IPTPP3/4512-301/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

1. stosowanie stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych do placówek oświatowych,
2. stosowanie stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych.
IPTPP3/4512-301/15-2/MJinterpretacja indywidualna
 1. komputery
 2. placówka oświatowa
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych do placówek oświatowych – jest prawidłowe,
 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych do placówek oświatowych,
 • stosowania stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą ... na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, sklasyfikowana wg. PKD 46.66.Z.

W swojej ofercie Wnioskodawca posiada m.in. monitory interaktywne z wbudowanym komputerem oferowane do sprzedaży pod marką handlową „idBoard all in one” oraz planuje rozszerzenie oferty o monitory interaktywne bez komputera marki „idBoard” (niewykluczone, że będzie prowadził również sprzedaż innych marek tego rodzaju urządzeń).

Dotychczas Wnioskodawca nie zrealizował jeszcze żadnej transakcji sprzedażowej, której przedmiotem byłyby urządzenia, o których mowa wyżej.

Oferta sprzedaży monitorów interaktywnych kierowana jest głównie do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli, uczelni) oraz do podmiotów świadczących usługi edukacyjne, odpowiednio jako wyposażenie klas lekcyjnych, sal szkoleniowych oraz konferencyjnych.

Przy sprzedaży monitorów interaktywnych - zarówno w wersji z komputerem jak i bez komputera - bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych, tj. szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0% - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT oraz przy zachowaniu wymogów określonych w ust. 13-15 ww. artykułu.

Oznacza to, iż opodatkowanie VAT w wysokości 0% będzie stosował wówczas, gdy łącznie spełni następujące warunki:

 • monitory interaktywne odpowiednio bez komputera albo z komputerem zostaną uznane za towary objęte zakresem przedmiotowym załącznika nr 8 do ustawy o VAT;
 • nabywcą monitorów interaktywnych będzie placówka oświatowa;
 • złożone przez placówkę zamówienie na monitory interaktywne będzie potwierdzone przez właściwy organ ją nadzorujący.

Wnioskodawca przekaże kopię zamówienia, o którym mowa w punkcie poprzednim do Urzędu Skarbowego właściwego dla niego w sprawach VAT. Wnioskodawca, z uwagi na ograniczenie możliwości stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT wyłącznie do dostawy sprzętu komputerowego określonego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, wyjaśnia, iż uznaje monitory interaktywne za monitory, zaś monitory interaktywne z wbudowanym komputerem za zastawy komputerów stacjonarnych.

W odniesieniu do dostaw monitorów niespełniających ww. warunków Wnioskodawca będzie stosował podstawową stawkę VAT w wysokości 23%.

Monitor interaktywny (bez względu na markę) jest połączeniem monitora z tablicą interaktywną. Urządzenie to nie jest samodzielne. Po podłączeniu do komputera może działać, jako tradycyjny monitor oraz jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze.

Monitor interaktywny wyposażony jest w wbudowany moduł podczerwieni, co oprócz standardowej obsługi komputera za pomocą klawiatury i myszki umożliwia obsługę palcem lub pisakiem za pośrednictwem ekranu monitora.

Monitor interaktywny jest zatem monitorem, który został wyposażony w dodatkowe funkcje, jak przykładowo dotykowa obsługa, możliwość obsługi/korzystania przez więcej niż jedną osobę, możliwość pisania na monitorze. Wielkość monitora interaktywnego zależy od marki oraz modelu, przy czym z zasady są to urządzenia o dużej przekątnej ekranu (znacznie większej niż tradycyjny monitor). Ze względu na gabaryty oraz wymogi użytkowania, monitor interaktywny wymaga trwałego zamontowania (mocowanie ścienne, sufitowe lub z wykorzystaniem specjalistycznej podstawy).

Wnioskodawca planuje wprowadzić do oferty handlowej monitory interaktywne bez komputera marki „idBoard”, o przekątnej ekranu 55" oraz 65". Monitor interaktywny „idBoard” posiada dotykowy ekran LED oraz wyposażenie umożliwiające prawidłowe korzystanie z monitora, tj. m.in. pisaki, przewody zasilające i HDMI oraz zestaw do zamocowania monitora do ściany.

Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (bez względu na markę) jest połączeniem monitora z tablicą interaktywną z dodatkowo wbudowanym na stałe komputerem. Posiada opisane powyżej funkcje monitora interaktywnego, przy czym jest sprzętem komputerowym działającym samodzielnie. Wchodzący w skład monitora komputer jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową, porty HDMI i USB, oprogramowanie operacyjne oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury, pilotem bądź też dotykowo. Urządzenie jest gotowe do pracy bezpośrednio po podłączeniu do zasilania i nie wymaga podłączania dodatkowych urządzeń.

Ze względu na gabaryty oraz wymogi użytkowania, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem jest urządzeniem wymagającym trwałego zamontowania (mocowanie ścienne, sufitowe lub z wykorzystaniem specjalistycznej podstawy) i może być używany jedynie stacjonarnie (Przykładowo monitor interaktywny „idBoard all in one” ID55" waży 60 kg). Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem jest, zatem stacjonarnym zestawem komputerowym, którego elementy tworzą jedną nierozerwalną całość.

Aktualnie Wnioskodawca oferuje do sprzedaży monitory interaktywne z wbudowanym komputerem marki „idBoard all in one”. Monitor ten posiada:

 • dotykowy ekran LED;
 • wbudowany na stałe komputer z dyskiem twardym 500 GB, procesorem Intel i3, kartą graficzną, WIFI, złączami HDMI, USB oraz systemem operacyjnym,

Ponadto monitor jest wyposażony w osprzęt umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie, są to: pilot, pisaki, przewody zasilające i HDMI oraz zestaw do zamocowania monitora do ściany.

Wnioskodawca pozyskał opinię statystyczną, w której Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego na podstawie poniższego opisu towaru „idBoard all in one ID 65”, cyt.: ,,Monitor interaktywny posiada przekątną ekranu 55 lub 65 cali, dotykowy ekran LED oraz wbudowany na stałe komputer z dyskiem twardym 500 BG. procesorem INTEL i3, WIFI. Parametry komputera pozwalają na korzystanie ze wszystkich aplikacji instalowanych na monitorze. Dzięki wbudowanemu komputerowi aktywacja monitora wymaga jedynie podłączenia przewodu zasilającego. Komputer wyposażony jest w interaktywne oprogramowanie. Połączenie komputera z monitorem interaktywnym stosuje się, jako tablice interaktywną w szkołach, na uczelniach i w firmach szkoleniowych bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, jak było dotychczas w zwykłych tablicach. Komputer i monitor tworzą konstrukcyjnie jeden wyrób. Samego komputera nie da się wykorzystać do innych celów, jego rozmiar i sposób podłączenia z tablicą wyklucza inne zastosowanie. Monitory interaktywne „idBoard all in one” sklasyfikowano w grupowaniu PKWiU 26.20.1 – „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”.

W związku z planowanym rozpoczęciem sprzedaży monitorów interaktywnych oraz monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych Wnioskodawca pragnie upewnić się, że urządzenia te mieszczą się w katalogu sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku Nr 8 do ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy monitory interaktywne marki „idBoard” można uznać za towar wymieniony w Załączniku Nr 8 do ustawy o VAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki VAT w wysokości 0%...
 2. Czy monitory interaktywne z wbudowanym komputerem marki „id-Board all in one” można uznać za towar wymieniony w Załączniku Nr 8 do ustawy o VAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki VAT w wysokości 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

W ocenie Wnioskodawcy monitory interaktywne „idBoard” są towarem wymienionym w pozycji 1 Załącznika Nr 8 do ustawy o VAT, przez co w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez placówkę oświatową, potwierdzonego przez właściwy organ ją nadzorujący i przekazania kopii tego zamówienia do właściwego Urzędu Skarbowego, przy ich dostawie na rzecz placówki oświatowej znajdzie zastosowanie stawka VAT w wysokości 0%.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy monitory interaktywne z wbudowanym komputerem „idBoard all in one” są towarem wymienionym w pozycji 1 Załącznika Nr 8 do ustawy o VAT. przez co w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez placówkę oświatową potwierdzonego przez właściwy organ ją nadzorujący i przekazania kopii tego zamówienia do właściwego Urzędu Skarbowego, przy ich dostawie na rzecz placówek oświatowych znajdzie zastosowanie stawka VAT w wysokości 0%.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) podstawowa stawka podatku wynosi 23%. Jednocześnie dalsze przepisy ustawy o VAT oraz wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych przewidują stosowanie stawek obniżonych oraz zwolnień od podatku.

W konsekwencji stawkę podstawową należy stosować wówczas, gdy nie obowiązuje przepis szczególny na podstawie, którego dana czynność została objęta opodatkowaniem w niższej wysokości albo zwolnieniem od podatku.

Wśród czynności objętych obniżoną do wysokości 0% stawką VAT, w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wymieniono dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15 ww. artykułu.

Dla potrzeb zastosowania m.in. powołanego wyżej przepisu, art. 43 ust. 9 ustawy o VAT stanowi, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Stosownie natomiast do treści art. 83 ust. 13 ustawy o VAT, stawkę 0% stosuje się do towarów wymienionych w Załączniku Nr 8 do ustawy o VAT. Katalog towarów zawarty w tym Załączniku obejmuje:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery, modemy).

Ponadto przepis art. 83 ust. 14 ustawy o VAT dla zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie sprzętu komputerowego bezpośrednio dla placówek oświatowych wymaga, aby dokonujący dostaw posiadał stosowne zamówienia potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Z kolei ust. 15 przywołanego wyżej artykułu wprowadza wymóg przekazania kopii ww. dokumentów do właściwego Urzędu Skarbowego.

Z powołanych przepisów wynika, że dla zastosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT konieczne jest jednoczesne spełnienie szeregu warunków, tj.:

 • przedmiotem dostawy powinien być sprzęt komputerowy wymieniony w Załączniku Nr 8 do ustawy o VAT;
 • dostawa musi być zrealizowana na rzecz placówki oświatowej, za którą uważa się szkołę i przedszkole publiczne i niepubliczne, szkołę wyższą i placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 • transakcja powinna zostać zrealizowana na podstawie zamówienia złożonego przez placówkę oświatową i potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.
 • dostawca musi złożyć kopię potwierdzonego zamówienia, o którym mowa w punkcie poprzednim do właściwego Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca spełni warunki podmiotowe oraz formalne. Oczekuje natomiast potwierdzenia uznania monitorów interaktywnych bez komputera oraz monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem za sprzęt komputerowy wymieniony w Załączniku Nr 8 do ustawy o VAT.

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca określając katalog sprzętu komputerowego objętego preferencyjnym opodatkowaniem VAT w wysokości 0% wskazał w Załączniku Nr 8 jedynie nazwy grup towarów, odstępując od ich zdefiniowania lub szczegółowego uregulowania sposobu identyfikacji, np. poprzez odesłanie do klasyfikacji statystycznych.

Powyższe oznacza, że preferencja ma zastosowanie do każdego towaru, który zalicza się do jednej z grup wymienionych w Załączniku Nr 8.

W Załączniku Nr 8 pod poz. 1 wymienione zostały m.in. jednostki centralne komputerów, monitory oraz zestawy komputerów stacjonarnych. Stawka VAT w wysokości 0% powinna, więc znaleźć zastosowanie zarówno przy dostawie zestawów komputerów stacjonarnych- na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia: zwykle klawiatura i urządzenie wyjścia: monitor - jak również przy odrębnej sprzedaży jednostek centralnych komputerów oraz monitorów.

Monitor jest urządzeniem wyjścia, poprzez które komputer „komunikuje” się z użytkownikiem- monitor bezpośrednio wyświetla informacje o programach zainstalowanych/uruchomionych na komputerze oraz wyniki ich działania. Zasady działania oraz sposób podłączenia monitora z komputerem może być różny. Niezmienna jednak pozostaje jego podstawowa funkcja, którą jest wyświetlanie informacji „zawartych” na komputerze oraz konieczność jego użycia przy korzystaniu z komputera.

Monitor interaktywny jest urządzeniem, które pełni powyższe funkcje. Tym, co wyróżnia go od tradycyjnego monitora jest jedynie dodatkowa funkcjonalność, w szczególności możliwość dotykowej obsługi komputera, bez potrzeby korzystania z takich urządzeń jak klawiatura oraz myszka komputerowa.

W kontekście powyższego monitor interaktywny, jako urządzenie wymienione z nazwy („monitor”) w Załączniku Nr 8 do ustawy o VAT spełnia przesłanki przedmiotowe dla opodatkowania VAT w wysokości 0%.

Preferencyjne opodatkowanie znajdzie również zastosowanie przy sprzedaży zestawów komputerów stacjonarnych, w skład, których wchodzą monitory interaktywne. Z uwagi na brak rozróżnienia w zapisach Załącznika Nr 8, okoliczność czy zestaw taki stanowi zespół odrębnych elementów, czy też został konstrukcyjne połączony w jedną całość nie ma znaczenia.

Fakt, że monitor interaktywny z wbudowanym komputerem stanowi zestaw komputerowy wynika z jego funkcjonalności - w tej wersji urządzenie jest bowiem kompletnym funkcjonalnie komputerem posiadającym jednostkę centralną, urządzenie wejścia i wyjścia oraz oprogramowanie operacyjne. Na takie zakwalifikowanie wskazuje również opinia urzędu statystycznego.

W kwestii uznana monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem za zestaw stacjonarny, w pierwszej kolejności należy pamiętać, że jak wskazano powyżej przepisy ustawy o VAT nie zawierają żadnych definicji sprzętu komputerowego objętego stawką 0%, w tym również zestawu komputera stacjonarnego. Brak definicji ustawowej stanowi uzasadnienie dla przyjęcia potocznego rozumienia tego pojęcia.

Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (www.sjp.pwn.pl.) „stacjonarny” oznacza „znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia”.

Zestaw komputera stacjonarnego jest więc zestawem komputerowym przystosowanym do używania w stałym miejscu, tj. w lokalizacji, w której został zainstalowany/zamontowany/ ustawiony - w przeciwieństwie do komputerów przenośnych, które z założenia mogą być używane w każdym miejscu, w którym przebywa ich użytkownik.

Zestaw komputerowy składający się z monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem, ze względu na konstrukcję, wagę, warunki użytkowania, wymaga stałego zamontowania (ściana/ sufit/ specjalistyczna podstawa) i nie jest przystosowany do używania, jako komputer przenośny - jest więc zestawem komputera stacjonarnego.

W świetle powołanych przepisów oraz przedstawionej argumentacji Wnioskodawca prawidłowo wywodzi, że monitory interaktywne marki „idBoard” oraz monitory interaktywne z wbudowanym komputerom marki „idBoard all in one”, posiadające cechy i funkcjonalność opisaną w stanie faktycznym są sprzętem komputerowym wymienionym w poz. 1 Załącznika nr 8 do ustawy o VAT.

Prezentowany przez Wnioskodawcę pogląd dodatkowo znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych przedstawionych w indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy:

 • monitory interaktywne „idBoard” są towarem wymienionym w pozycji 1 Załącznika nr 8 do ustawy o VAT, przez co w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez placówkę oświatową, potwierdzonego przez właściwy organ ją nadzorujący i przekazania kopii tego zamówienia do właściwego Urzędu Skarbowego, przy ich dostawnie na rzecz placówki oświatowej znajdzie zastosowanie stawka VAT w wysokości 0%.
 • monitory interaktywne z wbudowanym komputerem „idBoard all in one” są towarem wymienionym w pozycji 1 Załącznika nr 8 do ustawy o VAT, przez co w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez placówkę oświatową potwierdzonego przez właściwy organ ją nadzorujący i przekazania kopii tego zamówienia do właściwego Urzędu Skarbowego, przy ich dostawnie na rzecz placówek oświatowych znajdzie zastosowanie stawka VAT w wysokości 0%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy - opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, sklasyfikowana wg. PKD 46.66.Z. W swojej ofercie Wnioskodawca posiada m.in. monitory interaktywne z wbudowanym komputerem oferowane do sprzedaży pod marką handlową „idBoard all in one” oraz planuje rozszerzenie oferty o monitory interaktywne bez komputera marki „idBoard”. Oferta sprzedaży monitorów interaktywnych kierowana jest głównie do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli, uczelni) oraz do podmiotów świadczących usługi edukacyjne, odpowiednio jako wyposażenie klas lekcyjnych, sal szkoleniowych oraz konferencyjnych. Przy sprzedaży monitorów interaktywnych - zarówno w wersji z komputerem jak i bez komputera - bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych, Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. Oznacza to, iż opodatkowanie VAT w wysokości 0% będzie stosował wówczas, gdy łącznie spełni następujące warunki:

 • monitory interaktywne odpowiednio bez komputera albo z komputerem zostaną uznane za towary objęte zakresem przedmiotowym załącznika nr 8 do ustawy o VAT;
 • nabywcą monitorów interaktywnych będzie placówka oświatowa;
 • złożone przez placówkę zamówienie na monitory interaktywne będzie potwierdzone przez właściwy organ ją nadzorujący.

Wnioskodawca przekaże kopię zamówienia, do Urzędu Skarbowego właściwego dla niego w sprawach VAT. Wnioskodawca, wyjaśnia, iż uznaje monitory interaktywne za monitory, zaś monitory interaktywne z wbudowanym komputerem za zastawy komputerów stacjonarnych. W odniesieniu do dostaw monitorów niespełniających ww. warunków Wnioskodawca będzie stosował podstawową stawkę VAT w wysokości 23%. Monitor interaktywny jest połączeniem monitora z tablicą interaktywną. Urządzenie to nie jest samodzielne. Po podłączeniu do komputera może działać, jako tradycyjny monitor oraz jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Monitor interaktywny wyposażony jest w wbudowany moduł podczerwieni, co oprócz standardowej obsługi komputera za pomocą klawiatury i myszki umożliwia obsługę palcem lub pisakiem za pośrednictwem ekranu monitora. Wnioskodawca planuje wprowadzić do oferty handlowej monitory interaktywne bez komputera marki „idBoard”, o przekątnej ekranu 55" oraz 65". Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem jest połączeniem monitora z tablicą interaktywną z dodatkowo wbudowanym na stałe komputerem. Posiada opisane powyżej funkcje monitora interaktywnego, przy czym jest sprzętem komputerowym działającym samodzielnie. Urządzenie jest gotowe do pracy bezpośrednio po podłączeniu do zasilania i nie wymaga podłączania dodatkowych urządzeń. Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem jest stacjonarnym zestawem komputerowym, którego elementy tworzą jedną nierozerwalną całość.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy monitorów interaktywnych i monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem na rzecz placówek oświatowych oraz do podmiotów świadczących usługi edukacyjne.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie zdaniem tut. Organu - monitor interaktywny z wbudowanym na stałe komputerem, jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową porty HDMI i USB, oprogramowanie operacyjne oraz pozostałe niezbędne podzespoły i który może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury, pilotem bądź też dotykowo - stanowić będzie towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy (pkt 1). Powyższy opis wskazuje bowiem, że przedmiotowy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem montowany na stałe na ścianie, stanowić będzie w pełni funkcjonalny zestaw komputerowy. Podobnie monitor interaktywny będący połączeniem monitora z tablicą interaktywną, niebędący samodzielnym urządzeniem, wyposażony w moduł podczerwieni umożliwiający obsługę komputera poza klawiaturą i myszką również palcem lub pisakiem za pośrednictwem ekranu monitora - stanowić będzie towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy (pkt 1). Przedmiotowy monitor po podłączeniu do komputera może działać jak tradycyjny monitor, wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Wnioskodawca wskazał, iż spełni warunki, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż monitory interaktywne marki „idBoard” oraz monitory interaktywne z wbudowanym komputerem marki „id-Board all in one” należy uznać za towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT wobec czego Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dostawy ww. towaru stawką VAT w wysokości 0%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawna. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.