Pobór akcyzy | Interpretacje podatkowe

Pobór akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobór akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak należy rozumieć pojęcie „odmierzaczy paliw ciekłych”, użyte w art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, ze zm.) i czy przepis ten ogranicza sprzedaż olejów opałowych w przypadku użycia urządzenia pomiarowego autocysterny.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 207 § 1 i 2 w związku z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze numer 411000-PA-910-3/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w ten sposób, że ocenia jako prawidłowe stanowisko zawarte w punkcie 2 wniosku Spółki XXX z siedzibą w XXX, nr HH2/106/2005 z dnia 26 października 2005 r. UZASADNIENIE Pismem nr HH2/106/2005 z dnia 26 października 2005 r. Spółka XXX z siedzibą w XXX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W piśmie tym strona przedstawiła 2 pytania dotyczące: 1. przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców olejów opałowych przez podmiot dokonujący sprzedaży tego (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.