Płytka odbojowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płytka odbojowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik może w ramach ulgi budowlanej dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup płytek chodnikowych, które zostały wykorzystane odboje wokół budynku mieszkalnego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 9.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na budowę budynku mieszkalnego z tytułu zakupu kostki brukowej i palisad, wykorzystanych do wykonania tarasu przylegającego do budynku mieszkalnego), - stwierdza, że stanowisko Pana w tej sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 9.02.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego wydatków na cele mieszkaniowe z (...)