługi te świadczy. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania spółką z o.o., o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku nie wynika, aby takie czynności (usługi) Wnioskodawczyni wykonywał na rzecz spółki z o.o. Stwierdzić zatem należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawczyni będzie świadczyła na rzecz spółki z o.o. wyłącznie wskazane we wniosku usługi doradcze (nie będzie wykonywała żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane „ podatkiem liniowym ”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym a prawem określonym terminie. Wskazać przy tym należy, że ocena w ww. zakresie może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego.
2015
30
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.