Pobyt czasowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobyt czasowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy i jak należy opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy o dzieło przez Obywatela Kanady posiadającego czasowe zameldowanie w Polsce ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2003 r. uzupełnione o własne stanowisko oraz znaczek opłaty skarbowej w dniu 27.06.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z umowy o dzieło zawartej z obywatelem Kanady zamieszkałym w Polsce, Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).W myśl art. 4a cyt. wyż. ustawy przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Takie sformułowanie przepisów oznacza co do (...)