Placówka oświatowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to placówka oświatowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
cze

Istota:

Stawka podatku dla dostawy monitora interaktywnego nieposiadającego własnej wbudowanej jednostki komputerowej na rzecz placówek oświatowych.

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych, Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy). Na tle powyższego Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, że dla dostawy monitorów interaktywnych nieposiadających własnej wbudowanej jednostki komputerowej na rzecz placówek oświatowych będzie mógł zastosować stawkę VAT w wysokości 0%. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia PKWiU, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

2018
7
cze

Istota:

Ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy urządzenia Multiboard (monitor interaktywny z wbudowanym komputerem oraz systemem operacyjnym).

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2018
18
maj

Istota:

W zakresie zastosowania 23% stawki podatku do planowanej dostawy na rzecz Gminy notebooków z oprogramowaniami, monitorów interaktywnych wraz z usługą montażu, radiomagnetofonów, tabletów, dodatkowego oprogramowania edukacyjnego stanowiącego integralną część składową urządzeń elektronicznych, zestawów nagłaśniających składających się: z kolumn, mikrofonów bezprzewodowych, mikrofonów nagłownych i okablowania niezbędnego do zainstalowania sprzętu.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Ustawodawca objął ww. preferencyjną stawką podatku dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, gdyż przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub organizacji humanitarnych, charytatywnych, edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2018
18
kwi

Istota:

Uznanie podłogi interaktywnej stanowiącej komputerowy zestaw stacjonarny za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 ustawy i zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy podłogi interaktywnej do placówek oświatowych

Fragment:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Z powołanych przepisów wynika, że preferencyjną stawką podatku VAT – 0% objęto dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują bowiem warunki, jakie należy spełnić, aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Przy czym ustawodawca, na potrzeby art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, w art. 43 ust. 9 ustawy wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Ponadto, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego. W tym celu art. 83 ust. 13 ustawy odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym wymienione są m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem, bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych firma zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (np. OPS) można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Firma to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie monitorów interaktywnych nieposiadających własnej wbudowanej jednostki komputerowej bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych firma zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Firma to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.

2017
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitora interaktywnego, nieposiadającego własnej wbudowanej jednostki komputerowej.

Fragment:

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. Pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi. W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca, będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie – czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, jest on wyspecjalizowanym sprzedawcą sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym. Obecnie ośrodki edukacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną.

2017
13
gru

Istota:

Zastosowanie 0% stawki podatku do planowanej dostawy na rzecz organizacji edukacyjnej sprzętu komputerowego, który organizacja ta nieodpłatnie przekaże palcówkom oświatowym.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Ustawodawca objął ww. preferencyjną stawką podatku dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, gdyż przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub organizacji humanitarnych, charytatywnych, edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2017
27
paź

Istota:

W analizowanym przypadku dla dostawy urządzenia Multiboard (tablica interaktywna z komputerem) dokonywanej na rzecz placówek oświatowych lub jednostek zarządzających placówkami oświatowymi zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży urządzenia Multiboard (tablica interaktywna z komputerem). Sprzedaż będzie dokonywana na rzecz placówek oświatowych (szkoły publiczne) lub jednostek zarządzających placówkami oświatowymi (jednostki samorządu terytorialnego). Jak wskazał Wnioskodawca, urządzenie Multiboard jest towarem wymienionym w załączniku nr 8 do ustawy. Jednocześnie Wnioskodawca będzie posiadać niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 14 ustawy oraz każdorazowo przekaże kopię tych dokumentów do właściwego urzędu skarbowego. Zatem stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Tym samym do dostawy urządzenia Multiboard (tablica interaktywna z komputerem) dokonywanej na rzecz placówek oświatowych lub jednostek zarządzających placówkami oświatowymi Wnioskodawca będzie mógł zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie, preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wskazanego w załączniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery.

2017
6
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonują płatnicy oraz OPS.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonują płatnicy – jest prawidłowe; zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonują płatnicy oraz OPS. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina (dalej; „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (przedszkola i szkoły, dalej: „ Placówki oświatowe ” lub „ Placówki ”). Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm. – dalej: „ USG ”). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Gminy w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.