Pobyt czasowy za granicą | Interpretacje podatkowe

Pobyt czasowy za granicą | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobyt czasowy za granicą. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jako oddelegowany funkcjonariusz P… - ekspert krótkoterminowy Wnioskodawca był podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy ze środków unijnych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wobec Wnioskodawcy, jako funkcjonariusza P…, który występował w charakterze eksperta bezpośrednio realizującego cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i otrzymującego wynagrodzenie z unijnych środków budżetu projektu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego przez oddelegowanego funkcjonariusza policji – eksperta krótkoterminowego, w związku z realizacją projektu współpracy bliźniaczej, realizowanego w ramach bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz Albanii - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.04.2008 r. został (...)
2011
1
cze

Istota:
Pracodawca oddelegowuje pracowników do pracy do swojego oddziału w Niemczech (kontrakt zagraniczny). Nie wypłaca z tego tytułu diet, pracownicy otrzymują jedynie wynagrodzonie.
Czy pracownikom przysługuje pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość diet za każdy dzień pobytu czy jedynie o wartość 30 diet zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.04.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie oddelegowania pracowników do pracy na kontrakcie zagranicznym i odliczania diet. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 19.04.2005r Spółka zwróciła się z pytaniem - czy wyliczając dochód od przychodu uzyskanego w Niemczech mogę zastosować art.21 pkt 16, czy też art. 21 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm./ oraz przedstawiła następujący stan faktyczny: "Firma zatrudnia pracowników w kraju i za granicą, tj. w Niemczech, mając tam swój oddział, czyli zakład pracy. Pracownik jest (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki poniesione za granicą mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25 sierpnia 2004 r., w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w Irlandii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.- zwanej w dalszej części updof), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wskazany art. 23 updof zawiera katalog wydatków definitywnie wyłączonych z kosztów uzyskania oraz wydatków, co do których istnieją szczególne uregulowania. Wydatki poniesione za granicą, z definicji, nie są wyłączone z kosztów uzyskania (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.