Płyta DVD | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płyta DVD. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
lip

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług polegających na fotografowaniu oraz videofilmowaniu do dnia przekroczenia obrotu w wysokości 20.000zł.

Fragment:

Zarejestrowane w ten sposób wydarzenia po dalszej, cyfrowej obróbce, czyli postprodukcji, trafią do klienta na wybranym przez niego nośniku (kaseta cyfrowa, płyta DVD, dysk lub karta pamięci). Na nośnikach tych Wnioskodawca nie zamierza zarabiać, będą one służyły jedynie do fizycznego przekazania zamówionej usługi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w momencie rozpoczęcia ewidencjowania sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca zmuszony będzie do wprowadzenia kasy fiskalnej... Stanowisko Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przedmiotem prowadzonej działalności nie będzie handel nagranymi płytami DVD, czy kasetami, a nośniki te będą jedynie służyły w celu dostarczenia do klienta zamówionej zrealizowanej usługi videofilmowania, nie ma obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej już od momentu rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek taki wystąpi po przekroczeniu kwoty 20.000 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j.

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności usługowej związanej z produkcją filmów realizowanej na nośnikach CD, DVD.

Fragment:

Zarejestrowane w ten sposób wydarzenia po dalszej, cyfrowej obróbce, czyli postprodukcji, trafią do klienta na wybranym przez niego nośniku (kaseta cyfrowa, płyta dvd, dysk lub karta pamięci). Na nośnikach tych nie zamierza Pani zarabiać. Będą one służyły jedynie do fizycznego przekazania zamówionej usługi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w momencie rozpoczęcia działalności zobowiązana Pani jest do posiadania kasy rejestrującej... Kiedy ewentualnie taka konieczność wystąpi... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przedmiotem prowadzonej działalności nie będzie handel nagranymi płytami DVD czy kasetami, a nośniki te będą jedynie służyły w celu dostarczenia do klienta zamówionej zrealizowanej usługi wideofilmowania, nie ma obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej już od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obowiązek taki wystąpi po przekroczeniu kwot 20.000 zł i 40.000 zł w odpowiednich okresach i w odniesieniu do odpowiednich kontrahentów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie płyt DVD na rzecz pracowników wymaga ewidencji przy użyciu kas fiskalnych?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka sprzedaje innym podmiotom gospodarczym gotowy wyrób w postaci płyt DVD lub CD.Pod koniec roku w ramach uroczystości okolicznościowych Spółka chciałaby przekazać pracownikom - nieodpłatnie płyty DVD.Pytanie Spółki Czy nieodpłatne przekazanie płyt DVD na rzecz pracowników wymaga ewidencji przy użyciu kas fiskalnych?2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznegoZgodnie z § 4 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nie stosuje się m in. do dostawy płyt DVD i CV. Jednocześnie w pozycji 51 załącznika do rozporządzenia znajduje się wyłączenie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas m. in. przypadków przekazania towarów na potrzeby osobiste pracowników oraz darowizn towarów. Ponadto należy zwrócić uwagę na art. 111 ustawy, który tworzy ramy obowiązków związanych ze stosowaniem kas rejestrujących. Zgodnie z art.lll "określeni podatnicy" mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Z powyższego przepisu wynika, iż w przypadku braku obrotu nawet w przypadku, gdy dana czynność stanowi opodatkowaną dostawę towarów - to nie podlega obowiązkowi zaewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.Zgodnie z art.29 ust. l ustawy obrotem jest kwota należna z tytułu dostawy towarów.

2011
1
cze

Istota:

Czy opodatkowanie sprzedaży towaru, jakim w przekonaniu Podatnika jest towar w postaci połączenia książki i płyty DVD, objęte jest łączną stawką zerową podatku od towarów i usług dla tego towaru, czy też opodatkowaniu podlegać będzie przy sprzedaży ww. towaru odrębnie książka – w wysokości 0% i płyta DVD – w wysokości 22%?

Fragment:

Taka sprzedaż książki i DVD jako jednego, integralnego produktu różni się od innych tego typu produktów dostępnych na rynku przede wszystkim tym, że zarówno książka, jak i płyta odnoszą się do tej samej tematyki, przedmiotu i treści, przy czym tak naprawdę płyta DVD jest wizualnym uzupełnieniem tematyki zawartej w książce. Książka zawiera bowiem tekst drukowany danego dzieła, natomiast płyta DVD obejmuje prezentację tego dzieła w formie teatralnej. Ponadto Spółka otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi opinię, w której jej produkt: książka i płyta DVD stanowiące zestaw do sprzedaży, gdzie zawartość nośnika elektronicznego jest kontynuacją lub uzupełnieniem informacji zawartych w wydaniu papierowym, mieści się w grupowaniu PKWiU 22.11.21. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opodatkowanie sprzedaży towaru, jakim w przekonaniu Podatnika jest towar w postaci połączenia książki i płyty DVD, objęte jest łączną stawką zerową podatku od towarów i usług dla tego towaru, czy też opodatkowaniu podlegać będzie przy sprzedaży ww. towaru odrębnie książka – w wysokości 0% i płyta DVD – w wysokości 22%... Zdaniem Wnioskodawcy i mając na uwadze przedłużenie okresu obowiązywania zerowej stawki VAT dla książek do 2010 r., stawkę tę (czyli 0%) należy stosować dla całego towaru jakim jest połączenie książki z płytą DVD. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż osobom fizycznym niezapisanych płyt DVD, dyskietek, płyt CD podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej od dnia 01.09.2006 r. bez względu na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obrót?

Fragment:

Organu podatkowego z zapytaniem czy sprzedaż osobom fizycznym niezapisanych płyt DVD, dyskietek, płyt CD podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej od dnia 01.09.2006 r. bez względu na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obrót? Zdaniem Podatniczki, w przedstawionej wyżej sytuacji nie ma ona obowiązku fiskalizowania kasy od dnia 01.09.2006 r. ponieważ sprzedaje płyty czyste bez zapisanych informacji. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza co następuje:Zgodnie z zapisem § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 51, poz. 375), zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji gdy Podatniczka prowadzi sprzedaż niezapisanych płyt DVD, dyskietek, płyt CD nie podlega obowiązkowi rozpoczęcia ewidencjonowania (...)