US35/PP1/443-27/04/DG | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku należy zastosować dla usługi świadczonej przez pocztę państwową a polegającej na odpłatnym wydaniu dokumentacji przetargowej podmiotom uczestniczącym w przetargu?

US35/PP1/443-27/04/DG

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. poczta
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Zgodnie z przedstawioną w dniu 15.04.2004r. przez Podatnika opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 23.03.2004r. Nr OK-5672/KU-178/14-1685/04) czynności polegające na wydaniu za odpłatnością dokumentacji przetargowej podmiotom uczestniczącym w przetargu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 64.11.15-00.00 “ Usługi świadczone przez pocztę państwową, pozostałe”.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm) przewiduje zwolnienie przedmiotowe dla świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z pozycją 7 tego załącznika usługi świadczone przez pocztę państwową (ex 64.11) są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ podatkowy stwierdza, iż usługi świadczone przez Podatnika są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
USIV/I/443-19/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.