Płyta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płyta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży książek wraz z płytami CD, VCD lub DVD.

Fragment:

(...) częścią składową jest płyta CD, VCD lub DVD. Należy również podkreślić, iż nie jest możliwe nabycie samej książki bez załączonej do niej płyty jak i nie można zakupić samej płyty bez książki. Oba elementy stanowią niepodzielną, merytorycznie uzupełniającą się całość. Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy ustawy i rozporządzenia wykonawczego, należy uznać, że sprzedawane towary (książki wraz z płytami), które Spółka klasyfikuje pod symbolem 22.11, stanowią jednolity przedmiot dostawy opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.). Jednocześnie organ podatkowy informuje, że nie jest organem uprawnionym do dokonana klasyfikacji statystycznych. Powyższa interpretacja (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona - przedsiębiorca zagraniczny działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału - w ramach prowadzonej działalności sprzedaje książki do nauki języków obcych wraz z dołączonymi do nich płytami CD zawierającymi dodatkowy materiał edukacyjny (np. ćwiczenia z wymowy, dialogi do słuchania), stanowiące, jak pisze Strona, całość (komplet).
W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż sprzedaż książek wraz z dołączonymi w/w płytami CD winna być klasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem ex 22.11. i w związku z tym opodatkowana na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług 0% stawką podatku.

Fragment:

(...) - przedsiębiorca zagraniczny działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału - w ramach prowadzonej działalności sprzedaje książki do nauki języków obcych wraz z dołączonymi do nich płytami CD zawierającymi dodatkowy materiał edukacyjny (np. ćwiczenia z wymowy, dialogi do słuchania), stanowiące, jak pisze Strona, całość (komplet). W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż sprzedaż książek wraz z dołączonymi w/w płytami CD winna być klasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem ex 22.11. i w związku z tym opodatkowana na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług 0% stawką podatku. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit a) tiret pierwszy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) w okresie od dnia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących (data wejścia w życie: 01.04.2006r.) Podatnik ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż płyt gramofonowych na kasie fiskalnej od dnia 01.09.2006r. ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2006 r. Z wniosku z dnia 25.04.2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.05.2006 r.) wynika, że Podatnik dokonuje sprzedaży detalicznej płyt gramofonowych (winylowych). Towar wysyłany jest do odbiorcy za pośrednictwem poczty. Działalność gospodarcza prowadzona jest od listopada 2005 r. a Podatnik nie posiada jeszcze kasy fiskalnej (w 2005 r. nie przekroczono kwoty obrotu 20.000 zł). W związku z przedstawionym stanem faktycznym zwrócono się z zapytaniem, czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, ma prawo ewidencjonować na kasie jedynie obrót ze sprzedaży, za którą zapłata nastąpiła gotówką czy również dostawę płyt opłaconą w całości przelewem bankowym ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2006 r. Z wniosku z dnia 25.04.2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.05.2006 r.) wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej płyt gramofonowych (winylowych). Towar wysyłany jest do nabywcy pocztą. Zapłata za towar otrzymywana jest na konto bankowe w formie przelewu, zaś sporadycznie jest przyjmowana gotówką w siedzibie przedsiębiorcy. Z przelewu jasno wynika jakiej transakcji zapłata dotyczyła. W związku z opisanymi wyżej faktami Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż książki wraz z dołączoną płytą można opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% ?

Fragment:

(...) świadczenia usług promocyjnych dla firm z branży architektonicznej podjęła się wydruku publikacji książkowej „Najlepsze Projekty Domów". Dla książki uzyskano symbol ISBN. Do książki zostaje dołączona płyta CD z elektroniczną zawartością ww. książki. Książka nie będzie sprzedawana bez płyty jak też płyta nie będzie sprzedawana bez książki. Spółka określiła, że symbol PKWiU dla sprzedawanego produktu jest 22.11.20-60.90 Zdaniem Spółki wobec faktu, że płyta jest częścią składową jednego produktu czyli książki to jako całość korzysta ze stawki podatku VAT w wysokości 0%. Stanowisko Spółki przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zarówno towary i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów ustawy o statystyce publicznej. Powyższe oznacza, że przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT na (...)